Gå til sidens indhold

FORSIKRINGSKATEGORI_KODE

Langt navn

Kode for forsikringskategori

Generel Beskrivelse

Variablen FORSIKRINGSKATEGORI_KODE angiver personens forsikringskategori ultimo året. Dvs. om personen er heltidsforsikret, deltidsforsikret eller ikke-forsikret.

Detaljeret beskrivelse

Værdisættet til FORSIKRINGSKATEGORI_KODE er: H = Heltidsforsikrede D = Deltidsforsikrede I = Ikke-forsikrede

I data er der kun tilknyttet FORSIKRINGSKATEGORI_KODE konsekvent på personer, der er dagpengeledige (PTI_TILSTAND_KODE 5020, 5025, 5030 og 5035) eller kontanthjælpsledige (PTI_TILSTAND_KODE 5080), samt efterlønsmodtagere (PTI_TILSTAND_KODE 6010).

Det bemærkes at personernes FORSIKRINGSKATEGORI_KODE er ens for alle deres ledighedsforløb inden for et givet referenceår, da FORSIKRINGSKATEGORI_KODE udelukkende opgøres ultimo referenceåret.

Værdisæt

Forsikringskategori
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 D Deltidsforsikrede
01-01-1600 31-12-9999 H Heltidsforsikrede
01-01-1600 31-12-9999 I Ikke forsikrede