Gå til sidens indhold

FORELDREPERSONID

Langt navn

Entydig identifikation af forælderen

Generel Beskrivelse

FORELDREPERSONID angiver personident for den af forældrene, som har holdt barselsorlov i perioden angivet ved variablene PeriodeStartdato og PeriodeSlutdato. ForeldrePersonId er den pågældende forældres cpr-nummer konverteret til Danmarks Statistiks anonyme idenifikation af personer.

Detaljeret beskrivelse

FORELDREPERSONID angiver personident for den af forældrene, som har holdt barselsorlov i perioden angivet ved variablene PeriodeStartdato og PeriodeSlutdato. Ud over den ene af forældrenes personident har hver rekord en variabel, BarnPersonId, der angiver barnets personident, hvorfor Danmarks Statistisk standard for navngivning af personident er fraveget. ForeldrePersonId er altid udfyldt. Status for variablens kvalitet er angivet i variablen BDP_ForeldreCPRstatuskode.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel