Gå til sidens indhold

GRADKVT

Langt navn

Kvartalsgrad pr. forløb

Generel Beskrivelse

Variablen GRADKVT angiver kvartalsgrad pr. tilstand. Den beregnes som personens timer i tilstanden (hverdage) i forhold til kvartalets referencetimer, som er antal hverdage i kvartalet ganget med 7,4. Summen af kvartalsgraderne giver antallet af fuldtidspersoner i kvartalet.

Detaljeret beskrivelse

Et eksempel på GRADKVT for månederne januar og februar i 2008 er Startdato = 20080101 Slutdato = 20080229 Timer pr. uge i tilstanden = 20 Referencetimer = 37 GRADKVT = (20/37) * (44/65) = 0,366

GRADKVT kan antage en værdi mellem 0 og 1.

OBS: Det bør bemærkes, at der i forbindelse med beregning af GRADKVT (og dermed i beregningen af fuldtidspersoner) i fleks- og skånejob ikke tages højde for det faktiske antal timer i ordningen, men derimod altid benyttes 37 timer pr. uge i ordningen i de berørte uger.

Til internt brug i DST: Med moduldata beregnes antallet af fuldtidspersoner i 2008 ved at se på alle tilstande med referencetid 31. december 2008. Dette er ikke relevant for filer leveret af Forskningsservice, da der her tages højde for referencetiden.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel