Gå til sidens indhold

GRADAAR

Langt navn

Årsgrad pr. forløb

Generel Beskrivelse

Variablen GRADAAR angiver årsgrad pr. tilstand. Den beregnes som personens timer i tilstanden (hverdage) i forhold til årets referencetimer, som er antal hverdage i året ganget med 7,4. Summen af årsgraderne giver antallet af fuldtidspersoner i året

Detaljeret beskrivelse

Et eksempel på GRADAAR for første halvår 2008 er Startdato = 20080101 Slutdato = 20080630 Timer pr. uge i tilstanden = 20 Referencetimer = 37 GRADAAR = (20/37) * (130/262) = 0,268

GRADAAR antager således altid en værdi mellem 0 og 1.

OBS: Det bør bemærkes, at der i forbindelse med beregning af GRADARR (og dermed i beregningen af fuldtidspersoner) i fleks- og skånejob ikke tages højde for det faktiske antal timer i ordningen, men derimod altid benyttes 37 timer pr. uge i ordningen i de berørte uger.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel