Gå til sidens indhold

DISCO_RAS_KODE

Langt navn

Arbejdsfunktion for lønmodtagere

Generel Beskrivelse

Variablen angiver arbejdsfunktionen for lønmodtagere. Kilderne til variablen har varieret en del over årene.

I perioden 2004-2008 er arbejdsfunktionen (DISCO-koden) fra lønstatistikken koblet direkte på registret med det formål at sikre at disco koden og de øvrige oplysninger i RAS relaterer sig til det samme job. Herudover anvendes der fortsat oplysninger fra Arbejdsklassifikationsmodulet, men det sker i langt mindre omfang en hidtil.

Fra 2008 og frem er den primære kilde ligeledes lønstatistikken. Oplysningerne er dog taget før lønstatistikkens generelle valideringsarbejde, hvilket betyder at antallet med uoplyst DISCO-kode falder.

Fra 2001 anvendes oplysningerne fra CPR-registret om arbejdstilling ikke længere som en kilde til variablen. Oplysningen i CPR-registret havde ikke været vedligeholdt i en årrække og var derfor meget uaktuelle.

Efter etableringen af de tværfaglige a-kasser kan oplysningen om medlemskab af en a-akasse i stadigt mindre omgang anvendes som grundlag for at kodningen. Det betyder at oplysninger om a-kasse medlemskab anvendes i stadigt mindre omfang fra 2003 og frem.

Detaljeret beskrivelse

DISCO_RAS_KODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D500300.TXT_DISCO - Arbejdsfunktion for lønmodtagere
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1996 31-12-2009 0 Militært arbejde
01-01-1996 31-12-2009 01 Militært arbejde
01-01-1996 31-12-2009 011 Militært arbejde
01-01-1996 31-12-2009 0110 Militært arbejde
01-01-1996 31-12-2009 011000 Militært arbejde
01-01-1996 31-12-2009 1 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor
01-01-1996 31-12-2009 100000 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor
01-01-1996 31-12-2009 11 Lovgivningsarbejde samt ledelse i offentlig administration og interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 11000 Militær/civilforsvar
01-01-1996 31-12-2009 110000 Lovgivningsarbejde samt ledelse i offentlig administration og interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 111 Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning
01-01-1996 31-12-2009 1110 Lovgivningsarbejde og ledelse i offentlig administration
01-01-1996 31-12-2009 111000 Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning
01-01-1996 31-12-2009 112 Overordnet offentlig ledelse
01-01-1996 31-12-2009 112000 Overordnet offentlig ledelse
01-01-1996 31-12-2009 114 Overordnet ledelse af interesseorganisationer og humanitære organisationer
01-01-1996 31-12-2009 114000 Overordnet ledelse af interesseorganisationer og humanitære organisationer
01-01-1996 31-12-2009 1141 Ledelse i politiske partiorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114100 Ledelse af politiske partiorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 1142 Ledelse af økonomiske interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114200 Ledelse af økonomiske interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114210 Politisk ansvarlige/politisk valgte ledere i økonomiske interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114220 Ansatte ledere i økonomiske interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 1143 Ledelse i humanitære organisationer, fx miljø- og idrætsorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114300 Ledelsesarbejde i humanitære eller andre interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 12 Øverste ledelse i virksomheden
01-01-1996 31-12-2009 120000 Øverste ledelse i virksomheden i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 121 Ledelse omfattende virksomheden som helhed
01-01-1996 31-12-2009 1210 Overordnet og/eller tværgående ledelse i virksomheder med ti eller flere beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 121000 Ledelse omfattende virksomheden som helhed i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 121010 Øverste ledelsesniveau, administrerende direktører, ledere med reference til bestyrelsen i A/S eller koncernledelse
01-01-2004 31-12-2009 121010 Øverste ledelsesniveau, administrerende direktører eller tilsvarende
01-01-1996 31-12-2003 121020 Tværgående ledelse, direktører med reference til den adm. direktør, som ikke er ledere af et specialområde i virksomheden
01-01-2004 31-12-2009 121020 Tværgående direktører
01-01-1996 31-12-2003 122 Ledelse af specialområder i store og mellemstore virksomheder, ledelse af hovedaktiviteten
01-01-2004 31-12-2009 122 Ledelse af hovedaktiviteten
01-01-1996 31-12-2009 122000 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 1221 Ledelse af bedriften inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 122100 Ledelse af bedriften inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1996 31-12-2003 1222 Ledelse af produktionen i håndværks- og industrivirksomheder
01-01-2004 31-12-2009 1222 Produktionsledelse i industrivirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 122200 Produktionsledelse i industrivirksomheder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 122210 Øverste leder af produktionen i håndværks- og industrivirksomheder
01-01-2004 31-12-2009 122210 Øverste ledelse af produktionen i industrivirksomheder
01-01-1996 31-12-2003 122220 Andre ledere af produktionen i store industrivirksomheder
01-01-2004 31-12-2009 122220 Ledelse af produktionen i industrivirksomheder i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 1223 Ledelse af produktionen i bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2009 122300 Ledelse af produktionen i bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2009 1224 Ledelse af salget i engros- og detailhandelsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 122400 Ledelse af salget i engros- og detailhandelsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 1225 Ledelse af hovedaktiviteten i hotel- og restaurationsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 122500 Ledelse af hovedaktiviteten i hotel- og restaurationsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 1226 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for transport og kommunikation
01-01-1996 31-12-2009 122600 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for transport og kommunikation
01-01-1996 31-12-2009 1227 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2009 122700 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2009 1228 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for sektoren "personlige tjenesteydelser"
01-01-1996 31-12-2009 122800 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for personlige tjenesteydelser
01-01-1996 31-12-2003 1229 Ledelse af hovedaktiviteten i øvrige virksomheder med ti eller flere beskæftigede
01-01-2004 31-12-2009 1229 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 122900 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 122910 Ledelse i politi og retsvæsen
01-01-1996 31-12-2009 122920 Ledelse i undervisningssektoren
01-01-1996 31-12-2009 122930 Ledelse i social- og sundhedssektoren
01-01-1996 31-12-2009 122940 Ledelse af andre offentlige områder, herunder sport, kultur og servicevirksomhed
01-01-1996 31-12-2003 122990 Ledelse af hovedaktiviteten i store og mellemstore virksomheder i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 122990 Ledelse af hovedaktiviteten i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 123 Ledelse af specialområder i store og mellemstore virksomheder
01-01-2004 31-12-2009 123 Ledelse af specialområder
01-01-1996 31-12-2009 123000 Ledelse af specialområder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 1231 Ledelse vedrørende administration og finansiering i ikke-finansielle virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 123100 Arbejde vedr. administration og finansiering i ikke-finansielle virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 1232 Personaleledelse
01-01-1996 31-12-2009 123200 Personaleledelse
01-01-1996 31-12-2009 1233 Salgs- og afsætningsledelse, eksklusive salgsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 123300 Salgs- og afsætningsledelse, ekskl. salgsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 1234 Informations- og markedsføringsledelse
01-01-1996 31-12-2009 123400 Informations- og markedsføringsledelse
01-01-1996 31-12-2009 1235 Indkøbs- og forsyningsledelse
01-01-1996 31-12-2009 123500 Indkøbs- og forsyningsledelse
01-01-1996 31-12-2009 1236 Edb-ledelse, eksklusive edb-virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 123600 Edb-ledelse, ledelse af edb-virksomhed placeres i gruppe 122700
01-01-1996 31-12-2009 1237 Forsknings- og udviklingsledelse
01-01-1996 31-12-2009 123700 Forsknings- og udviklingsledelse
01-01-1996 31-12-2009 1239 Ledelse af andre specialområder i virksomheder med ti eller flere beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 123900 Ledelse af andre specialområder
01-01-1996 31-12-2003 13 Ledelse af virksomheder med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 130000 Ledelse af virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 131 Generel ledelse af små virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 131000 Ledelse af virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 1311 Ledelse af virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 131100 Ledelse af virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1996 31-12-2003 1312 Ledelse af håndværks- og industrivirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 131200 Ledelse af håndværks- og industrivirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 131210 Øverste ledelse af produktionen i industrivirksomheder i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 131220 Ledelse af produktionen i industrivirksomheder i øvrigt i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 1313 Ledelse af virksomheder i bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2009 131300 Ledelse af virksomheder i bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2003 1314 Ledelse af engros- og detailhandelsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 131400 Ledelse af engros- og detailhandelsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2003 1315 Ledelse af hotel- og restaurationsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 131500 Ledelse af hotel- og restaurationsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2003 1316 Ledelse af virksomheder inden for transport og kommunikation
01-01-1996 31-12-2009 131600 Ledelse af virksomheder inden for transport og kommunikation
01-01-1996 31-12-2003 1317 Ledelse af virksomheder inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2009 131700 Ledelse af virksomheder inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2003 1318 Ledelse af virksomheder inden for sektoren "personlige tjenesteydelser"
01-01-1996 31-12-2009 131800 Ledelse af virksomheder inden for sektoren "personlige tjenesteydelser"
01-01-1996 31-12-2003 1319 Ledelse af øvrige virksomheder med færre end ti beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 131900 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 131910 Ledelse i politi og retsvæsen
01-01-1996 31-12-2009 131920 Ledelse i undervisningssektoren
01-01-1996 31-12-2009 131930 Ledelse i social- og sundhedssektoren
01-01-1996 31-12-2009 131940 Ledelse af andre offentlige områder, herunder sport, kultur og servicevirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 131990 Ledelse af andre små virksomheder
01-01-1996 31-12-2003 2 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
01-01-2004 31-12-2009 2 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for område
01-01-1996 31-12-2009 200000 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for område
01-01-1996 31-12-2003 21 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber
01-01-2004 31-12-2009 21 Arbejde inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber
01-01-1996 31-12-2009 210000 Arbejde inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber
01-01-1996 31-12-2003 211 Arbejde med emner inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik
01-01-2004 31-12-2009 211 Arbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik
01-01-1996 31-12-2009 211000 Arbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik
01-01-1996 31-12-2003 2111 Arbejde med emner inden for fysik og astronomi
01-01-1996 31-12-2003 211100 Anvendelse af viden og forskning inden for fysik og astronomi
01-01-2004 31-12-2009 211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-1996 31-12-2009 2112 Arbejde med emner inden for meteorologi
01-01-1996 31-12-2003 211200 Anvendelse af viden og forskning vedrørende meteorologiske forhold
01-01-2004 31-12-2009 211200 Arbejde inden for meteorologi
01-01-1996 31-12-2009 2113 Arbejde med emner inden for kemi
01-01-1996 31-12-2003 211300 Forsknings-, udviklings- og kontrolarbejde i forbindelse med kemiske processer
01-01-2004 31-12-2009 211300 Arbejde inden for kemi
01-01-1996 31-12-2009 2114 Arbejde med emner inden for geologi og geofysik
01-01-1996 31-12-2003 211400 Anvendelse af viden og forskning inden for geologi og geofysik
01-01-2004 31-12-2009 211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-1996 31-12-2009 212 Arbejde med matematiske og statistiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2009 212000 Arbejde med matematiske og statistiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2009 2121 Arbejde med matematiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2009 212100 Arbejde med matematiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2009 2122 Arbejde med statistiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2009 212200 Arbejde med statistiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2003 213 Edb-systemudviklingsarbejde på overordnet niveau
01-01-2004 31-12-2009 213 IT-arbejde på teknisk højt niveau
01-01-1996 31-12-2009 213000 IT-arbejde på teknisk højt niveau
01-01-1996 31-12-2003 2131 Design, analyse og overordnet planlægning af edb-systemer
01-01-2004 31-12-2009 2131 Udvikling og overordnet drift af IT-systemer
01-01-1996 31-12-2009 213100 Udvikling og overordnet drift af IT-systemer
01-01-1996 31-12-2003 213110 Arbejde med edb-design og analyse i ide- og analysefasen
01-01-2004 31-12-2009 213110 Projektstyring, IT-systemudvikling
01-01-1996 31-12-2003 213120 Arbejde med overordnet design af edb-systemer, inkl. design af driftssystemet
01-01-2004 31-12-2009 213120 IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse af kravspecifikationer
01-01-2003 31-12-2009 213130 Overordnet drift af IT-systemer, herunder planlægning, implementering og vedligeholdelse af drifts-systemer
01-01-1996 31-12-2009 213190 Andet overordnet arbejde med design, analyse, planlægning og drift af edb-systemer
01-01-1996 31-12-2009 2132 Systemudvikling samt konstruktion/programmering af edb-systemer
01-01-1996 31-12-2003 213200 Arbejde med overordnet konfiguration af komplekse edb-systemer
01-01-2004 31-12-2009 213200 Programmeringsarbejde på teknisk højt niveau, herunder overordnet konfiguration af database- og filstrukturer
01-01-1996 31-12-2009 2139 Andet edb-arbejde på højeste faglige niveau
01-01-1996 31-12-2003 213900 Andet edb-arbejde på teknisk højt niveau, eksempelvis implementering, design og konstruktion af systemprogrammel
01-01-2004 31-12-2009 213900 Andet IT-arbejde på teknisk højt niveau, herunder rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware
01-01-1996 31-12-2003 214 Arkitekt - og ingeniørarbejde med videre
01-01-2004 31-12-2009 214 Arkitekt- og ingeniørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 214000 Arkitekt- og ingeniørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2141 Arkitektarbejde og planlægning af anlægsarbejder
01-01-1996 31-12-2009 214100 Arkitektarbejde og planlægning af anlægsarbejder
01-01-1996 31-12-2009 2142 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-1996 31-12-2003 214200 Ingeniørarbejde vedr. bygninger og anlæg
01-01-2004 31-12-2009 214200 Ingeniørarbejde vedr. bygninger, infrastruktur og anlæg
01-01-1996 31-12-2009 2143 Ingeniørarbejde vedrørende stærkstrøm
01-01-1996 31-12-2009 214300 Ingeniørarbejde vedr. stærkstrøm
01-01-1996 31-12-2009 2144 Ingeniørarbejde vedrørende svagstrøm
01-01-1996 31-12-2009 214400 Ingeniørarbejde vedr. svagstrøm
01-01-1996 31-12-2009 2145 Ingeniørarbejde vedrørende ikke-elektriske motorer og maskinanlæg
01-01-1996 31-12-2003 214500 Ingeniørarbejde vedr. maskiner, transportmidler og industrianlæg, (ekskl. elektriske maskiner og -anlæg)
01-01-2004 31-12-2009 214500 Ingeniørarbejde vedr. ikke-elektriske motorer og maskinanlæg
01-01-1996 31-12-2009 2146 Ingeniørarbejde vedrørende kemiske processer ved industriel produktion
01-01-1996 31-12-2009 214600 Ingeniørarbejde vedr. kemiske processer ved industriel produktion
01-01-1996 31-12-2009 2147 Mineingeniørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 214700 Mineingeniørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2148 Landinspektørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 214800 Landinspektørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2149 Andet arkitekt- og ingeniørarbejde med videre
01-01-1996 31-12-2003 214900 Ingeniør- og arkitektarbejde i øvrigt, arbejde m.h.t. produktionsmetoder og arbejdstilrettelæggelse samt ingeniørarbejde, der kræver specialuddannelse
01-01-2004 31-12-2009 214900 Ingeniør- og arkitektarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 22 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde m.v.
01-01-2004 31-12-2009 22 Arbejde inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 220000 Arbejde inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde mv.
01-01-1996 31-12-2003 221 Forskning og/eller anvendelse af viden indenfor naturvidenskab
01-01-2004 31-12-2009 221 Arbejde inden for naturvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 221000 Arbejde inden for naturvidenskab
01-01-1996 31-12-2003 2211 Arbejde med emner inden for biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi samt levnedsmiddelområdet
01-01-2004 31-12-2009 2211 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet, biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
01-01-1996 31-12-2009 221100 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet, biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
01-01-1996 31-12-2003 221110 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for levnedsmiddelområdet
01-01-2004 31-12-2009 221110 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet
01-01-1996 31-12-2003 221120 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
01-01-2004 31-12-2009 221120 Arbejde inden for biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
01-01-1996 31-12-2009 2212 Arbejde med emner inden for anatomi, biokemi, fysiologi, patologi og farmakologi
01-01-1996 31-12-2003 221200 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for anatomi, biokemi, fysiologi, patologi og farmakologi
01-01-2004 31-12-2009 221200 Arbejde inden for anatomi, biokemi, fysiologi, patologi og farmakologi
01-01-1996 31-12-2009 2213 Arbejde med emner inden for agronomi vedrørende plante- og husdyravl
01-01-1996 31-12-2003 221300 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for agronomi vedr. planteavl og husdyravl
01-01-2004 31-12-2009 221300 Arbejde inden for planteavl og husdyravl, herunder agronom- og konsulentarbejde
01-01-1996 31-12-2003 222 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for medicin og farmaci
01-01-2004 31-12-2009 222 Arbejde inden for medicin og farmaci
01-01-1996 31-12-2009 222000 Arbejde inden for medicin og farmaci
01-01-1996 31-12-2009 2221 Lægearbejde
01-01-1996 31-12-2009 222100 Lægearbejde
01-01-1996 31-12-2009 2222 Tandlægearbejde
01-01-1996 31-12-2009 222200 Tandlægearbejde
01-01-1996 31-12-2009 2223 Veterinærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 222300 Veterinærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2224 Farmaceutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 222400 Farmaceutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2229 Arbejde med emner inden for medicin, odontologi, veterinærvidenskab og farmaci i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 222900 Videnskabeligt arbejde inden for medicin og farmaci i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 223 Jordemoderarbejde, sundhedsplejerskearbejde og overordnet sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 2230 Jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde med videre
01-01-1996 31-12-2009 223000 Jordemoderarbejde, sundhedsplejerskearbejde og overordnet sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 223010 Jordemoderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 223020 Sundhedsplejerskearbejde
01-01-1996 31-12-2003 223030 Overordnet sygeplejerskearbejde, herunder chefsygeplejerskearbejde o.l.
01-01-2004 31-12-2009 223030 Overordnet sygeplejerskearbejde og hjemmesygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 23 Undervisning i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier samt højere læreanstalter, forskningstilrettelæggelse og kontrol af undervisningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 230000 Undervisning i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier samt højere læreanstalter, forskningstilrettelæggelse og kontrol af undervisningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 231 Undervisning på universiteter og højere læreanstalter
01-01-1996 31-12-2009 2310 Undervisning på universiteter og andre højere læreanstalter
01-01-1996 31-12-2009 231000 Undervisning på universiteter mm., herunder undervisning med forskningspligt
01-01-1996 31-12-2009 232 Undervisning på gymnasier og erhvervsskoler
01-01-1996 31-12-2009 2320 Undervisning på gymnasier, erhvervsskoler med videre
01-01-1996 31-12-2009 232000 Undervisning på gymnasier og erhvervsskoler
01-01-1996 31-12-2003 232010 Undervisning i almene fag
01-01-2004 31-12-2009 232010 Undervisning i gymnasier
01-01-1996 31-12-2003 232020 Undervisning i fag med sigte på erhvervsuddannelse
01-01-2004 31-12-2009 232020 Undervisning i erhvervsuddannelsesskoler
01-01-1996 31-12-2003 233 Undervisning på folkeskoleniveau
01-01-2004 31-12-2009 233 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse
01-01-1996 31-12-2009 233000 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse
01-01-1996 31-12-2009 2331 Undervisning i folkeskoler og lignende
01-01-1996 31-12-2009 233100 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse
01-01-1996 31-12-2003 233110 Undervisning i folkeskoler
01-01-2004 31-12-2009 233110 Undervisning i folkeskoler, ekskl. børnehaveklasse
01-01-1996 31-12-2009 233120 Undervisning i ungdomsskoler
01-01-1996 31-12-2009 233130 Undervisning på efter-, husholdnings- og håndarbejdsskoler
01-01-1996 31-12-2003 234 Undervisning af fysisk eller mentalt handicappede børn eller voksne
01-01-2004 31-12-2009 234 Undervisning af handicappede
01-01-1996 31-12-2009 2340 Undervisning af handicappede mennesker
01-01-1996 31-12-2003 234000 Undervisning af fysisk eller mentalt handicappede børn eller voksne
01-01-2004 31-12-2009 234000 Undervisning af handicappede
01-01-1996 31-12-2009 235 Arbejde vedrørende undervisning i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 235000 Arbejde vedrørende undervisning i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 2351 Forskning, udvikling og rådgivning vedrørende undervisningsmetoder
01-01-1996 31-12-2009 235100 Forskning, udvikling og rådgivning vedr. undervisningsmetoder
01-01-1996 31-12-2009 2352 Kontrol og tilrettelæggelse af undervisning
01-01-1996 31-12-2009 235200 Kontrol og tilrettelæggelse af undervisning
01-01-1996 31-12-2003 2359 Andet arbejde vedrørende undervisning, herunder kursusvirksomhed
01-01-2004 31-12-2009 2359 Andet undervisningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 235900 Andet undervisningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 235910 Undervisning på høj-, daghøj- og produktionsskoler
01-01-1996 31-12-2009 235920 Undervisning ved almen voksenuddannelse
01-01-1996 31-12-2009 235930 Undervisning af indvandrere
01-01-1996 31-12-2009 235940 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-1996 31-12-2009 235950 Undervisning på aftenskoler
01-01-1996 31-12-2009 235960 Kursusvirksomhed i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 235990 Andet arbejde vedr. undervisning
01-01-1996 31-12-2003 24 Anvendelse af viden og forskning inden for samfundsvidenskaberne og humaniora
01-01-2004 31-12-2009 24 Arbejde inden for samfundsvidenskaberne og humaniora
01-01-1996 31-12-2009 240000 Arbejde inden for samfundsvidenskaberne og humaniora
01-01-1996 31-12-2003 241 Arbejde med relation til organiseringen af arbejdet i virksomheder m.v.
01-01-2004 31-12-2009 241 Arbejde med virksomheders organisation og økonomi
01-01-1996 31-12-2009 241000 Arbejde med virksomheders organisation og økonomi
01-01-1996 31-12-2009 2411 Overordnet revisions- og regnskabsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 241100 Arbejde inden for revision og regnskab på overordnet niveau
01-01-1996 31-12-2009 2412 Udvikling og planlægning af personalespørgsmål
01-01-1996 31-12-2009 241200 Personalearbejde på professionelt niveau, herunder ansatte i konsulentbureauer
01-01-1996 31-12-2003 2419 Specialfunktioner vedrørende organisation, herunder ledelsesrådgivning
01-01-2004 31-12-2009 2419 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer og offentlige virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 241900 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer og offentlige virksomheder
01-01-1996 31-12-2003 241910 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder vedr. organisation, herunder ledelses-rådgivning
01-01-2004 31-12-2009 241910 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder vedr. organisation, økonomi, salg mv.
01-01-1996 31-12-2003 241920 Specialfunktioner i interesseorganisationer vedr. organisation, herunder ledelses-rådgivning
01-01-2004 31-12-2009 241920 Specialfunktioner i interesseorganisationer vedr. organisation, økonomi mv.
01-01-2004 31-12-2009 241930 Specialfunktioner i offentlige virksomheder vedr. organisation, økonomi, forvaltning mv.
01-01-1996 31-12-2003 242 Arbejde vedr. lovfortolkning, juridisk rådgivning o.l.
01-01-2004 31-12-2009 242 Juridisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 242000 Juridisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 2421 Advokatarbejde
01-01-1996 31-12-2009 242100 Advokatarbejde
01-01-1996 31-12-2009 242110 Advokatarbejde
01-01-1996 31-12-2009 242120 Advokatfuldmægtigarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2422 Dommerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 242200 Dommerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2429 Juridisk præget arbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 242900 Juridisk arbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 243 Informationsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 243 Kulturformidling og informationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 243000 Kulturformidling og informationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2431 Museums- og arkivarbejde
01-01-1996 31-12-2009 243100 Museums- og arkivarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2432 Bibliotekararbejde
01-01-1996 31-12-2009 243200 Bibliotekararbejde
01-01-1996 31-12-2003 244 Forskning og/eller anvendelse af viden og inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab
01-01-2004 31-12-2009 244 Arbejde inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 244000 Arbejde inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 2441 Arbejde med emner inden for samfundsøkonomi
01-01-1996 31-12-2003 244100 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for samfundsøkonomi
01-01-2004 31-12-2009 244100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-1996 31-12-2009 2442 Arbejde med emner inden for sociologi og antropologi
01-01-1996 31-12-2003 244200 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for sociologi og antropologi
01-01-2004 31-12-2009 244200 Arbejde inden for sociologi og antropologi
01-01-1996 31-12-2009 2443 Arbejde med emner inden for filosofi og historie
01-01-1996 31-12-2003 244300 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for filosofi og historie
01-01-2004 31-12-2009 244300 Arbejde inden for filosofi og historie
01-01-1996 31-12-2003 2444 Arbejde med emner inden for sprogvidenskab
01-01-2004 31-12-2009 2444 Arbejde inden for sprogvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 244400 Arbejde inden for sprogvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 244410 Forskning inden for sprogvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 244420 Oversættelsesarbejde
01-01-1996 31-12-2009 244430 Tolkearbejde
01-01-1996 31-12-2009 244490 Andet arbejde vedr. sprog, sprogteknologi og kommunikation
01-01-1996 31-12-2009 2445 Arbejde med emner inden for psykologi
01-01-1996 31-12-2003 244500 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for psykologi
01-01-2004 31-12-2009 244500 Arbejde inden for psykologi
01-01-1996 31-12-2009 2446 Overordnet socialrådgivningsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 244600 Socialrådgivningsarbejde på overordnet niveau
01-01-2004 31-12-2009 244600 Socialrådgivningsarbejde, der forudsætter efteruddannelse, fx gennemført årskursus eller tilsvarende erfaringsgrundlag opnået
01-01-1996 31-12-2003 245 Journalistarbejde, skribentarbejde og kunstnerisk arbejde
01-01-2004 31-12-2009 245 Journalist- og skribentarbejde samt kunstnerisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 245000 Journalist- og skribentarbejde samt kunstnerisk arbejde
01-01-1996 31-12-2003 2451 Alment journalistisk arbejde og skribentarbejde
01-01-2004 31-12-2009 2451 Journalistik og skribentarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245100 Journalistik og skribentarbejde
01-01-1996 31-12-2003 245110 Alment journalistisk arbejde
01-01-2004 31-12-2009 245110 Journalistisk arbejde
01-01-1996 31-12-2003 245120 Arbejde med redigering
01-01-2004 31-12-2009 245120 Redaktionelt arbejde
01-01-1996 31-12-2009 245130 Reklametekstarbejde
01-01-2003 31-12-2009 245140 Presse- og kommunikationsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 245150 Webmasterarbejde (indhold)
01-01-1996 31-12-2009 245190 Andet skribentarbejde
01-01-1996 31-12-2003 2452 Illustrationsgrafisk arbejde vedrørende formidling og kunstnerisk arbejde vedrørende billedkunst og formgivning
01-01-2004 31-12-2009 2452 Illustrations- og formgivningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245200 Illustrations- og formgivningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245210 Illustrationsgrafisk arbejde i forbindelse med nyhedsformidling
01-01-2003 31-12-2009 245211 Illustrationsgrafisk arbejde vedr. nyhedsformidling
01-01-2003 31-12-2009 245212 Illustrationsgrafisk arbejde vedr. marketing
01-01-2003 31-12-2009 245219 Illustrationsgrafisk arbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 245220 Illustrationsgrafisk arbejde i forbindelse med reklamering og PR-virksomhed
01-01-1996 31-12-2009 245230 Kunstnerisk formgivningsarbejde vedrørende produkter
01-01-2004 31-12-2009 245240 Konservatorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245290 Andet kunstnerisk arbejde inden for billedkunst og formgivning
01-01-1996 31-12-2003 2453 Kunstnerisk arbejde vedrørende udøvelse/instruktion af musik/sang
01-01-2004 31-12-2009 2453 Kunstnerisk arbejde vedr. musik og sang
01-01-1996 31-12-2009 245300 Kunstnerisk arbejde vedr. musik og sang
01-01-1996 31-12-2009 245310 Kunstnerisk arbejde som udøvende musiker og sanger
01-01-1996 31-12-2009 245320 Kunstnerisk arbejde som instruktør inden for sang og musik
01-01-1996 31-12-2009 2454 Kunstnerisk arbejde vedrørende dans og koreografi
01-01-1996 31-12-2009 245400 Kunstnerisk arbejde som danser og koreograf
01-01-1996 31-12-2009 2455 Film- og skuespilarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245500 Film- og skuespilarbejde
01-01-1996 31-12-2009 246 Arbejde inden for religion
01-01-1996 31-12-2009 2460 Arbejde inden for religion
01-01-1996 31-12-2009 246000 Arbejde inden for religion, herunder præster o.l.
01-01-1996 31-12-2009 247 Offentligt administrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2470 Arbejde med administration af lovgivningen inden for den offentlige sektor
01-01-1996 31-12-2009 247000 Arbejde med administration af lovgivningen inden for den offentlige sektor
01-01-1996 31-12-2009 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-1996 31-12-2009 300000 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-1996 31-12-2009 31 Teknikerarbejde inden for ikke biologiske emner
01-01-1996 31-12-2009 310000 Teknikerarbejde inden for ikke biologiske emner
01-01-1996 31-12-2009 311 Teknikerarbejde inden for fysik og kemi, mekanik mv.
01-01-1996 31-12-2009 311000 Teknikerarbejde inden for fysik og kemi, mekanik mv.
01-01-1996 31-12-2003 3111 Teknikerarbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi med videre
01-01-2004 31-12-2009 3111 Teknikerarbejde inden for fysik, kemi, geologi mv.
01-01-1996 31-12-2009 311100 Teknikerarbejde inden for fysik, kemi, geologi mv.
01-01-1996 31-12-2009 311110 Laborantarbejde
01-01-1996 31-12-2009 311120 Assistentarbejde i laboratorier
01-01-1996 31-12-2009 311130 Laboratorieteknikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
01-01-1996 31-12-2003 3112 Teknikerarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-1996 31-12-2003 311200 Teknikerarbejde vedr. bygninger og anlæg
01-01-2004 31-12-2009 311200 Teknikerarbejde vedr. bygnings- og anlægsarbejder
01-01-1996 31-12-2009 3113 Teknikerarbejde vedrørende elektriske anlæg med videre
01-01-1996 31-12-2009 311300 Teknikerarbejde vedr. elektriske anlæg og udstyr
01-01-1996 31-12-2009 3114 Teknikerarbejde vedrørende elektroniske anlæg med videre
01-01-1996 31-12-2003 311400 Teknikerarbejde vedr. elektroniske anlæg og udsty m.v.
01-01-2004 31-12-2009 311400 Teknikerarbejde vedr. elektroniske anlæg og udstyr, inkl. tele- og datakommunikation
01-01-1996 31-12-2009 3115 Teknikerarbejde vedrørende maskiner og røranlæg, eksklusive vedligeholdelse af maskiner om bord på skibe
01-01-1996 31-12-2003 311500 Teknikerarbejde vedr. maskiner og røranlæg (ekskl. maskiner/anlæg om bord på skibe)
01-01-2004 31-12-2009 311500 Teknikerarbejde vedr. maskiner og røranlæg, ikke på skibe
01-01-1996 31-12-2009 3116 Teknikerarbejde vedrørende kemiske processer ved industriel produktion
01-01-1996 31-12-2003 311600 Teknikerarbejde vedr. kemiske processer ved industriel produktion
01-01-2004 31-12-2009 311600 Teknikerarbejde vedr. kemiske processer
01-01-1996 31-12-2009 3117 Teknikerarbejde vedrørende industrielle udvindingsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 311700 Teknikerarbejde vedr. industrielle udvindingsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 3118 Teknisk tegnearbejde
01-01-1996 31-12-2003 311800 Teknisk tegnearbejde
01-01-2004 31-12-2009 311800 Teknisk design- og tegnearbejde
01-01-1996 31-12-2003 3119 Teknikerarbejde i øvrigt inden for fysik, kemi, mekanik med videre
01-01-2004 31-12-2009 3119 Teknikerarbejde inden for andre områder
01-01-1996 31-12-2009 311900 Teknikerarbejde i øvrigt inden for fysik, kemi, mekanik m.v.
01-01-2003 31-12-2009 311910 Teknikerarbejde vedr. drift, planlægning og kvalitetskontrol
01-01-2003 31-12-2009 311920 Teknikerarbejde vedr. produktion
01-01-2003 31-12-2009 311930 Grafiker- og Dtp-arbejde
01-01-2003 31-12-2009 311990 Teknikerarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 312 Edb-teknisk arbejde
01-01-2004 31-12-2009 312 IT-teknisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 312000 IT-teknisk arbejde
01-01-1996 31-12-2003 3121 Programmørarbejde
01-01-2004 31-12-2009 3121 Programmørarbejde og IT-driftsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 312100 Programmørarbejde (applikationsprogrammering)
01-01-2003 31-12-2009 312110 Programmeringsarbejde, tilpasning af applikationer, design af skabeloner
01-01-2003 31-12-2009 312120 IT-driftsplanlægning og -administration, herunder administration af brugerrettigheder
01-01-2003 31-12-2009 312130 Hotline-/IT-teknikerarbejde internt i virksomheden
01-01-1996 31-12-2009 3122 Edb-operatørarbejde samt planlægning af edb-drift
01-01-2003 31-12-2009 312200 IT-operatørarbejde, herunder konsol- og maskinoperatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 312210 EDB-maskinoperatør
01-01-1996 31-12-2009 312220 EDB-konsoloperatør
01-01-1996 31-12-2009 312230 EDB-operatørassistent
01-01-1996 31-12-2009 312240 EDB-driftsplanlægger
01-01-1996 31-12-2009 3123 Arbejde med industrielle robotprogrammer
01-01-1996 31-12-2009 312300 Arbejde med industri-robotprogrammer
01-01-1996 31-12-2003 313 Arbejde med optagelse og udsendelse af lyd og billeder
01-01-2004 31-12-2009 313 Arbejde med lyd, lys og billeder samt betjening af hospitalsudstyr
01-01-1996 31-12-2009 313000 Arbejde med lyd, lys og billeder samt betjening af hospitalsudstyr
01-01-1996 31-12-2003 3131 Arbejde med lyd, lys og billeder ved fotografering, optagelse, film- og teaterforestillinger med videre
01-01-2004 31-12-2009 3131 Optagelse af lyd og billeder
01-01-1996 31-12-2009 313100 Optagelse af lyd og billeder
01-01-1996 31-12-2009 313110 Fotografarbejde, nyhedsformidling, pressefotograf
01-01-1996 31-12-2003 313120 Andet fotografarbejde
01-01-2004 31-12-2009 313120 Fototeknisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 313130 Film- og videooptagelse, nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313140 Film- og videooptagelse, ekskl. nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313150 Lydoptagelse og lydteknik, nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313160 Lydoptagelse og lydteknik, ekskl. nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313170 Redigering af lyd og billede, nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313180 Redigering af lyd og billede, ekskl. nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313190 Andet arbejde med lyd, lys og billeder ved film og teater
01-01-1996 31-12-2009 3132 Betjening af maskiner ved udsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser samt ekspedition af samtaler ved anvendelse af trådløs telefoni
01-01-1996 31-12-2003 313200 Betjening af maskiner ved og udsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser. Ekspedition af samtaler ved anvendelse af trådløs telefoni
01-01-2004 31-12-2009 313200 Betjening af maskiner ved radio- og fjernsynsudsendelser samt telegrafi
01-01-1996 31-12-2009 3133 Betjening af medicinsk udstyr såsom scannings- og narkoseapparatur samt maskiner til optagelse af røntgenbilleder og elektrodiagrammer
01-01-1996 31-12-2003 313300 Betjening af scanningsapparatur, narkoseapparatur, maskiner til optagelse af røntgenbilleder og elektrodiagrammer
01-01-2004 31-12-2009 313300 Betjening af hospitalsudstyr
01-01-1996 31-12-2009 3139 Arbejde med lyd, lys og billeder i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 313900 Arbejde med optagelse og udsendelse af lyd og billeder i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 313900 Arbejde lyd, lys og billeder i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 314 Arbejde inden for skibsfart og luftfart
01-01-1996 31-12-2009 314000 Arbejde inden for skibsfart og luftfart
01-01-1996 31-12-2009 3141 Teknisk arbejde om bord på skibe med mekaniske, elektriske og elektroniske installationer
01-01-1996 31-12-2003 314100 Teknisk arbejde om bord på skibe med mekaniske, elektriske og elektroniske installationer.
01-01-2004 31-12-2009 314100 Teknisk arbejde om bord på skibe
01-01-1996 31-12-2009 3142 Skibsførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 314200 Skibsførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3143 Flypilotarbejde
01-01-1996 31-12-2009 314300 Flypilotarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3144 Flyvelederarbejde samt planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 3144 Planlægning og afvikling af flytrafik
01-01-1996 31-12-2009 314400 Planlægning og afvikling af flytrafik
01-01-1996 31-12-2009 314410 Flyvelederarbejde
01-01-1996 31-12-2009 314420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 3145 Flymaskinistarbejde
01-01-1996 31-12-2003 314500 Flymaskinistarbejde
01-01-2004 31-12-2009 314500 Flymaskinistarbejde
01-01-1996 31-12-2003 315 Sikkerheds- og kvalitetsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 315 Sikkerhedsarbejde og kvalitetskontrol
01-01-1996 31-12-2009 315000 Sikkerhedsarbejde og kvalitetskontrol
01-01-1996 31-12-2009 3151 Arbejde vedrørende bygnings- og brandsikkerhed
01-01-1996 31-12-2009 315100 Arbejde med bygnings- og brandsikkerhed
01-01-1996 31-12-2003 3152 Arbejde vedrørende kontrol af miljø, sikkerhed og kvalitet
01-01-2004 31-12-2009 3152 Teknisk kontrolarbejde
01-01-1996 31-12-2009 315200 Teknisk kontrolarbejde
01-01-1996 31-12-2009 315210 Kontrolarbejde vedr. miljø
01-01-1996 31-12-2009 315220 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
01-01-1996 31-12-2009 315230 Kontrolarbejde vedr. kvalitet
01-01-1996 31-12-2009 32 Teknikerarbejde samt andet arbejde inden for biologiske emner
01-01-1996 31-12-2009 320000 Teknikerarbejde samt andet arbejde inden for biologiske emner
01-01-1996 31-12-2003 321 Teknikerarbejde inden for biologi, botanik, zoologi, biokemi, landbrug og skovbrug
01-01-2004 31-12-2009 321 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi, zoologi, botanik, landbrug og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 321000 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi, zoologi, botanik, landbrug og skovbrug
01-01-1996 31-12-2003 3211 Teknikerarbejde inden for biologi, medicin med videre
01-01-2004 31-12-2009 3211 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi
01-01-1996 31-12-2009 321100 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi
01-01-1996 31-12-2003 321111 Laborantarbejde i medicinalindustri og på hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321111 Laborantarbejde, medicinalindustri
01-01-1996 31-12-2003 321112 Assistentarbejde i laboratorier i medicinalindustri og på hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321112 Assistentarbejde i laboratorier, medicinalindustri
01-01-1996 31-12-2003 321113 Laboratorieteknikerarbejde i medicinalindustri og på hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321113 Laboratorieteknikerarbejde, medicinalindustri
01-01-1996 31-12-2003 321114 Andet teknikerarbejde i medicinalindustri og på hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321114 Andet teknikerarbejde, medicinalindustri
01-01-1996 31-12-2003 321121 Laborantarbejde ved forskning og analyse af fødevarer
01-01-2004 31-12-2009 321121 Laborantarbejde, fødevareindustri
01-01-1996 31-12-2003 321122 Assistentarbejde i laboratorier ved forskning og analyse af fødevarer
01-01-2004 31-12-2009 321122 Assistentarbejde i laboratorier, fødevareindustri
01-01-1996 31-12-2003 321123 Laboratorieteknikerarbejde ved forskning og analyse af fødevarer
01-01-2004 31-12-2009 321123 Laboratorieteknikerarbejde, fødevareindustri
01-01-1996 31-12-2003 321124 Andet teknikerarbejde ved forskning og analyse af fødevarer
01-01-2004 31-12-2009 321124 Andet teknikerarbejde, fødevareindustri
01-01-2004 31-12-2009 321131 Bioanalytiker- og laborantarbejde, hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321132 Assistentarbejde i laboratorier, hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321133 Laboratorieteknikerarbejde, hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321134 Andet teknikerarbejde, hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321141 Laborantarbejde vedr. forskning
01-01-2004 31-12-2009 321142 Laboratorieteknikerarbejde vedr. forskning
01-01-1996 31-12-2003 321190 Teknikerarbejde inden for biokemi, farmakologi og zoologi i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 321190 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 3212 Teknikerarbejde inden for landbrug og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 321200 Teknikerarbejde inden for landbrugs- og skovbrugsvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 3213 Rådgivningsarbejde inden for landbrug og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 321300 Rådgivningsarbejde ved landbrug og skovbrug
01-01-1996 31-12-2003 322 Assistentarbejde inden for lægevidenskab og sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde
01-01-2004 31-12-2009 322 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 322000 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 3221 Assistentarbejde og rådgivning vedrørende sundhed, fødsel med videre
01-01-1996 31-12-2003 322100 Assistentarbejde vedr. sundhed, fødsel, diæt m.m. og behandlinger af sygdomme
01-01-2004 31-12-2009 322100 Assistentarbejde og rådgivning vedr. sundhed, fødsel, diæt og sygdomsbehandling
01-01-1996 31-12-2009 3222 Assistentarbejde og rådgivning vedrørende hygiejne
01-01-1996 31-12-2003 322200 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne
01-01-2004 31-12-2009 322200 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne, og miljøteknisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 3223 Assistentarbejde og rådgivning vedrørende kostforplejning på hospitaler og andre lignende institutioner
01-01-1996 31-12-2003 322300 Arbejde med kostforplejning på hospitaler og andre institutioner
01-01-2004 31-12-2009 322300 Arbejde med kostforplejning og kostens sammensætning og tilberedning, fx økonomaarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3224 Optikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322400 Optikerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3225 Assistentarbejde vedrørende tandpleje
01-01-2004 31-12-2009 3225 Arbejde med tandpleje
01-01-1996 31-12-2009 322500 Arbejde med tandpleje
01-01-1996 31-12-2009 322510 Tandklinikassistentarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322520 Tandplejerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3226 Arbejde med emner inden for fysioterapi, kiropraktik med videre
01-01-2004 31-12-2009 3226 Fysioterapi, kiropraktik og andet terapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322600 Fysioterapi, kiropraktik og andet terapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322610 Fysioterapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322620 Fodterapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322630 Kiropraktorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322640 Ergoterapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3227 Assistentarbejde hos dyrlæge
01-01-1996 31-12-2009 322700 Assistentarbejde hos dyrlæge
01-01-1996 31-12-2003 3228 Assistentarbejde inden for farmaci
01-01-2004 31-12-2009 3228 Farmaceutisk assistentarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322800 Farmaceutisk assistentarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322810 Apoteksassistent
01-01-1996 31-12-2009 322820 Apotekstekniker
01-01-1996 31-12-2009 3229 Arbejde med emner inden for ergoterapi, zoneterapi, yoga med videre
01-01-1996 31-12-2003 322900 Assistentarbejde inden for lægevidenskab i øvrigt, fx terapeutisk arbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 322900 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren i øvrigt, herunder zoneterapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 323 Sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 323000 Sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 3231 Sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 323100 Sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 33 Omsorgs- og pædagogisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 330000 Omsorgs- og pædagogisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 331 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2009 3310 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2009 331000 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2003 332 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn i daginstitutioner
01-01-2004 31-12-2009 332 Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2009 3320 Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2003 332000 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn i daginstitutioner
01-01-2004 31-12-2009 332000 Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2009 333 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner
01-01-1996 31-12-2009 3330 Omsorgsarbejde med handicappede mennesker
01-01-1996 31-12-2009 333000 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner
01-01-1996 31-12-2003 334 Undervisningsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 334 Undervisnings- og pædagogisk arbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 3340 Undervisnings- og omsorgsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 334000 Undervisningsarbejde i øvrigt, herunder kørelærere
01-01-2003 31-12-2009 334010 Undervisning og pædagogisk arbejde i institutioner i øvrigt
01-01-2003 31-12-2009 334020 Køreteknisk undervisningsarbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 34 Arbejde med salg, finansiering, forretningsservice, administration m.v.
01-01-1996 31-12-2009 340000 Arbejde med salg, finansiering, forretningsservice, administration m.v.
01-01-1996 31-12-2009 341 Salgs- og finansieringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341000 Salgs- og finansieringsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3411 Finansielt arbejde vedrørende omsætning af værdipapirer, opstilling af lånebetingelser, undersøgelse af kreditværdighed med videre
01-01-2004 31-12-2009 3411 Kreditarbejde og omsætning af værdipapirer
01-01-1996 31-12-2009 341100 Finansiel arbejde og rådgivning i forbindelse med omsætning af værdipapirer, opstilling af lånebetingelser, undersøgelse af kreditværdighed
01-01-2003 31-12-2009 341110 Kreditarbejde vedr. kreditanalyse
01-01-2003 31-12-2009 341120 Kreditarbejde vedr. behandling/bevilling
01-01-2003 31-12-2009 341130 Kreditarbejde vedr. opfølgning/rapportering
01-01-2003 31-12-2009 341140 Kreditarbejde vedr. nødlidende engagementer
01-01-2003 31-12-2009 341150 Handel med værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter
01-01-2003 31-12-2009 341160 Rådgivningsarbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter
01-01-2003 31-12-2009 341170 Analysearbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter
01-01-1996 31-12-2009 3412 Forsikringssalgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341200 Forsikringssalgsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3413 Arbejde med køb, salg, leje og leasing af fast ejendom
01-01-2004 31-12-2009 3413 Køb og salg af ejendom
01-01-1996 31-12-2009 341300 Køb og salg af ejendom
01-01-1996 31-12-2009 341310 Ejendomsmægler
01-01-1996 31-12-2009 341320 Ejendomshandler
01-01-1996 31-12-2009 3414 Arbejde vedrørende tilrettelæggelse af rejser
01-01-1996 31-12-2009 341400 Arbejde vedrørende tilrettelæggelse af rejser
01-01-1996 31-12-2003 3415 Opsøgende salgsarbejde, eksklusive detailsalg
01-01-2004 31-12-2009 3415 Salgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341500 Salgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341510 Opsøgende salgsarbejde ekskl. detailsalg
01-01-2003 31-12-2009 341520 Produktsupport vedr. salg
01-01-2003 31-12-2009 341530 Salg af person- og varebiler, herunder motorcykler
01-01-2003 31-12-2009 341540 Salg af lastbiler og andre erhvervskøretøjer
01-01-1996 31-12-2009 341590 Andet salgsarbejde ekskl. detailsalg
01-01-1996 31-12-2003 3416 Indkøbsarbejde i virksomheder og organisationer
01-01-2004 31-12-2009 3416 Indkøbsarbejde i virksomheder og organisationer
01-01-1996 31-12-2003 341600 Indkøbsarbejde for virksomheder eller organisationer
01-01-2004 31-12-2009 341600 Indkøbsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3417 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 3417 Vurdering, taksering og sagsbehandling af forsikringsskader
01-01-1996 31-12-2009 341700 Vurderings- og takseringsarbejde, arbejde
01-01-2003 31-12-2009 341710 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 341720 Forsikringsteknisk arbejde vedr. sagsbehandling af forsikringsskader
01-01-1996 31-12-2003 3419 Salgs- og finansieringsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 3419 Andet salgs- og finansieringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341900 Salgs- og finansieringsarbejde, herunder marketingsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 341910 Marketingsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 341920 Finansielt arbejde vedr. boligrådgivning
01-01-2003 31-12-2009 341930 Arbejde vedr. pensions- og investeringsrådgivning
01-01-2003 31-12-2009 341940 Generel finansiel og forsikringsmæssig rådgivning
01-01-2003 31-12-2009 341950 Forsikringsteknisk arbejde vedr. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer
01-01-2003 31-12-2009 341990 Andet salgs- og finansieringsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 342 Agentarbejde, forretningsservice og mæglerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 342 Agentarbejde inden for forretningsservice og mæglerarbejde, herunder interne konsulenter
01-01-1996 31-12-2009 342000 Agentarbejde inden for forretningsservice og mæglerarbejde, herunder interne konsulenter
01-01-1996 31-12-2009 3421 Mæglerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 342100 Mæglerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3422 Speditionsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 3422 Spedition
01-01-1996 31-12-2009 342200 Spedition
01-01-1996 31-12-2003 342210 Speditionsarbejde vedr. land- og lufttransport
01-01-2004 31-12-2009 342210 Spedition vedr. land- og lufttransport
01-01-1996 31-12-2003 342220 Speditionsarbejde vedr. søtransport
01-01-2004 31-12-2009 342220 Spedition vedr. søtransport
01-01-1996 31-12-2003 342290 Speditionsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 342290 Spedition i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 3423 Jobformidlingsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 342300 Jobformidlingsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3429 Agentarbejde og forretningsservice i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 3429 Andet forretningsservicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 342900 Andet forretningsservicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 342910 Salgs- og rådgivningsarbejde vedr. reklamer
01-01-1996 31-12-2009 342920 Agentarbejde for fx sportsudøvere og kunstnere
01-01-1996 31-12-2003 342990 Andet agentarbejde indenfor forretningsservice
01-01-2004 31-12-2009 342990 Andet agentarbejde inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2009 343 Administrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343000 Administrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3431 Administrativt arbejde i sekretariat og lignende
01-01-2004 31-12-2009 3431 Administrativt sekretærarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 343100 Administrativt sekretærarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 343110 Oversættelse af korrespondance m.v.
01-01-1996 31-12-2003 343120 Administrativt sekretær- og sekretariatsarbejde, administrativ korrespondance
01-01-2004 31-12-2009 343120 Administrativt arbejde, intern sagsbehandling og direktionssekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3432 Advokatsekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343200 Advokatsekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3433 Revisions- og regnskabsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 3433 Bogholderi-, revisions- og regnskabsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343300 Revisions- og regnskabsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 343310 Bogholderiarbejde
01-01-2003 31-12-2009 343320 Revisions- og regnskabsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3434 Assistentarbejde ved matematiske beregninger og udarbejdelse af statistik
01-01-1996 31-12-2009 343400 Assistentarbejde ved matematiske beregninger og udarbejdelse af statistik
01-01-1996 31-12-2003 3439 Administrationsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 3439 Andet administrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343900 Andet administrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343910 Tilsyns- og inspektørarbejde
01-01-1996 31-12-2003 343920 Personalearbejde, personaleplanlægning og administrativ arbejdstilrettelæggelse
01-01-2004 31-12-2009 343920 Administrativ arbejdstilrettelæggelse og personaleledelse
01-01-1996 31-12-2003 343990 Andet administrativt arbejde, herunder arbejde vedr. organisationsplanlægning
01-01-2004 31-12-2009 343990 Administrativ forvaltning og sagsbehandling
01-01-1996 31-12-2009 344 Arbejde vedr. offentlige ydelser og afgifter
01-01-1996 31-12-2009 344000 Arbejde vedr. offentlige ydelser og afgifter
01-01-1996 31-12-2009 3441 Toldarbejde med publikumsbetjening
01-01-1996 31-12-2009 344100 Toldarbejde (publikumsbetjening)
01-01-1996 31-12-2009 3442 Toldarbejde med administrative funktioner
01-01-1996 31-12-2009 344200 Toldarbejde (administrative funktioner)
01-01-1996 31-12-2009 3443 Arbejde vedrørende tildeling af offentlige ydelser
01-01-1996 31-12-2003 344300 Arbejde vedr. tildeling af offentlige ydelser, herunder socialrådgivere inden for stat og kommune
01-01-2004 31-12-2009 344300 Arbejde vedr. tildeling af offentlige ydelser, herunder socialformidling i stat og kommune
01-01-1996 31-12-2009 3444 Arbejde vedrørende udstedelse af pas, licens med videre
01-01-1996 31-12-2009 344400 Arbejde vedr. udstedelse af pas, licens mv.
01-01-1996 31-12-2009 3449 Andet administrativt arbejde vedrørende offentlige ydelser og afgifter
01-01-1996 31-12-2009 344900 Administrative funktioner i offentlig virksomhed i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 345 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3450 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-1996 31-12-2009 345000 Politimæssigt arbejde og detektivarbejde
01-01-1996 31-12-2003 346 Socialt vejlednings- og omsorgsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 346 Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3460 Socialt vejlednings- og omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 346000 Socialt vejlednings- og omsorgsarbejde, herunder socialrådgivning i organisationer og på virksomheder
01-01-2004 31-12-2009 346000 Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 347 Arbejde inden for kunst, underholdning og sport
01-01-2004 31-12-2009 347 Arbejde inden for design, kunst, underholdning og sport
01-01-1996 31-12-2009 347000 Arbejde inden for design, kunst, underholdning og sport
01-01-1996 31-12-2003 3471 Arbejde med dekoration, design, illustration og indretning
01-01-2004 31-12-2009 3471 Dekoration, design og illustration
01-01-1996 31-12-2009 347100 Dekoration, design og illustration
01-01-1996 31-12-2009 347110 Dekoratørarbejde
01-01-2003 31-12-2009 347111 Blomsterdekoration
01-01-2003 31-12-2009 347112 Butiksdekoration
01-01-1996 31-12-2009 347115 Illustrationsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 347119 Dekorationsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 347120 Designarbejde
01-01-2004 31-12-2009 347120 Design og formgivningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 347130 Indretningsarkitektarbejde
01-01-2003 31-12-2009 347140 Grafisk designarbejde
01-01-2003 31-12-2009 347150 Illustrations- og tegnearbejde
01-01-1996 31-12-2003 347190 Andet dekorations- og designarbejde
01-01-2004 31-12-2009 347190 Andet dekorations-, design og illustrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3472 Speakerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 347200 Speakerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3473 Arbejde med dans og musik, der ikke forudsætter færdigheder på højeste niveau
01-01-1996 31-12-2003 347300 Sangere og dansere, der ikke kan placeres i hovedgruppe 2
01-01-2004 31-12-2009 347300 Sangere og dansere, der ikke placeres i hovedgruppe 2
01-01-1996 31-12-2009 3474 Artistarbejde med videre
01-01-1996 31-12-2003 347400 Cirkusartistarbejde m.m.
01-01-2004 31-12-2009 347400 Cirkusartistarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2003 3475 Sportsudøvelse og trænervirksomhed
01-01-2004 31-12-2009 3475 Trænervirksomhed og sportsudøvelse
01-01-1996 31-12-2009 347500 Sportsudøvelse, trænervirksomhed
01-01-2003 31-12-2009 347510 Trænervirksomhed, sport
01-01-2003 31-12-2009 347520 Sportsudøvelse
01-01-1996 31-12-2009 348 Arbejde med tilknytning til religion
01-01-1996 31-12-2009 3480 Arbejde med tilknytning til religion
01-01-1996 31-12-2009 348000 Arbejde med tilknytning til religion
01-01-1996 31-12-2009 4 Kontorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 400000 Kontorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 41 Internt kontorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 410000 Internt kontorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 411 Sekretærarbejde, indtastningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 411000 Sekretærarbejde, indtastningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4111 Arbejde med stenografering og maskinskrivning
01-01-1996 31-12-2003 411100 Stenografering og maskinskrivningsarbejde, arbejde på tekstbehandlingsanlæg
01-01-2004 31-12-2009 411100 Stenografering og maskinskrivning
01-01-1996 31-12-2009 4112 Betjening af teleprinter, telefax og lignende maskiner
01-01-1996 31-12-2003 411200 Betjening af teleprinter, telefax og lignende maskiner
01-01-2004 31-12-2009 411200 Betjening af teleprinter, telefax, varslingsanlæg og lignende maskiner
01-01-1996 31-12-2009 4113 Edb-indtastningsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 411300 Edb-indtastningsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 411300 Indtastningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4114 Andet indtastningsarbejde på regnemaskine med videre
01-01-1996 31-12-2003 411400 Indtastningsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 411400 Betjening af bogføringsmaskiner, regnemaskiner o.l.
01-01-1996 31-12-2009 4115 Alment kontorarbejde
01-01-1996 31-12-2003 411500 Alment kontorarbejde
01-01-2004 31-12-2009 411500 Alment kontor- og sekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 412 Beregningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 412000 Beregningsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 4121 Beregningsarbejde i forbindelse med bogføring, lønadministration og revision
01-01-2004 31-12-2009 4121 Beregningsarbejde vedr. bogføring og revision
01-01-1996 31-12-2009 412100 Beregningsarbejde vedr. bogføring og revision
01-01-1996 31-12-2003 412110 Beregnings- og indtastningsarbejde i forbindelse med bogføring
01-01-2004 31-12-2009 412110 Beregningsarbejde vedr. bogføring
01-01-1996 31-12-2003 412120 Beregnings- og indtastningsarbejde i forbindelse med revision
01-01-2004 31-12-2009 412120 Beregningsarbejde vedr. revision
01-01-1996 31-12-2009 4122 Beregningsarbejde i forbindelse med finansielle transaktioner, statistik med videre
01-01-1996 31-12-2003 412200 Beregningsarbejde i forbindelse med financielle transaktioner og udarbejdelse af statistikker
01-01-2004 31-12-2009 412200 Beregningsarbejde vedr. finansielle transaktioner, statistik, standardforsikringspræmier mv.
01-01-1996 31-12-2003 413 Registreringsarbejde vedr. lager, varerforbrug og transport
01-01-2004 31-12-2009 413 Administration af lager, produktion og transport
01-01-1996 31-12-2009 413000 Administration af lager, produktion og transport
01-01-1996 31-12-2009 4131 Registreringsarbejde vedrørende lagerføring af færdige produkter og produktionsmidler
01-01-1996 31-12-2003 413100 Registreringsarbejde vedr. lager af færdige produkter og produktionsmidler
01-01-2004 31-12-2009 413100 Lagerføring, omfatter registrering, fakturering, forvaltning og udlevering af lagerbeholdningen
01-01-1996 31-12-2009 4132 Registreringsarbejde vedrørende ordrer, forbrug og lignende samt kontrol med overholdelsen af produktionsprogrammer
01-01-1996 31-12-2003 413200 Registreringsarbejde vedr. ordrer, forbrug, varebestillinger samt kontrol af overholdelse af produktionsprogrammer
01-01-2004 31-12-2009 413200 Kontrol af ordrer, forbrug og drift af produktionsprogrammer
01-01-1996 31-12-2003 4133 Registrerings- og kontrolarbejde vedrørende transport og transporttilrettelæggelse
01-01-2004 31-12-2009 4133 Transporttilrettelæggelse
01-01-1996 31-12-2009 413300 Registrerings- og kontrolarbejde vedr. transport og transporttilrettelæggelse
01-01-2004 31-12-2009 413310 Transporttilrettelæggelse vedr. jernbanetransport
01-01-2004 31-12-2009 413320 Transporttilrettelæggelse vedr. luftfart - ikke flyveledere
01-01-2004 31-12-2009 413330 Udryknings- og transporttilrettelæggelse vedr. redningstjeneste
01-01-2003 31-12-2009 413340 Transporttilrettelæggelse vedr. bustransport
01-01-2003 31-12-2009 413350 Transporttilrettelæggelse vedr. godstransport med last- og varevogn
01-01-2004 31-12-2009 413360 Transporttilrettelæggelse vedr. hyrevognskørsel
01-01-2003 31-12-2009 413390 Transporttilrettelæggelse i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 414 Registreringsarbejde i øvrigt og postsortering
01-01-2004 31-12-2009 414 Arkivarbejde, post- og betjentarbejde og korrekturlæsning
01-01-1996 31-12-2009 414000 Arkivarbejde, post- og betjentarbejde og korrekturlæsning
01-01-1996 31-12-2009 4141 Registreringsarbejde vedrørende samlinger af bøger og lignende
01-01-1996 31-12-2003 414100 Registreringsarbejde vedr. bogbestand, udlån og hjemtagning
01-01-2004 31-12-2009 414100 Registreringsarbejde vedr. bestand, udlån og hjemtagning af bøger mv.
01-01-1996 31-12-2003 4142 Post- og betjentarbejde
01-01-2004 31-12-2009 4142 Postarbejde
01-01-1996 31-12-2009 414200 Postarbejde
01-01-1996 31-12-2009 414210 Betjentarbejde, herunder intern postbehandling
01-01-1996 31-12-2009 414220 Postbudarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4143 Arbejde med korrekturlæsning, kodning og lignende
01-01-1996 31-12-2009 414300 Korrekturlæsning, kodning o.l.
01-01-1996 31-12-2009 419 Internt kontorarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 4190 Internt kontorarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 419000 Kartoteksarbejde og andre specialopgaver, ekskl. kundebetjening
01-01-1996 31-12-2009 42 Kontorarbejde med kundebetjening
01-01-1996 31-12-2009 420000 Kontorarbejde med kundebetjening
01-01-1996 31-12-2009 421 Arbejde vedrørende pengetransaktioner
01-01-1996 31-12-2009 421000 Arbejde vedrørende pengetransaktioner
01-01-1996 31-12-2009 4211 Kassererarbejde og billetsalg
01-01-1996 31-12-2003 421100 Kassererarbejde, modtagelse og udbetaling af penge, checks mv., udbetaling af lønninger , billetsalg
01-01-2004 31-12-2009 421100 Kassererarbejde og billetsalg
01-01-1996 31-12-2003 4212 Arbejde med registrering af pengetransaktioner, veksling af valuta med videre
01-01-2004 31-12-2009 4212 Alment bank- og sparekassearbejde
01-01-1996 31-12-2009 421200 Registrering af pengetransaktioner og veksling af fremmed mønt, herunder mere rutinepræget bank- og sparekassearbejde med kundebetjening
01-01-2003 31-12-2009 421210 Bank- og sparekassearbejde med generel kundebetjening
01-01-2003 31-12-2009 421220 Kassererarbejde i bank og sparekasse
01-01-1996 31-12-2009 4213 Bookmaker- og croupierarbejde med videre
01-01-1996 31-12-2003 421300 Arbejde, der udføres af bookmaker, croupier, lotterikollektør
01-01-2004 31-12-2009 421300 Bookmaker-, croupier- og kollektørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4214 Pantelånerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 421400 Pantelåner
01-01-2004 31-12-2009 421400 Pantelånerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4215 Inkassoarbejde
01-01-1996 31-12-2009 421500 Inkassoarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422 Kundebetjening i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 422000 Kundebetjening i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 4221 Rejsebureauarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422100 Rejsebureauarbejde
01-01-1996 31-12-2003 4222 Receptionsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 4222 Receptions- og lægesekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422200 Receptions- og lægesekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2003 422210 Receptionsarbejde på hoteller m.v.
01-01-2004 31-12-2009 422210 Receptionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422220 Receptionsarbejde inden for sundhedssektoren
01-01-2003 31-12-2009 422230 Lægesekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2003 4223 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 4223 Telefonomstilling og callcenterarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422300 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 422310 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 422320 Hotline- og callcenterarbejde
01-01-1996 31-12-2003 5 Salgs-, service- og omsorgsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 5 Detailsalg, service- og omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 500000 Detailsalg, service- og omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 51 Service- og omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 510000 Service- og omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 511 Servicearbejde i forbindelse med transport og rejser
01-01-2004 31-12-2009 511 Servicearbejde vedr. transport, rejser og turisme
01-01-1996 31-12-2009 511000 Servicearbejde vedr. transport, rejser og turisme
01-01-1996 31-12-2003 5111 Betjening af passagerer og besætning, eksklusive ekspedientarbejde
01-01-2004 31-12-2009 5111 Passagerbetjening
01-01-1996 31-12-2009 511100 Passagerbetjening
01-01-1996 31-12-2003 511110 Passagerbetjening, fx stewardessearbejde på fly og skib
01-01-2004 31-12-2009 511110 Passagerbetjening under rejse og transport
01-01-1996 31-12-2009 511120 Passagerbetjening i lufthavne og i havneterminaler
01-01-1996 31-12-2009 5112 Kontrol- og informationsvirksomhed under rejser
01-01-1996 31-12-2009 511200 Billettering, informations- og kontrolarbejde under rejser
01-01-1996 31-12-2009 5113 Turist- og rejselederarbejde
01-01-1996 31-12-2009 511300 Turist- og rejselederarbejde
01-01-1996 31-12-2009 512 Arbejde i restaurant, cafeteria og husholdning
01-01-1996 31-12-2009 512000 Arbejde i restaurant, cafeteria og husholdning
01-01-1996 31-12-2009 5121 Generelt husholdningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 512100 Generelt husholdningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5122 Tilberedning af måltider
01-01-1996 31-12-2009 512200 Tilberedning af måltider, fx kok og køkkenleder
01-01-1996 31-12-2009 5123 Serveringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 512300 Serveringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 513 Omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 513000 Omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 5131 Børnepasning i private hjem
01-01-2004 31-12-2009 5131 Børnepasning og pædagogisk hjælp
01-01-1996 31-12-2009 513100 Børnepasning og pædagogisk hjælp
01-01-1996 31-12-2009 513110 Børnepasning i private hjem
01-01-1996 31-12-2009 513120 Pædagogisk medhjælp i institutioner
01-01-1996 31-12-2003 5132 Plejearbejde på institutioner
01-01-2004 31-12-2009 5132 Social- og sundhedspersonale på institutioner, samt portørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 513200 Social- og sundhedspersonale på institutioner, herunder pleje- og omsorgsarbejde, samt transport af patienter
01-01-2003 31-12-2009 513210 Social- og sundhedspersonale på institutioner
01-01-2004 31-12-2009 513220 Portørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5133 Omsorgsarbejde i private hjem
01-01-1996 31-12-2003 513300 Social- og sundhedspersonale i private hjem, herunder pleje- og omsorgsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 513300 Social- og sundhedspersonale i private hjem
01-01-1996 31-12-2009 5139 Omsorgs- og plejearbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 513900 Serviceydelser for private husholdninger i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 513900 Omsorgsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 514 Servicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 514000 Servicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 5141 Personpleje
01-01-1996 31-12-2009 514100 Personpleje
01-01-1996 31-12-2009 514110 Frisør- og barberarbejde
01-01-1996 31-12-2003 514120 Kosmetolog- og massørarbejde
01-01-2004 31-12-2009 514120 Kosmetolog- og massørarbejde samt anden personpleje
01-01-1996 31-12-2009 5142 Kammertjenerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 514200 Kammertjenerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5143 Bedemandsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 514300 Bedemandsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5149 Servicearbejde for privatpersoner i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 514900 Servicearbejde i øvrigt, fx escort- og astrologarbejde
01-01-2004 31-12-2009 514900 Servicearbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 516 Overvågnings- og redningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 516000 Overvågnings- og redningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5161 Brandbekæmpelse
01-01-1996 31-12-2009 516100 Brandbekæmpelse
01-01-1996 31-12-2009 5162 Politiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 516200 Politiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5163 Overvågningsarbejde i fængsler
01-01-1996 31-12-2009 516300 Overvågningsarbejde i fængsler
01-01-1996 31-12-2009 5169 Overvågnings- og redningsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 516900 Overvågnings- og redningsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 516910 Butiksdetektivarbejde
01-01-1996 31-12-2003 516920 Vægterarbejde
01-01-2004 31-12-2009 516920 Vagtarbejde
01-01-1996 31-12-2009 516930 Redningsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 52 Salgsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 52 Detailsalg og modelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 520000 Detailsalg og modelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 521 Modelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5210 Modelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 521000 Modelarbejde
01-01-1996 31-12-2003 522 Butikssalg og demonstrationsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 522 Detailsalg og demonstrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5220 Ekspedient-, kasse- og demonstrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 522000 Detailsalg og demonstrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 522010 Arbejde ved udgangskasse
01-01-2004 31-12-2009 522010 Kasseekspedientarbejde
01-01-1996 31-12-2003 522020 Demonstrationsarbejde og uddeling af vareprøver
01-01-2004 31-12-2009 522020 Demonstrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 522030 Betjening af kunder i øvrigt, herunder ekspedientarbejde
01-01-2004 31-12-2009 522030 Ekspedientarbejde
01-01-2003 31-12-2009 522040 Merchandising
01-01-1996 31-12-2003 6 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri, der forudsætter viden på grundniveau
01-01-2004 31-12-2009 6 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 600000 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
01-01-1996 31-12-2003 61 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri, der forudsætter viden på grundniveau
01-01-2004 31-12-2009 61 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 610000 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 611 Arbejde inden for plantevækst
01-01-1996 31-12-2009 611000 Arbejde inden for plantevækst
01-01-1996 31-12-2009 6111 Arbejde med markafgrøder inden for landbrug
01-01-1996 31-12-2009 611100 Arbejde med markafgrøder på landbrug
01-01-1996 31-12-2003 6112 Arbejde vedrørende plantevækst inden for gartneri
01-01-2004 31-12-2009 6112 Gartnerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 611200 Gartnerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 611210 Avl af frugt og grøntsager
01-01-2004 31-12-2009 611210 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 611220 Avl af blomster og planter
01-01-1996 31-12-2009 611230 Anlægsgartnerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 611290 Gartnerarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 612 Arbejde med levende dyr
01-01-1996 31-12-2009 612000 Arbejde med levende dyr
01-01-1996 31-12-2009 6121 Arbejde med husdyr undtagen fjerkræ
01-01-1996 31-12-2003 612100 Arbejde med tamme husdyr undtagen høns
01-01-2004 31-12-2009 612100 Arbejde med tamme husdyr undtagen fjerkræ
01-01-1996 31-12-2009 6122 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-1996 31-12-2003 612200 Arbejde med opdræt af høns
01-01-2004 31-12-2009 612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-1996 31-12-2009 6129 Arbejde med dyr i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 612900 Arbejde med dyr i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 613 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr
01-01-1996 31-12-2009 6130 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr
01-01-1996 31-12-2003 613000 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr
01-01-2004 31-12-2009 613000 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr, fx som landmand
01-01-1996 31-12-2009 614 Skovbrugsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 614000 Skovbrugsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 6141 Skovbrugsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 614100 Skovbrugsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 6142 Kulsvierarbejde
01-01-1996 31-12-2009 614200 kulsvierarbejde
01-01-1996 31-12-2003 615 Fiskeri, jagt
01-01-2004 31-12-2009 615 Fiskeri og jagt
01-01-1996 31-12-2009 615000 Fiskeri og jagt
01-01-1996 31-12-2009 6151 Arbejde med opdræt af fisk, østers og lignende
01-01-1996 31-12-2009 615100 Arbejde med opdræt af fisk, østers o.l.
01-01-1996 31-12-2009 6152 Arbejde med kystfiskeri
01-01-1996 31-12-2009 615200 Kystfiskeri
01-01-1996 31-12-2009 6153 Arbejde med havfiskeri
01-01-1996 31-12-2009 615300 Havfiskeri
01-01-1996 31-12-2009 6154 Arbejde med jagt
01-01-1996 31-12-2009 615400 Jagt
01-01-1996 31-12-2009 7 Håndværkspræget arbejde
01-01-1996 31-12-2009 700000 Håndværkspræget arbejde
01-01-1996 31-12-2009 71 Arbejde med råstofudvinding og bygningshåndværk
01-01-1996 31-12-2009 710000 Arbejde med råstofudvinding og bygningshåndværk
01-01-1996 31-12-2009 711 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 711000 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7111 Minearbejde
01-01-1996 31-12-2009 711100 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7112 Arbejde med miner, fyrværkeri med videre
01-01-1996 31-12-2009 711200 Minørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7113 Stenhuggerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 711300 Stenhuggerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712 Bygningsarbejde (basis)
01-01-1996 31-12-2009 712000 Bygningsarbejde (basis)
01-01-1996 31-12-2009 7121 Bygningsarbejde med naturmaterialer
01-01-1996 31-12-2003 712100 Bygningsarbejde (naturmaterialer)
01-01-2004 31-12-2009 712100 Bygningsarbejde med naturmaterialer
01-01-1996 31-12-2009 7122 Murer- og brolægningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712200 Murer- og brolægningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712210 Murerarbejde, ekskl. medhjælpere
01-01-1996 31-12-2009 712220 Brolægningsarbejde, ekskl. medhjælpere
01-01-1996 31-12-2009 7123 Beton-, cement- og terrazzoarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712300 Beton-, cement- og terrazzoarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712310 Fremstilling af råhuse og montagearbejde, ekskl. medhjælpere
01-01-1996 31-12-2009 712320 Brobygning og bygning af lignende betonkonstruktioner, ekskl. medhjælpere
01-01-1996 31-12-2009 712330 Terrazzoarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7124 Tømrer- og snedkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712400 Tømrer- og snedkerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 712410 Tømrer- og snedkerarbejde i forbindelse med byggeri
01-01-2004 31-12-2009 712410 Tømrer- og snedkerarbejde vedr. byggeri
01-01-1996 31-12-2009 712420 Fremstilling og reparation af skibe i træ
01-01-1996 31-12-2009 712430 Tømrer- og snedkerarbejde (industriel forarbejdning uden anvendelse af maskiner)
01-01-1996 31-12-2003 7129 Bygningsarbejde (basis) i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 7129 Andet bygningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712900 Andet bygningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
01-01-1996 31-12-2009 712920 Nedbrydningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712930 Opsætning og nedtagning af stilladser
01-01-1996 31-12-2009 712990 Andet bygningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713 Bygningsarbejde (finish)
01-01-1996 31-12-2009 713000 Bygningsarbejde (finish)
01-01-1996 31-12-2009 7131 Tagdækningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713100 Tagdækningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7132 Arbejde med gulvlægning, vedligeholdelse af gulve og lignende
01-01-1996 31-12-2009 713200 Gulvlægning, vedligeholdelse af gulve og lignende
01-01-1996 31-12-2009 7133 Stukkatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713300 Stukkatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7134 Isoleringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713400 Isoleringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7135 Glarmesterarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713500 Glarmesterarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7136 VVS-arbejde
01-01-1996 31-12-2009 713600 Vvs-arbejde
01-01-1996 31-12-2009 7137 Elektrikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713700 Elektrikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7139 Bygningsarbejde (finish) i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 713900 Øvrigt arbejde indenfor bygningshåndværk
01-01-2004 31-12-2009 713900 Andet bygningshåndværk, fx køkkenmontering
01-01-1996 31-12-2003 714 Maler-, tapetsererarbejde m.m.
01-01-2004 31-12-2009 714 Malerarbejde og bygningsrengøring
01-01-1996 31-12-2009 714000 Malerarbejde og bygningsrengøring
01-01-1996 31-12-2003 7141 Maler-og tapetsererarbejde, herunder skibsmaler- og skiltemalerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 7141 Maler- og tapetsererarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714100 Maler- og tapetsererarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714120 Skibsmalerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714130 Skiltemalerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714190 Andet malerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7142 Sprøjtelakeringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714200 Sprøjtelakeringsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 7143 Arbejde med bygningsrengøring
01-01-2004 31-12-2009 7143 Bygningsrengøringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714300 Bygningsrengøringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714310 Skorstensfejning
01-01-1996 31-12-2009 714320 Kemisk rensning og sandblæsning af overflader
01-01-1996 31-12-2009 72 Metal- og maskinarbejde
01-01-1996 31-12-2009 720000 Metal- og maskinarbejde
01-01-1996 31-12-2003 721 Svejsearbejde m.m.
01-01-2004 31-12-2009 721 Svejsning og anden forarbejdning af metalemner samt dykkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 721000 Svejsning og anden forarbejdning af metalemner samt dykkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7211 Formningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 721100 Formningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7212 Svejsearbejde
01-01-1996 31-12-2009 721200 Svejsning
01-01-1996 31-12-2009 7213 Tyndpladearbejde
01-01-1996 31-12-2009 721300 Tyndpladearbejde
01-01-1996 31-12-2009 7214 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 721400 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7215 Rigger- og kabelsplejsningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 721500 Rigger- og kabelsplejsningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7216 Dykkerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 721600 Dykkerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 721600 Dykkerarbejde vedr. reparation o.l.
01-01-1996 31-12-2009 722 Grovsmede-, værktøjsmagerarbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 722000 Grovsmede-, værktøjsmagerarbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 7221 Grovsmedearbejde
01-01-1996 31-12-2009 722100 Grovsmedearbejde
01-01-1996 31-12-2009 7222 Værktøjsmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 722200 Værktøjsmagerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 722200 Værktøjsmager- og klejnsmedearbejde
01-01-1996 31-12-2009 7223 Maskinelt præcisionsarbejde i metal og indstilling af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 722300 Maskinelt præcisionsarbejde i metal og indstilling af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 7224 Polerings- og slibearbejde i metal
01-01-1996 31-12-2009 722400 Polerings- og slibearbejde i metal
01-01-1996 31-12-2009 723 Mekaniker- og montørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 723000 Mekaniker- og montørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7231 Automekaniker- og automontørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 723100 Automekaniker- og automontørarbejde
01-01-2003 31-12-2009 723110 Automekanikerarbejde, person- og varevogne
01-01-2003 31-12-2009 723120 Automekanikerarbejde, lastvogne
01-01-2004 31-12-2009 723190 Automekaniker- og automontørarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 7232 Flymekaniker- og flymontørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 723200 Flymekaniker- og flymontørarbejde
01-01-1996 31-12-2003 7233 Mekaniker- og montørarbejde med andre motorer og mekaniske maskiner
01-01-2004 31-12-2009 7233 Mekaniker- og montørarbejde, andre motorer, maskiner og anlæg
01-01-1996 31-12-2009 723300 Mekaniker- og montørarbejde, andre motorer og mekaniske maskiner
01-01-2003 31-12-2009 723310 Kølemontørarbejde
01-01-2003 31-12-2009 723390 Mekaniker- og montørarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 724 Elektro- og elektronikmekanikerarbejde m.m.
01-01-2004 31-12-2009 724 Elektro- og elektronikmekanikerarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 724000 Elektro? og elektronikmekanikerarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 7241 Elektromekaniker- og specialelektrikerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 724100 Elektromekaniker- og elektrikerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 724100 Elektromekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7242 Montørarbejde vedrørende elektronik
01-01-1996 31-12-2003 724200 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 724200 Montørarbejde vedr. elektronik
01-01-1996 31-12-2009 7243 Service- og reparationsarbejde vedrørende elektronik
01-01-1996 31-12-2003 724300 Service- og reparationsarbejde vedr. elektronik
01-01-2004 31-12-2009 724300 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7244 Telefon- og telegrafmekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 724400 Telefon- og telegrafmekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7245 Kabelmontørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 724500 Kabelmontørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 73 Præcisionshåndværk, grafisk arbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 730000 Præcisionshåndværk, grafisk arbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 731 Præcisionshåndværk i metal og andre materialer
01-01-1996 31-12-2009 731000 Præcisionshåndværk i metal og andre materialer
01-01-1996 31-12-2003 7311 Fremstilling og reparation af præcisionsinstrumenter
01-01-2004 31-12-2009 7311 Finmekanisk arbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 731100 Finmekanisk arbejde mv.
01-01-1996 31-12-2003 731110 Instrumentmager- og urmagerarbejde o.l.
01-01-2004 31-12-2009 731110 Instrument- og urmagerarbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 731120 Fremstilling af ortopædiske hjælpemidler
01-01-1996 31-12-2003 731130 Tandtekniker
01-01-2004 31-12-2009 731130 Tandteknikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7312 Arbejde vedrørende bygning og stemning af musikinstrumenter
01-01-1996 31-12-2009 731200 Musikinstrumentbygger- og stemmearbejde
01-01-1996 31-12-2009 7313 Juvelér-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-1996 31-12-2009 731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-1996 31-12-2009 732 Glas-, keramik- og teglarbejde
01-01-1996 31-12-2009 732000 Glas-, keramik- og teglarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7321 Pottemager-, dreje- og støbearbejde
01-01-1996 31-12-2009 732100 Pottemager-, dreje- og støbearbejde
01-01-1996 31-12-2009 7322 Glasblæserarbejde
01-01-1996 31-12-2009 732200 Glasblæserarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7323 Glasætsnings- og sandblæsningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 732300 Glasætsnings- og sandblæsningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7324 Glas- og porcelænsmalingsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 732400 Glas- og porcelænsmalingsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 733 Håndarbejde i træ, tekstil o.l.
01-01-1996 31-12-2009 733000 Håndarbejde i træ, tekstil o.l.
01-01-1996 31-12-2009 7331 Håndarbejde i træ og lignende materialer,
01-01-1996 31-12-2009 733100 Håndarbejde i træ o.l. materiale
01-01-1996 31-12-2009 7332 Håndarbejde i tekstil og læder
01-01-1996 31-12-2009 733200 Håndarbejde i tekstil og læder
01-01-1996 31-12-2009 734 Formfremstilling, håndbogbinding og serigrafi
01-01-1996 31-12-2009 734000 Formfremstilling, håndbogbinding og serigrafi
01-01-1996 31-12-2009 7341 Grafisk formfremstilling (pre-press)
01-01-1996 31-12-2009 734100 Grafisk formfremstilling
01-01-1996 31-12-2009 7342 Arbejde vedrørende stereotypi med videre
01-01-1996 31-12-2009 734200 Stereotypi- og elektrotypiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7343 Gravør- og ætsearbejde
01-01-1996 31-12-2009 734300 Gravør- og ætserarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7344 Fototeknisk og reprofotografisk arbejde
01-01-2003 31-12-2009 734400 Andet fototeknisk arbejde, fx filmfremkaldelse
01-01-1996 31-12-2009 734410 Reprofotografisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 734490 Andet fototeknisk arbejde (mørkekammerarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 7345 Bogbinderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 734500 Håndbogbinding
01-01-1996 31-12-2009 7346 Serigrafisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 734600 Serigrafisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 74 Andet håndværkspræget arbejde
01-01-1996 31-12-2009 740000 Andet håndværkspræget arbejde
01-01-1996 31-12-2009 741 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1996 31-12-2009 741000 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1996 31-12-2003 7411 Slagterarbejde og behandling af fisk og skaldyr
01-01-2004 31-12-2009 7411 Slagterarbejde og behandling af fisk
01-01-1996 31-12-2009 741100 Slagterarbejde og behandling af fisk
01-01-1996 31-12-2009 741110 Fiskefiletering, håndfiletering
01-01-1996 31-12-2009 741120 Behandling af skaldyr
01-01-1996 31-12-2009 741130 Røgearbejde
01-01-1996 31-12-2003 741140 Slagterarbejde i forbindelse med butik e.l.
01-01-2004 31-12-2009 741140 Slagterarbejde vedr. butik o.l.
01-01-1996 31-12-2009 7412 Bager-, konfekture- og chokoladearbejde
01-01-1996 31-12-2009 741200 Bager-, konfekture- og chokoladearbejde
01-01-1996 31-12-2009 7413 Mejeriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 741300 Mejeriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7414 Arbejde med konservering af frugt og grønt samt fremstilling af juice
01-01-1996 31-12-2009 741400 Konservering af frugt og grønt samt juicefremstilling
01-01-1996 31-12-2009 7415 Prøvesmagningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 741500 Prøvesmagningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7416 Arbejde med produktion af tobaksvarer
01-01-1996 31-12-2009 741600 Tobaksproduktionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 742 Træindustriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 742000 Træindustriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7421 Træimprægneringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 742100 Træimprægneringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7422 Bødker- og møbelsnedkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 742200 Bødker- og møbelsnedkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7423 Opstilling og betjening af maskiner inden for træindustrien
01-01-1996 31-12-2009 742300 Opstilling og betjening af maskiner inden for træindustri
01-01-1996 31-12-2009 7424 Kurvemager-, børstenbinderarbejde og lignende
01-01-1996 31-12-2003 742400 Kurvemager- og børstenbinderarbejde o.l.
01-01-2004 31-12-2009 742400 Kurvemager- og børstenbinderarbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 743 Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 743000 Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7431 Garnforberedende arbejde (håndarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 743100 Garnforberedende arbejde (håndarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 7432 Spinde-, væve- og strikkearbejde (håndarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 743200 Spinde-, væve- og strikkearbejde (håndarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 7433 Skrædder-, modist- og hattemagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 743300 Skrædderarbejde, modister og hattemagere
01-01-1996 31-12-2009 7434 Buntmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 743400 Buntmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7435 Tilskærerarbejde (ikke maskinelt)
01-01-1996 31-12-2009 743500 Tilskærerarbejde (ikke maskinelt)
01-01-1996 31-12-2009 7436 Sy- og broderiarbejde (ikke maskinelt)
01-01-1996 31-12-2009 743600 Sy- og broderiarbejde (ikke maskinelt)
01-01-1996 31-12-2009 7437 Møbelpolstrer- og autosadelmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 743700 Møbelpolstre-, autosadelmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 744 Skind-, læder- og skotøjsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 744000 Skind-, læder- og skotøjsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7441 Garveriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 744100 Garveriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7442 Skomager- og læderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 744200 Skomager- og læderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 800000 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 81 Arbejde med stationære procesanlæg
01-01-1996 31-12-2009 810000 Arbejde med stationære procesanlæg
01-01-1996 31-12-2009 811 Mine- og mineraludvindingsanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 811000 Mine- og mineraludvindingsanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8111 Mineanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 811100 Mineanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8112 Mineral- og stenbrudsanlægsarbejde, eksklusive varmebehandlingsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 811200 Mineral- og stenbrudsanlægsarbejde, ekskl. varmebehandlingsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 8113 Boreanlægsarbejde, olie, gas med videre
01-01-1996 31-12-2009 811300 Olie-, gas- og andet boreanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 812 Jern- og metalværkanlæg og støberianlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 812000 Jern- og metalværkanlæg og støberianlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8121 Smelteovnsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 812100 Smelteovnsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8122 Stålværksarbejde
01-01-1996 31-12-2009 812200 Stålværksarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8123 Støberiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 812300 Støberiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8124 Arbejde med tråd- og rørtrækning
01-01-1996 31-12-2009 812400 Tråd- og rørtrækning
01-01-1996 31-12-2009 813 Glas-, keramik- og teglprocesanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 813000 Glas-, keramik- og teglprocesanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8131 Operatørarbejde ved glas- og keramikovne
01-01-1996 31-12-2009 813100 Operatør ved glas- og keramikovne
01-01-1996 31-12-2009 8139 Glas-, keramik- og teglprocesanlægsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 813900 Andre procesoperatører ved glas-, keramik- og teglproduktion
01-01-1996 31-12-2009 814 Træ- og papirprocesanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 814000 Træ- og papirprocesanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8141 Operatørarbejde ved træprocesanlæg
01-01-1996 31-12-2003 814100 Operatør ved træ-procesanlæg
01-01-2004 31-12-2009 814100 Forarbejdning af træ til yderligere bearbejdning
01-01-1996 31-12-2009 8142 Operatørarbejde ved papirmasseprocesanlæg
01-01-1996 31-12-2009 814200 Operatør ved papirmasseprocesanlæg
01-01-1996 31-12-2009 8143 Operatørarbejde ved papirfremstillingsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 814300 Operatør ved papirfremstillingsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 815 Kemisk procesanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 815000 Kemisk procesanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8151 Operatørarbejde ved knuse- og blandingsanlæg med videre
01-01-1996 31-12-2009 815100 Knuse-, blandings- og procesanlægsarbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 8152 Operatørarbejde ved varmebehandlingsanlæg inden for den kemiske industri og mineralindustrien
01-01-1996 31-12-2003 815200 Operatør ved varmebehandlingsanlæg i kemisk industri og mineralindustri
01-01-2004 31-12-2009 815200 Operatør ved varmebehandlingsanlæg i kemisk- og mineralindustri
01-01-1996 31-12-2009 8153 Operatørarbejde ved filtrerings- og separeringsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 815300 Operatør ved filtrerings- og separeringsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 8154 Destilleringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 815400 Destilleringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8155 Arbejde med benzin- og naturgasraffinering
01-01-1996 31-12-2009 815500 Benzin- og naturgasraffinering
01-01-1996 31-12-2009 8159 Kemisk procesanlægsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 815900 Øvrige procesoperatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 816 Energi- og vandforsyningsanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 816000 Energi- og vandforsyningsanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8161 Operatørarbejde ved elværk
01-01-1996 31-12-2009 816100 Elværksoperatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8162 Arbejde med kedelpasning
01-01-1996 31-12-2009 816200 Kedelpasning
01-01-1996 31-12-2009 8163 Operatørarbejde ved forbrændings- og vandforsyningsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 816300 Operatør ved forbrændings- og vandforsyningsanlæg
01-01-1996 31-12-2003 817 Industriel robotoperatørarbejde
01-01-2004 31-12-2009 817 Industrielt robotoperatørarbejde, automatiseret samlebåndsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8170 Industrielt robotoperatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 817000 Industrirobotoperatører
01-01-1996 31-12-2009 82 Betjening af industrimaskiner
01-01-1996 31-12-2009 820000 Betjening af industrimaskiner
01-01-1996 31-12-2009 821 Betjening af maskiner inden for metal- og mineralindustri
01-01-1996 31-12-2009 821000 Betjening af maskiner inden for metal- og mineralindustri
01-01-1996 31-12-2009 8211 Betjening af maskiner inden for metalindustrien
01-01-1996 31-12-2009 821100 Betjening af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8212 Betjening af maskiner inden for mineralindustrien
01-01-1996 31-12-2009 821200 Betjening af maskiner i mineralindustri
01-01-1996 31-12-2009 822 Betjening af maskiner inden for kemisk industri
01-01-1996 31-12-2009 822000 Betjening af maskiner inden for kemisk industri
01-01-1996 31-12-2009 8221 Betjening af maskiner inden for medicinalvare-, sæbe- og kosmetikindustrien
01-01-1996 31-12-2009 822100 Betjening af maskiner i medicinalvare-, sæbe- og kosmetikindustrien
01-01-1996 31-12-2009 8222 Betjening af maskiner ved produktion af ammunition og krudtværk
01-01-1996 31-12-2009 822200 Betjening af maskiner ved ammunitions- og krudtværksproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8223 Betjening af maskiner ved galvanisering
01-01-1996 31-12-2003 822300 Betjening af maskiner ved galvanisering
01-01-2004 31-12-2009 822300 Betjening af maskiner ved galvanisering og industrilakering
01-01-1996 31-12-2009 8224 Betjening af maskiner ved produktion af fotografiske artikler
01-01-1996 31-12-2009 822400 Betjening af maskiner til produktion af fotografiske artikler
01-01-1996 31-12-2009 8229 Betjening af maskiner inden for den kemiske industri i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 822900 Betjening af maskiner ved andet kemisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 823 Betjening af maskiner inden for gummi-og plastindustri
01-01-1996 31-12-2009 823000 Betjening af maskiner inden for gummi-og plastindustri
01-01-1996 31-12-2009 8231 Betjening af maskiner inden for gummivareindustrien
01-01-1996 31-12-2009 823100 Betjening af maskiner i gummivareindustrien
01-01-1996 31-12-2003 8232 Betjening af maskiner inden for plastindustrien
01-01-2004 31-12-2009 8232 Betjening af maskiner inden for plastindustri
01-01-1996 31-12-2009 823200 Betjening af maskiner inden for plastindustri
01-01-1996 31-12-2003 823210 Betjening af maskiner ved produktion af plast
01-01-2004 31-12-2009 823210 Betjening af maskiner ved produktion af plast
01-01-1996 31-12-2009 823220 Betjening af maskiner ved produktion af plastprodukter
01-01-1996 31-12-2009 824 Betjening af maskiner inden for træindustri
01-01-1996 31-12-2009 8240 Betjening af maskiner inden for træindustrien, eksklusive selvstændig opstilling
01-01-1996 31-12-2003 824000 Betjening af maskiner i træindustriel produktion, ekskl. selvstændig opstilling
01-01-2004 31-12-2009 824000 Betjening af maskiner vedr. færdige produkter i træ
01-01-1996 31-12-2009 825 Betjening af maskiner inden for grafisk- og papirvareindustri
01-01-1996 31-12-2009 825000 Betjening af maskiner inden for grafisk- og papirvareindustri
01-01-1996 31-12-2003 8251 Betjening af trykkerimaskiner
01-01-2004 31-12-2009 8251 Betjening af trykmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 825100 Betjening af trykmaskiner
01-01-2003 31-12-2009 825110 Betjening af trykmaskiner, ark
01-01-2003 31-12-2009 825120 Betjening af trykmaskiner, rotation
01-01-2003 31-12-2009 825130 Betjening af trykmaskiner, digitaltryk og -print
01-01-1996 31-12-2009 8252 Betjening af bogbinderimaskiner
01-01-1996 31-12-2009 825200 Betjening af bogbinderimaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8253 Betjening af papirbearbejdningsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 825300 Betjening af papirbearbejdningsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826 Betjening af maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 826000 Betjening af maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 8261 Betjening af maskiner i garnforberedende arbejde, spinderiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 826100 Betjening af maskiner i garnforberedende arbejde, spinderiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8262 Betjening af væve- og strikkemaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826200 Betjening af væve- og strikkemaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8263 Betjening af symaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826300 Betjening af symaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8264 Betjening af maskiner til efterbehandling
01-01-1996 31-12-2009 826400 Betjening af maskiner til efterbehandlingsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8265 Betjening af maskiner til garvning og pelsberedning
01-01-1996 31-12-2009 826500 Betjening af maskiner til garvning og pelsberedningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8266 Betjening af maskiner ved produktion af sko
01-01-1996 31-12-2009 826600 Betjening af maskiner til skoproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8269 Betjening af andre maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 826900 Betjening af andre maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 826910 Maskinel tilskæring af tekstilvarer
01-01-1996 31-12-2009 826920 Betjening af rebslagerimaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826930 Betjening af vodbindingsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826940 Betjening af lædervaremaskiner ekskl. skoproduktion
01-01-1996 31-12-2009 826990 Øvrigt maskinarbejde inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 827 Betjening af maskiner inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1996 31-12-2009 827000 Betjening af maskiner inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1996 31-12-2009 8271 Industrislagtning, maskinel behandling af råvarer inden for fiskeindustri mv.
01-01-1996 31-12-2009 827100 Industrislagtning, maskinel behandling af råvarer inden for fiskeindustri mv.
01-01-1996 31-12-2009 827110 Industrielt slagteriarbejde, behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
01-01-1996 31-12-2009 827120 Fjerkræslagteriarbejde, behandling af råvarer
01-01-1996 31-12-2009 827130 Maskinel behandling af råvarer inden for fiskeindustrien
01-01-1996 31-12-2009 827140 Færdigvareproduktion, kød-, fjerkræ- og fiskeprodukter
01-01-1996 31-12-2009 8272 Betjening af maskiner ved produktion af mejeriprodukter
01-01-1996 31-12-2009 827200 Betjening af maskiner i mejeriproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8273 Betjening af maskiner på møllerier
01-01-1996 31-12-2009 827300 Betjening af maskiner på møllerier
01-01-1996 31-12-2009 8274 Betjening af maskiner ved produktion af bage- og sukkervarer
01-01-1996 31-12-2009 827400 Betjening af bageri- og sukkervareproduktionsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8275 Betjening af maskiner ved produktion af frugt- og grøntkonserves
01-01-1996 31-12-2003 827500 Betjening af maskiner inden for frugt- og grøntkonservesproduktion
01-01-2004 31-12-2009 827500 Betjening af maskiner i frugt- og grøntkonservesproduktion og margarinefremstilling
01-01-1996 31-12-2009 8276 Betjening af maskiner ved produktion af sukker
01-01-1996 31-12-2009 827600 Betjening af maskiner i sukkerproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8277 Betjening af maskiner ved produktion af te, kaffe og kakaoristningsprodukter
01-01-1996 31-12-2009 827700 Betjening af maskiner ved te-, kaffe- og kakaoristningsproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8278 Betjening af maskiner ved produktion af drikkevarer
01-01-1996 31-12-2009 827800 Betjening af maskiner i bryggeriproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8279 Betjening af maskiner inden for tobaksindustrien
01-01-1996 31-12-2009 827900 Betjening af maskiner i tobaksindustrien
01-01-1996 31-12-2009 828 Monterings- og samlebåndsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 828000 Monterings- og samlebåndsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8281 Montering af mekaniske maskiner
01-01-1996 31-12-2009 828100 Montering af me­kaniske maskiner
01-01-1996 31-12-2009 8282 Montering af elektrisk udstyr
01-01-1996 31-12-2009 828200 Montering af elektrisk udstyr
01-01-1996 31-12-2009 8283 Montering af elektronisk udstyr
01-01-1996 31-12-2009 828300 Montering af elektronisk udstyr
01-01-1996 31-12-2009 8284 Monterings- og samlebåndsarbejde ved produktion af metal-, gummi- og plastvarer
01-01-1996 31-12-2009 828400 Monterings- og samlebåndsarbejde inden for metal-, gummi- og plastproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8285 Monterings- og samlebåndsarbejde ved produktion af trævarer
01-01-1996 31-12-2009 828500 Monterings- og samlebåndsarbejde inden for træproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8286 Samlebåndsarbejde ved produktion af papir- og tekstilvarer og lignende
01-01-1996 31-12-2009 828600 Samlebåndsarbejde inden for papir-, tekstil- og tilsvarende produktion
01-01-1996 31-12-2009 8287 Monterings- og samlebåndsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 828700 Andet monterings og samlebåndsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 829 Betjening af andre maskiner og kvalitetskontrol af varer i produktionen
01-01-1996 31-12-2009 8290 Betjening af industrimaskiner i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 829000 Betjening af andre maskiner og kvalitetskontrol af varer i produktionen
01-01-1996 31-12-2009 829010 Maskinel pakning og mærkning
01-01-1996 31-12-2009 829020 Kontrol af varer før bearbejdning
01-01-1996 31-12-2009 829030 Kontrol af varer efter bearbejdning
01-01-1996 31-12-2009 829090 Betjening af øvrige maskiner
01-01-1996 31-12-2009 83 Transport- og anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 830000 Transport- og anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 831 Jernbanedrift
01-01-1996 31-12-2009 831000 Jernbanedrift
01-01-1996 31-12-2009 8311 Lokomotiv- og elektroførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 831100 Lokomotiv- og elektroførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8312 Betjentarbejde, arbejde med rangering samt styring af togtrafik
01-01-1996 31-12-2009 831200 Betjent- og rangerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 831210 Betjent- og rangerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 831210 Betjent- og rangerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 831220 Trafikstyring inden for jernbanedrift
01-01-1996 31-12-2009 831230 Planlægning og afvikling af jernbanetrafik i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 832 Last- og bustransportarbejde
01-01-2004 31-12-2009 832 Chaufførarbejde
01-01-1996 31-12-2009 832000 Chaufførarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8321 Budkørsel på motorcykel
01-01-1996 31-12-2009 832100 Motorcykelbude
01-01-1996 31-12-2003 8322 Kørsel af hyre- og varevogn
01-01-2004 31-12-2009 8322 Hyre- og varevognschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832200 Hyre- og varevognschauffører
01-01-1996 31-12-2003 832210 Hyrevognschauffører, persontransport
01-01-2004 31-12-2009 832210 Hyrevognschauffører og anden persontransport
01-01-1996 31-12-2003 832220 Hyrevognschauffører, godstransport
01-01-2004 31-12-2009 832220 Hyrevognschauffører med godstransport
01-01-1996 31-12-2009 832230 Varevognschauffører med farligt gods, national transport
01-01-1996 31-12-2009 832240 Varevognschauffører med farligt gods, international transport
01-01-1996 31-12-2009 832250 Varevognschauffører med flytteopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832260 Varevognschauffører med renovationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832270 Varevognschauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832280 Andre varevognschauffører, national transport
01-01-1996 31-12-2009 832290 Andre varevognschauffører, international transport
01-01-1996 31-12-2003 8323 Kørsel af bus
01-01-2004 31-12-2009 8323 Buschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832300 Buschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832310 Buschauffører, national rutefart
01-01-1996 31-12-2009 832320 Buschauffører, national turistfart
01-01-1996 31-12-2009 832330 Buschauffører, international rutefart
01-01-1996 31-12-2009 832340 Buschauffører, international turistfart
01-01-1996 31-12-2003 8324 Kørsel af last- og tankbil med videre
01-01-2004 31-12-2009 8324 Last- og tankbilschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832400 Last- og tankbilschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832410 Last- og tankbilschauffører med farligt gods, national transport
01-01-1996 31-12-2009 832420 Last- og tankbilschauffører med farligt gods, international transport
01-01-1996 31-12-2009 832430 Last- og tankbilschauffører med flytteopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832440 Last- og tankbilschauffører med renovationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832450 Last- og tankbilschauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832460 Andre last- og tankbilschauffører, national transport
01-01-1996 31-12-2009 832470 Andre last- og tankbilschauffører, international transport
01-01-1996 31-12-2009 833 Arbejde med andre mobile maskiner og køretøjer
01-01-1996 31-12-2009 833000 Arbejde med andre mobile maskiner og køretøjer
01-01-1996 31-12-2009 8331 Landbrugsmaskinførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833100 Landbrugsmaskinførere
01-01-1996 31-12-2009 8332 Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833200 Entreprenørmaskinførere
01-01-1996 31-12-2009 8333 Kran- og liftførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833300 Kran- og liftførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833310 Kranførere ved stationære kraner
01-01-1996 31-12-2009 833320 Kran- og liftførere ved mobile kraner og lifte
01-01-1996 31-12-2009 8334 Truckførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833400 Truckførere
01-01-1996 31-12-2009 834 Skibstransportarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8340 Skibstransportarbejde
01-01-1996 31-12-2009 834000 Dæksarbejde og medhjælperarbejde ombord på skibe
01-01-1996 31-12-2009 9 Andet arbejde
01-01-1996 31-12-2009 900000 Andet arbejde
01-01-1996 31-12-2003 91 Rengørings- og renovationsarbejde, bud- og vagttjeneste samt telefon- og dørsalg m.v.
01-01-2004 31-12-2009 91 Rengørings- og renovationsarbejde, bud- og vagttjeneste, telefon- og dørsalg m.v.
01-01-1996 31-12-2009 910000 Rengørings- og renovationsarbejde, bud- og vagttjeneste, telefon- og dørsalg m.v.
01-01-1996 31-12-2003 911 Salg og service primært ved telefon
01-01-2004 31-12-2009 911 Salg og service fra gade eller telefon
01-01-1996 31-12-2009 911000 Salg og service fra gade eller telefon
01-01-1996 31-12-2009 9113 Salgs- og servicearbejde primært ved telefon
01-01-1996 31-12-2009 911300 salgs- og servicearbejde fra gade eller telefon
01-01-1996 31-12-2003 911310 Telefonsalg
01-01-2004 31-12-2009 911310 Dør- og telefonsalg
01-01-1996 31-12-2003 911320 Interviewing, herunder personlig henvendelse
01-01-2004 31-12-2009 911320 Interviewarbejde vedr. undersøgelser, herunder personlig henvendelse
01-01-1996 31-12-2003 912 Skopudsning o.l.
