Gå til sidens indhold

FUNKTION_KODE

Langt navn

Funktionskode

Generel Beskrivelse

Funktionskode (til sektoropdeling). Variablen knytter sig til arbejdsstedet.

Funktionskoden giver mulighed for at foretage en afgrænsning mellem privat og of-fentlig sektor i overensstemmelse med de internationale aftaler, der er fastlagt i SNA (System of National Accounts).

Detaljeret beskrivelse

Funktionskode 31-53 angiver, at lønmodtageren arbejder i den del af den offentlige forvaltning og service, der producerer ikke-markedsmæssige ydelser. Offentlig forvaltning og service består af den statslige, den amtskommunale/regionale og den kommunale sektor og de sociale kasser og fonde.

Ved ikke-markedsmæssige ydelser forstås tjenester, der ikke omsættes på det frie marked, men stilles til rådighed for borgerne enten vederlagsfrit eller mod ikke-omkostningsbestemt betaling.

De offentlige selskaber og de offentlige selskabslignende virksomheder, der producerer og sælger varer og tjenester til markedspriser, har funktionskode 61-70.

Den offentlige sektor er det samlede område, hvor det offentlige har en aktiv kontrol og indflydelse, og består af alle funktionskoder mellem 31 og 70. Det giver ikke mening - i henhold til lønmodtagere - at anvende funktionskoden på et mere detaljeret niveau end det her beskrevne.

Funktionskode 80 dækker den private sektor. Funktionskode 90 bruges yderst sjældent, men dækker arbejdssteder, der er registreret i CVR (det danske Centrale Virksomhedsregister), men som er placeret i udlandet (hovedsageligt i Grønland).

Funktionskoden kan opgøres fra og med 1994.

Værdisæt

Funktionskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 01-12-9999 0 Ikke relevant
01-01-1900 01-12-9999 31 Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-1900 01-12-9999 32 Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-1900 31-12-2006 33 Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-2007 01-12-9999 33 Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-1900 01-12-9999 34 Sociale kasser eller fonde
01-01-1900 01-12-9999 41 Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-1900 01-12-9999 42 Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-1900 31-12-2006 43 Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-2007 01-12-9999 43 Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-1900 01-12-9999 51 Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-1900 01-12-9999 52 Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-1900 31-12-2006 53 Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-2007 01-12-9999 53 Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-1900 01-12-9999 61 Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-1900 01-12-9999 62 Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-1900 01-12-9999 63 Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 01-12-9999 70 Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-1900 01-12-9999 80 Private område
01-01-1900 01-12-9999 90 Udland
01-01-1900 01-12-9999 99 Funktionskode endnu ikke fastsat