01-01-2004 31-12-2009 912 Skopudsning o.l. gadeservicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 9120 Arbejde med skopudsning og lignende former for gadeservice
01-01-1996 31-12-2003 912000 Skopudsere o.l. gadeservicearbejde
01-01-2004 31-12-2009 912000 Skopudsning o.l. gadeservicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 913 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 913000 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 9131 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde i private hjem
01-01-1996 31-12-2009 913100 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde i private hjem
01-01-1996 31-12-2003 9132 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 9132 Rengøring, køkkenhjælp mv. (ikke private hjem)
01-01-1996 31-12-2009 913200 Rengøring, køkkenhjælp mv. (ikke private hjem)
01-01-1996 31-12-2009 913210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
01-01-1996 31-12-2009 913220 Rengøring på hospitaler o.l.
01-01-1996 31-12-2009 913230 Rengøring af fabrikslokaler o.l.
01-01-1996 31-12-2009 913240 Medhjælp i køkken
01-01-1996 31-12-2003 913245 Afrydder i restauranter mv.
01-01-2004 31-12-2009 913245 Afrydder i restauranter o.l.
01-01-1996 31-12-2003 913250 Klargøring af værelser på hoteller og lignende
01-01-2004 31-12-2009 913250 Klargøring af værelser på hoteller o.l.
01-01-1996 31-12-2003 913260 Rengøring af passagerområder i fly, tog og busser
01-01-2004 31-12-2009 913260 Rengøring af passagerområder i fly, tog og busser
01-01-2003 31-12-2009 913270 Serviceassistentarbejde, tværgående serviceopgaver mv.
01-01-1996 31-12-2009 9133 Vaskeri- og renseriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 913300 Vaskeri- og renseriarbejde
01-01-1996 31-12-2003 914 Bygningsrengøring, vinduespolering
01-01-2004 31-12-2009 914 Vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt vinduespolering o.l.
01-01-1996 31-12-2009 914000 Vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt vinduespolering o.l.
01-01-1996 31-12-2003 9141 Tilsyns-, vicevært- og pedelarbejde
01-01-2004 31-12-2009 9141 Ejendomsservice og pedelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 914100 Tilsyns-, vicevært- og pedelarbejde
01-01-2003 31-12-2009 914111 Ejendomsserviceassistentarbejde
01-01-2003 31-12-2009 914112 Arbejde som gårdmand o.l.
01-01-2003 31-12-2009 914113 Pedelarbejde på skoler o.l.
01-01-1996 31-12-2003 9142 Bil- og vinduespolerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 9142 Vinduespolering og klargøring af biler
01-01-1996 31-12-2009 914200 Bil- og vinduespolerarbejde
01-01-2003 31-12-2009 914210 Vinduespolering
01-01-2003 31-12-2009 914220 Rengøring og klargøring af biler
01-01-1996 31-12-2003 915 Bud, portner o.l.
01-01-2004 31-12-2009 915 Budtjeneste, vagtarbejde og måleraflæsning o.l.
01-01-1996 31-12-2009 915000 Budtjeneste, vagtarbejde og måleraflæsning o.l.
01-01-1996 31-12-2009 9151 Budtjeneste og lignende
01-01-1996 31-12-2009 915100 Bude, dragere o.l.
01-01-1996 31-12-2009 9152 Vagtarbejde
01-01-1996 31-12-2003 915200 Dørvogtere og andet vagtarbejde (portner)
01-01-2004 31-12-2009 915200 Dørvogtere, billettering og opsyn o.l.
01-01-1996 31-12-2009 9153 Arbejde med måleraflæsning, automattømning med videre
01-01-1996 31-12-2009 915300 Måleraflæsning, automattømning
01-01-1996 31-12-2009 916 Renovationsarbejde ekskl. kørsel af renovationsvogne
01-01-1996 31-12-2009 916000 Renovationsarbejde ekskl. kørsel af renovationsvogne
01-01-1996 31-12-2009 9161 Renovationsarbejde, eksklusive kørsel af renovationsvogne
01-01-1996 31-12-2009 916100 Renovationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 9162 Arbejde med gadefejning, snerydning og lignende
01-01-1996 31-12-2009 916200 Gadefejere, snerydning o.l.
01-01-1996 31-12-2009 92 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 920000 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 921 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 921000 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 9211 Landbrugs- og gartnerimedhjælperarbejde
01-01-1996 31-12-2009 921100 Landbrugs- og gartnerimedhjælperarbejde, frugtplukkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 9212 Medhjælp ved skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 921200 Medhjælp ved skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 9213 Medhjælp i fiskerierhverv (på land) samt medhjælp ved jagt og lignende
01-01-1996 31-12-2003 921300 Medhjælp ved fiskeri (på land), jagt o.l.
01-01-2004 31-12-2009 921300 Medhjælp i fiskerierhverv på land, samt medhjælp ved jagt o.l.
01-01-1996 31-12-2009 93 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren, fremstillingsvirksomhed samt transportsektoren
01-01-1996 31-12-2009 930000 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren, fremstillingsvirksomhed samt transportsektoren
01-01-1996 31-12-2009 931 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2009 931000 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2009 9311 Manuelt arbejde med grus og sten
01-01-1996 31-12-2009 931100 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 9312 Jord- og kloakarbejde samt andet anlægsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 9312 Anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931200 Anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 931210 Asfaltvejarbejde
01-01-2004 31-12-2009 931210 Asfaltarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931220 Medhjælp ved brolæggerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931230 Kabelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931240 Montage af luftledninger
01-01-1996 31-12-2009 931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 9313 Medhjælp ved bygningsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 9313 Bygningsarbejde, medhjælp
01-01-1996 31-12-2009 931300 Bygningsarbejde, medhjælp
01-01-1996 31-12-2009 931310 Isoleringsarbejde uden særlige kvalifikationer
01-01-1996 31-12-2009 931320 Tagdækningsarbejde uden særlige kvalifikationer
01-01-1996 31-12-2009 931330 Medhjælp ved murerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931340 Beton- jernbeton- og montagearbejde uden særlige kvalifikationer
01-01-1996 31-12-2009 931390 Andet bygningsarbejde uden særlige kvalifikationer
01-01-1996 31-12-2009 932 Manuelt arbejde inden for fremstillingsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 9320 Manuelt arbejde inden for fremstillingsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 932000 Manuelt arbejde inden for fremstillingsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 932010 Manuelt pakningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 932020 Andet industriarbejde uden betjening af stationære maskiner
01-01-1996 31-12-2009 933 Manuelt transport- og lagerarbejde m.v.
01-01-1996 31-12-2009 9330 Manuelt transport- og lagerarbejde, hvor der ikke anvendes maskiner eller køretøjer
01-01-1996 31-12-2009 933000 Manuelt transport- og lagerarbejde m.v.
01-01-1996 31-12-2009 933010 Lager- og pakhusarbejde
01-01-1996 31-12-2009 933020 Lastning og losning af skibe ekskl. bulk og fisk
01-01-1996 31-12-2009 933030 Lastning og losning af skibe, bulk
01-01-1996 31-12-2009 933040 Lastning og losning af skibe, fisk
01-01-1996 31-12-2009 933050 Håndtering af bagage og flyttegods
01-01-1996 31-12-2003 933060 Medhjælp i butik m.v.
01-01-2004 31-12-2009 933060 Medhjælp i butik mv. (uden kassearbejde)
01-01-1996 31-12-2009 933090 Medhjælp ved transportarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 9999 Uoplyst
01-01-1996 31-12-2009 999900 Uoplyst
01-01-1996 31-12-2030 999999 Uoplyst
01-01-2003 31-12-2009 990000 Uoplyst
01-01-2006 31-12-2006 313930 ny kodetekst
01-01-2006 31-12-2006 321110 ny kodetekst
01-01-2006 31-12-2006 333200 ny kodetekst
01-01-2006 31-12-2006 512220 ny kodetekst
01-01-2006 31-12-2006 543220 ny kodetekst
01-01-2006 31-12-2006 823310 ny kodetekst
01-01-2010 100000 Ledelsesarbejde
01-01-2010 110000 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
01-01-2010 111100 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
01-01-2010 111200 Øverste ledelse i offentlige virksomheder
01-01-2010 111400 Øverste ledelse i interesseorganisationer
01-01-2010 112000 Øverste virksomhedsledelse
01-01-2010 112010 Øverste administrerende virksomhedsledelse
01-01-2010 112020 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner
01-01-2010 120000 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
01-01-2010 121000 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
01-01-2010 121100 Ledelse inden for økonomifunktioner
01-01-2010 121200 Ledelse inden for HR-funktioner
01-01-2010 121300 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2010 121310 Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2010 121320 Administrativ ledelse i den offentlige sektor
01-01-2010 121900 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
01-01-2010 121910 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
01-01-2010 121920 Ledelse af logistikfunktioner
01-01-2010 121990 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
01-01-2010 122000 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
01-01-2010 122100 Ledelse af salg og marketing
01-01-2010 122200 Ledelse af reklame og PR
01-01-2010 122300 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
01-01-2010 130000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
01-01-2010 131000 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 131100 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
01-01-2010 131200 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
01-01-2010 132000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning,
01-01-2010 132100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fisker
01-01-2010 132200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
01-01-2010 132300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2010 132400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
01-01-2010 133000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 133010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business
01-01-2010 133020 Ledelse af intern IT
01-01-2010 134000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2010 134100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
01-01-2010 134200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
01-01-2010 134300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
01-01-2010 134400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
01-01-2010 134500 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
01-01-2010 134600 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet
01-01-2010 134900 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2010 134910 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
01-01-2010 134990 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
01-01-2010 140000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre servic
01-01-2010 141000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
01-01-2010 141100 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
01-01-2010 141200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
01-01-2010 142000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
01-01-2010 142010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
01-01-2010 142020 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
01-01-2010 143000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2010 143100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
01-01-2010 143900 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2010 200000 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
01-01-2010 210000 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2010 211000 Arbejde inden for fysik og geologi
01-01-2010 211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-2010 211200 Arbejde inden for meteorologi
01-01-2010 211300 Arbejde inden for kemi
01-01-2010 211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-2010 212000 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-2010 213000 Arbejde inden for biovidenskab
01-01-2010 213100 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2010 213110 Arbejde inden for biokemi
01-01-2010 213120 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2010 213200 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 213300 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
01-01-2010 214000 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
01-01-2010 214100 Ingeniørarbejde i industri og produktion
01-01-2010 214200 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-2010 214300 Ingeniørarbejde inden for miljø
01-01-2010 214400 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
01-01-2010 214500 Ingeniørarbejde inden for kemi
01-01-2010 214600 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
01-01-2010 214900 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
01-01-2010 215000 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
01-01-2010 215100 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
01-01-2010 215200 Ingeniørarbejde inden for elektronik
01-01-2010 215300 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
01-01-2010 216000 Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
01-01-2010 216100 Arbejde med bygningsarkitektur
01-01-2010 216200 Arbejde med landskabsarkitektur
01-01-2010 216300 Arbejde med produkt- og tøjdesign
01-01-2010 216400 Arbejde med by- og trafikplanlægning
01-01-2010 216500 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
01-01-2010 216600 Arbejde med grafisk og multimediedesign
01-01-2010 220000 Arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 221000 Lægearbejde
01-01-2010 221100 Almindeligt lægearbejde
01-01-2010 221200 Speciallægearbejde
01-01-2010 222000 Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
01-01-2010 222100 Sygeplejerskearbejde
01-01-2010 222110 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
01-01-2010 222120 Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
01-01-2010 222130 Sundhedsplejerskearbejde
01-01-2010 222200 Jordemoderarbejde
01-01-2010 223000 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2010 224000 Paramedicinsk arbejde
01-01-2010 225000 Dyrlægearbejde
01-01-2010 226000 Andet sundhedsarbejde
01-01-2010 226100 Tandlægearbejde
01-01-2010 226200 Farmaceutarbejde
01-01-2010 226300 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
01-01-2010 226400 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
01-01-2010 226410 Fysioterapeutarbejde
01-01-2010 226420 Afspændingspædagogarbejde
01-01-2010 226500 Kost- og ernæringsarbejde
01-01-2010 226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
01-01-2010 226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
01-01-2010 226600 Arbejde inden for audiologi og logopædi
01-01-2010 226610 Arbejde inden for audiologi
01-01-2010 226620 Arbejde inden for logopædi
01-01-2010 226700 Optiker/optometristarbejde
01-01-2010 226900 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 226910 Ergoterapeutarbejde
01-01-2010 226920 Fodterapeutarbejde
01-01-2010 226930 Kiropraktikerarbejde
01-01-2010 226990 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 230000 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2010 231000 Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
01-01-2010 231010 Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
01-01-2010 231020 Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser
01-01-2010 231030 Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
01-01-2010 232000 Undervisning ved erhvervsuddannelser
01-01-2010 232010 Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge
01-01-2010 232020 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-2010 232030 Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
01-01-2010 233000 Almen undervisning efter grundskoleniveau
01-01-2010 233010 Undervisning på gymnasialt niveau
01-01-2010 233020 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
01-01-2010 234000 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2010 234100 Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
01-01-2010 234110 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
01-01-2010 234120 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
01-01-2010 234130 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
01-01-2010 234200 Undervisning før grundskoleniveau
01-01-2010 234300 Pædagogisk arbejde
01-01-2010 234310 Pædagogisk arbejde med unge og voksne
01-01-2010 234320 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
01-01-2010 234330 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
01-01-2010 234340 Pædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2010 234390 Andet pædagogisk arbejde
01-01-2010 235000 Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
01-01-2010 235100 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
01-01-2010 235200 Specialundervisning
01-01-2010 235210 Specialundervisning, unge og voksne
01-01-2010 235220 Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
01-01-2010 235230 Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
01-01-2010 235300 Anden sprogundervisning
01-01-2010 235400 Anden musik- og sangundervisning
01-01-2010 235500 Anden undervisning inden for kreative fag
01-01-2010 235600 Anden undervisning inden for informationsteknologi
01-01-2010 235700 Specialpædagogisk arbejde
01-01-2010 235710 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
01-01-2010 235720 Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.
01-01-2010 235730 Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
01-01-2010 235740 Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne
01-01-2010 235750 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
01-01-2010 235760 Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2010 235790 Andet specialpædagogisk arbejde
01-01-2010 235900 Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 235910 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2010 235920 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2010 240000 Arbejde inden for økonomi, administration og salg
01-01-2010 241000 Arbejde inden for finans og økonomi
01-01-2010 241100 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
01-01-2010 241200 Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering
01-01-2010 241210 Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 241220 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 241230 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 241240 Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
01-01-2010 241300 Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 241310 Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 241320 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter
01-01-2010 242000 Arbejde inden for virksomhedsadministration ¿ privat og offentlig
01-01-2010 242100 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
01-01-2010 242200 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
01-01-2010 242300 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
01-01-2010 242400 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
01-01-2010 243000 Arbejde inden for salg, marketing og PR
01-01-2010 243100 Arbejde inden for reklame og marketing
01-01-2010 243200 Arbejde inden for PR
01-01-2010 243300 Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2010 243310 Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2010 243320 Arbejde inden for medicinsk salg
01-01-2010 243400 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 250000 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 251000 Udvikling og analyse af software og applikatoner
01-01-2010 251100 Systemanalytikerarbejde
01-01-2010 251110 Arbejde med overordnet IT-arkitektur
01-01-2010 251120 Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
01-01-2010 251200 Softwareudvikling
01-01-2010 251210 IT-projektstyring
01-01-2010 251220 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
01-01-2010 251300 Web- og multimedieudvikling
01-01-2010 251400 Vedligeholdelse og dokumentation af software
01-01-2010 251900 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
01-01-2010 252000 Arbejde med databaser og netværk
01-01-2010 252100 Design og administration af databaser
01-01-2010 252200 Systemadministration
01-01-2010 252300 Arbejde med computernetværk
01-01-2010 252900 Andet arbejde med databaser og netværk
01-01-2010 260000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2010 261000 Juridisk arbejde
01-01-2010 261100 Advokatarbejde
01-01-2010 261110 Advokatarbejde
01-01-2010 261120 Advokatfuldmægtigarbejde
01-01-2010 261200 Dommerarbejde
01-01-2010 261900 Andet juridisk arbejde
01-01-2010 262000 Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2010 262100 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2010 262200 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
01-01-2010 263000 Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
01-01-2010 263100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-2010 263200 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
01-01-2010 263300 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
01-01-2010 263400 Arbejde inden for psykologi
01-01-2010 263500 Socialrådgivningsarbejde
01-01-2010 263600 Arbejde inden for religion
01-01-2010 264000 Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 264100 Forfatterarbejde
01-01-2010 264200 Journalistisk arbejde
01-01-2010 264300 Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 264310 Translatørarbejde
01-01-2010 264320 Tolkearbejde
01-01-2010 264390 Andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 265000 Arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2010 265100 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
01-01-2010 265200 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
01-01-2010 265300 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
01-01-2010 265400 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
01-01-2010 265500 Skuespilarbejde
01-01-2010 265600 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
01-01-2010 265900 Andet arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2010 300000 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-2010 310000 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
01-01-2010 311000 Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2010 311100 Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab
01-01-2010 311110 Laborantarbejde
01-01-2010 311120 Assistentarbejde i laboratorier
01-01-2010 311130 Laboratorieteknikerarbejde
01-01-2010 311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
01-01-2010 311200 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
01-01-2010 311300 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
01-01-2010 311400 Teknikerarbejde inden for det elektronisk område
01-01-2010 311500 Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
01-01-2010 311510 Teknikerarbejde inden for VVS
01-01-2010 311590 Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
01-01-2010 311600 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
01-01-2010 311700 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
01-01-2010 311800 Teknisk tegnearbejde
01-01-2010 311900 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2010 313000 Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2010 313100 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
01-01-2010 313200 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
01-01-2010 313300 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
01-01-2010 313400 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
01-01-2010 313500 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
01-01-2010 313900 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2010 314000 Teknikerarbejde inden for biovidenskab
01-01-2010 314100 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
01-01-2010 314200 Landbrugsteknikerarbejde
01-01-2010 314300 Skovbrugsteknikerarbejde
01-01-2010 315000 Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
01-01-2010 315100 Teknikerarbejde inden for skibsfart
01-01-2010 315200 Skibsførerarbejde
01-01-2010 315300 Flypilotarbejde
01-01-2010 315400 Flyvelederarbejde
01-01-2010 315410 Flyvelederarbejde
01-01-2010 315420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-2010 315500 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
01-01-2010 320000 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 321000 Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
01-01-2010 321100 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
01-01-2010 321200 Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2010 321210 Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
01-01-2010 321220 Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
01-01-2010 321230 Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
01-01-2010 321290 Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2010 321300 Arbejde inden for farmaci
01-01-2010 321310 Farmakonomarbejde
01-01-2010 321390 Andet arbejde inden for farmaci
01-01-2010 321400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
01-01-2010 322000 Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
01-01-2010 322100 Assisterende arbejde inden for sygepleje
01-01-2010 322200 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
01-01-2010 323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2010 324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2010 325000 Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 325100 Arbejde med tandpleje
01-01-2010 325110 Tandklinikassistentarbejde
01-01-2010 325120 Tandplejerarbejde
01-01-2010 325200 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
01-01-2010 325300 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
01-01-2010 325400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
01-01-2010 325500 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
01-01-2010 325600 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 325700 Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
01-01-2010 325710 Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
01-01-2010 325720 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
01-01-2010 325730 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
01-01-2010 325800 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
01-01-2010 325900 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 330000 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
01-01-2010 331000 Arbejde med finans, regnskab og matematik
01-01-2010 331100 Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
01-01-2010 331110 Handel med værdipapirer og valuta
01-01-2010 331120 Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
01-01-2010 331200 Arbejde med kredit- og långivning
01-01-2010 331210 Arbejde med kreditbevilling og ¿analyse
01-01-2010 331220 Arbejde med erhverskunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 331230 Arbejde med privatkunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 331240 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 331300 Regnskabsarbejde
01-01-2010 331400 Arbejde med statistik og matematik
01-01-2010 331500 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2010 332000 Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
01-01-2010 332100 Forsikringsarbejde
01-01-2010 332110 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
01-01-2010 332120 Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
01-01-2010 332130 Forsikringsteknisk vurdering
01-01-2010 332200 Salgsarbejde (agenter)
01-01-2010 332300 Indkøbsarbejde (agenter)
01-01-2010 332400 Erhvervsmæglerarbejde
01-01-2010 333000 Arbejde inden for forretningsservice
01-01-2010 333100 Speditørarbejde
01-01-2010 333110 Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
01-01-2010 333120 Speditørarbejde vedr. skibsfart
01-01-2010 333190 Speditørarbejde i øvrigt
01-01-2010 333200 Konference- og eventplanlægning
01-01-2010 333300 Jobformidling
01-01-2010 333400 Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
01-01-2010 333410 Ejendomsmæglerarbejde
01-01-2010 333420 Ejendomshandlerarbejde
01-01-2010 333430 Ejendomsadministratorarbejde
01-01-2010 333900 Andet arbejde inden for forretningsservice
01-01-2010 334000 Administrativt sekretærarbejde
01-01-2010 334200 Advokatsekretærarbejde
01-01-2010 334300 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2010 334310 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2010 334320 Oversættelse af korrespondance
01-01-2010 334400 Lægesekretærarbejde
01-01-2010 335000 Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2010 335100 Told- og grænsebetjentarbejde
01-01-2010 335200 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
01-01-2010 335300 Formidling af offentlige ydelser
01-01-2010 335400 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
01-01-2010 335500 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-2010 335900 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2010 340000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2010 341000 Arbejde inden for jura og samfundsforhold
01-01-2010 341100 Juridisk arbejde på mellemniveau
01-01-2010 341200 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
01-01-2010 341300 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
01-01-2010 342000 Arbejde med sport og fitness
01-01-2010 342100 Sportsudøvere
01-01-2010 342200 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
01-01-2010 342300 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
01-01-2010 343000 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2010 343100 Fotografarbejde
01-01-2010 343200 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
01-01-2010 343300 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
01-01-2010 343400 Køkkenchefarbejde
01-01-2010 343500 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2010 350000 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
01-01-2010 351000 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 351100 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 351200 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 351300 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 351400 Internetteknikerarbejde
01-01-2010 352000 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
01-01-2010 352100 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
01-01-2010 352200 Teknikerarbejde inden for telekommunikation
01-01-2010 400000 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 410000 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
01-01-2010 411000 Almindeligt kontorarbejde
01-01-2010 412000 Almindeligt sekretærarbejde
01-01-2010 413000 Indtastningsarbejde
01-01-2010 413100 Tekstbehandlingsarbejde
01-01-2010 413200 Dataregistreringsarbejde
01-01-2010 420000 Kundeservice
01-01-2010 421000 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 421100 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder
01-01-2010 421200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 421300 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 421400 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 422000 Kundeinformationsarbejde
01-01-2010 422100 Rejsebureauarbejde
01-01-2010 422200 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
01-01-2010 422300 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2010 422400 Hotelreceptionistarbejde
01-01-2010 422500 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
01-01-2010 422600 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
01-01-2010 422700 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
01-01-2010 422900 Andet kundeinformationsarbejde
01-01-2010 430000 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
01-01-2010 431000 Almindeligt beregningsarbejde
01-01-2010 431100 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
01-01-2010 431200 Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
01-01-2010 431210 Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
01-01-2010 431220 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
01-01-2010 431230 Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pensions- og forsikringspolicer
01-01-2010 431240 Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv.
01-01-2010 431300 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
01-01-2010 432000 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
01-01-2010 432100 Lagerekspeditionsarbejde
01-01-2010 432200 Registreringsarbejde inden for produktion
01-01-2010 432300 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
01-01-2010 432310 Tilrettelæggelse af jernbanetransport
01-01-2010 432320 Tilrettelæggelse af lufttransport ¿ ikke flyveledere
01-01-2010 432330 Tilrettelæggelse af godstransport til lands
01-01-2010 432340 Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste
01-01-2010 432390 Anden tilrettelæggelse af transport
01-01-2010 440000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 441000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 441100 Biblioteksservicearbejde
01-01-2010 441200 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
01-01-2010 441210 Postbudarbejde
01-01-2010 441220 Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling
01-01-2010 441300 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
01-01-2010 441500 Arbejde med arkivering og kopiering
01-01-2010 441600 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
01-01-2010 441900 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 500000 Service- og salgsarbejde
01-01-2010 510000 Servicearbejde
01-01-2010 511000 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
01-01-2010 511100 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
01-01-2010 511110 Passagerbetjening under rejser
01-01-2010 511120 Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
01-01-2010 511200 Kontrolarbejde under rejser
01-01-2010 511300 Turist- og rejselederarbejde
01-01-2010 512000 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
01-01-2010 513000 Tjenere og bartendere
01-01-2010 513100 Tjenerarbejde
01-01-2010 513200 Bartenderarbejde
01-01-2010 514000 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 514100 Frisørarbejde
01-01-2010 514200 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 515000 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
01-01-2010 515100 Rengøringsinspektørarbejde
01-01-2010 515200 Husbestyrerarbejde
01-01-2010 515300 Ejendomsinspektørarbejde
01-01-2010 516000 Andet servicearbejde
01-01-2010 516100 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 516200 Kammertjenerarbejde
01-01-2010 516300 Bedemandsarbejde
01-01-2010 516400 Arbejde med kæledyr
01-01-2010 516500 Kørelærerarbejde
01-01-2010 516900 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 520000 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
01-01-2010 521000 Salgsarbejde på gade og marked
01-01-2010 521100 Stade- og markedssalg
01-01-2010 521200 Gadesalg af fødevarer
01-01-2010 522000 Salgsarbejde i butik
01-01-2010 522300 Salgsarbejde i butik
01-01-2010 523000 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2010 524000 Andet salgsarbejde
01-01-2010 524100 Modelarbejde
01-01-2010 524200 Demonstrationsarbejde
01-01-2010 524400 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
01-01-2010 524500 Salgsarbejde på servicestationer
01-01-2010 524600 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
01-01-2010 524900 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 530000 Omsorgsarbejde
01-01-2010 531000 Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde
01-01-2010 531100 Børneomsorgsarbejde
01-01-2010 531110 Dagplejearbejde
01-01-2010 531120 Pædagogisk medhjælp
01-01-2010 531190 Andet børneomsorgsarbejde
01-01-2010 531200 Hjælpelærerarbejde
01-01-2010 532000 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 532100 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
01-01-2010 532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
01-01-2010 532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
01-01-2010 532130 Portørarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2010 532190 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2010 532200 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
01-01-2010 532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
01-01-2010 532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
01-01-2010 532900 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 540000 Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2010 541000 Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2010 541100 Brandslukningsarbejde
01-01-2010 541200 Politiarbejde
01-01-2010 541300 Fængselsbetjentarbejde
01-01-2010 541400 Sikkerhedsvagtarbejde
01-01-2010 541900 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
01-01-2010 600000 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
01-01-2010 610000 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
01-01-2010 611000 Arbejde med plantevækst
01-01-2010 611100 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
01-01-2010 611200 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
01-01-2010 611300 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
01-01-2010 611310 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
01-01-2010 611320 Anlægsgartnerarbejde
01-01-2010 611390 Andet gartnerarbejde
01-01-2010 611400 Dyrkning af blandede afgrøder
01-01-2010 612000 Arbejde med dyreopdræt
01-01-2010 612100 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
01-01-2010 612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-2010 612300 Arbejde med bi- og silkeavl
01-01-2010 612900 Andet arbejde med dyreopdræt
01-01-2010 613000 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-2010 620000 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
01-01-2010 621000 Skovbrugsarbejde
01-01-2010 622000 Arbejde med fiskeri og jagt
01-01-2010 622100 Arbejde inden for akvakultur
01-01-2010 622200 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
01-01-2010 622300 Arbejde med havfiskeri
01-01-2010 622400 Jagtarbejde
01-01-2010 700000 Håndværkspræget arbejde
01-01-2010 710000 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
01-01-2010 711000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
01-01-2010 711200 Murer- og brolægningsarbejde
01-01-2010 711210 Murerarbejde
01-01-2010 711220 Brolægningsarbejde
01-01-2010 711300 Stenhuggerarbejde
01-01-2010 711400 Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
01-01-2010 711410 Struktørarbejde
01-01-2010 711420 Terrazzoarbejde
01-01-2010 711500 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
01-01-2010 711510 Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
01-01-2010 711520 Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
01-01-2010 711900 Andet bygningsarbejde ¿ basis
01-01-2010 711910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
01-01-2010 711990 Andet bygningsarbejde i øvrigt
01-01-2010 712000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
01-01-2010 712100 Arbejde med tagdækning
01-01-2010 712200 Arbejde med gulv- og klinkelægning
01-01-2010 712300 Stukkatørarbejde
01-01-2010 712400 Arbejde med isolering af bygninger
01-01-2010 712500 Glarmesterarbejde
01-01-2010 712600 VVS-arbejde
01-01-2010 712700 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
01-01-2010 713000 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
01-01-2010 713100 Malerarbejde
01-01-2010 713110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
01-01-2010 713120 Skibsmalerarbejde
01-01-2010 713200 Sprøjtelakererarbejde
01-01-2010 713300 Rensning af bygninger
01-01-2010 713310 Skorstensfejerarbejde
01-01-2010 713320 Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
01-01-2010 720000 Metal- og maskinarbejde
01-01-2010 721000 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
01-01-2010 721100 Formning og støbning af emner i metal
01-01-2010 721200 Svejsearbejde og skærebrænding
01-01-2010 721300 Pladesmedarbejde
01-01-2010 721400 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-2010 721500 Riggerarbejde
01-01-2010 722000 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
01-01-2010 722100 Smedearbejde
01-01-2010 722200 Værktøjsmagerarbejde
01-01-2010 722300 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-2010 722400 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
01-01-2010 723000 Mekanikerarbejde
01-01-2010 723100 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
01-01-2010 723110 Mekanikerarbejde, person- og varevogne
01-01-2010 723120 Mekanikerarbejde, lastvogne
01-01-2010 723190 Mekanikerarbejde, andre områder
01-01-2010 723200 Flymekanikerarbejde
01-01-2010 723300 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
01-01-2010 723400 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
01-01-2010 730000 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
01-01-2010 731000 Præcisionshåndværk
01-01-2010 731100 Finmekanikerarbejde
01-01-2010 731200 Håndfremstilling af musikinstrumenter
01-01-2010 731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-2010 731400 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 731500 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
01-01-2010 731600 Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
01-01-2010 731610 Skiltemalerarbejde
01-01-2010 731620 Porcelænsmalerarbejde
01-01-2010 731690 Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
01-01-2010 731700 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
01-01-2010 731800 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
01-01-2010 731900 Andet præcisionshåndværk
01-01-2010 732000 Grafisk arbejde
01-01-2010 732100 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
01-01-2010 732200 Trykkerarbejde
01-01-2010 732300 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
01-01-2010 740000 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
01-01-2010 741000 Installation- og reparation af elektrisk udstyr
01-01-2010 741100 Elektrikerarbejde
01-01-2010 741200 Elektromekanikerarbejde
01-01-2010 741300 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
01-01-2010 742000 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
01-01-2010 742100 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-2010 742200 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 750000 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
01-01-2010 751000 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
01-01-2010 751100 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
01-01-2010 751110 Slagterarbejde i detailhandelen
01-01-2010 751120 Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
01-01-2010 751190 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
01-01-2010 751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
01-01-2010 751300 Fremstilling af mejeriprodukter
01-01-2010 751400 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
01-01-2010 751500 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2010 751600 Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2010 752000 Håndværkspræget arbejde i træindustri
01-01-2010 752100 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
01-01-2010 752200 Møbelsnedkerarbejde
01-01-2010 752300 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
01-01-2010 753000 Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-2010 753100 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 753200 Tilskærerarbejde
01-01-2010 753300 Syarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 753400 Møbelpolstrerarbejde
01-01-2010 753500 Forarbejdning af skind
01-01-2010 753600 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 754000 Andet håndværkspræget arbejde
01-01-2010 754100 Dykkerarbejde
01-01-2010 754200 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
01-01-2010 754300 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
01-01-2010 754400 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2010 754900 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 800000 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
01-01-2010 810000 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 811000 Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding
01-01-2010 811100 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-2010 811200 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
01-01-2010 811300 Boreanlægsarbejde
01-01-2010 811400 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
01-01-2010 812000 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
01-01-2010 812100 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
01-01-2010 812200 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
01-01-2010 813000 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
01-01-2010 813100 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
01-01-2010 813110 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
01-01-2010 813120 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
01-01-2010 813200 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
01-01-2010 814000 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
01-01-2010 814100 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
01-01-2010 814200 Operatørarbejde ved fremstilling af plast
01-01-2010 814210 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
01-01-2010 814220 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
01-01-2010 814300 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
01-01-2010 815000 Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2010 815100 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
01-01-2010 815200 Operatørarbejde ved vævning og strikning
01-01-2010 815300 Operatørarbejde af symaskiner
01-01-2010 815400 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
01-01-2010 815500 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
01-01-2010 815600 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
01-01-2010 815700 Operatørarbejde af vaskemaskiner
01-01-2010 815900 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2010 816000 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2010 816010 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
01-01-2010 816020 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
01-01-2010 816030 Behandling af råvarer i fiskeindustri
01-01-2010 816040 Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-2010 817000 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
01-01-2010 817100 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
01-01-2010 817200 Operatørarbejde ved træforarbejdning
01-01-2010 818000 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 818100 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
01-01-2010 818200 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2010 818210 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
01-01-2010 818290 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2010 818300 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
01-01-2010 818900 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 818910 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændnings- og rensningsanlæg
01-01-2010 818990 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 820000 Monteringsarbejde
01-01-2010 821000 Monteringsarbejde
01-01-2010 821100 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
01-01-2010 821200 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
01-01-2010 821900 Andet monteringsarbejde
01-01-2010 830000 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
01-01-2010 831000 Lokomotivførerarbejde og tograngering
01-01-2010 831100 Lokomotivførerarbejde
01-01-2010 831200 Tograngering
01-01-2010 832000 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
01-01-2010 832100 Motorcykelførere
01-01-2010 832200 Chauffører af biler, taxier og varevogne
01-01-2010 832210 Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
01-01-2010 832220 Varevognschaufførarbejde
01-01-2010 832230 Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2010 832240 Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
01-01-2010 833000 Chauffører af busser og lastbiler
01-01-2010 833100 Buschauffører
01-01-2010 833110 Buschauffører, national rutefart
01-01-2010 833120 Buschauffører, national turistfart
01-01-2010 833130 Buschauffører, international rutefart
01-01-2010 833140 Buschauffører, international turistfart
01-01-2010 833200 Lastbilchauffører
01-01-2010 833210 Lastbilchauffører, national transport
01-01-2010 833220 Lastbilchauffører, international transport
01-01-2010 833230 Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2010 833240 Lastbilchauffører med renovationsopgaver
01-01-2010 833250 Lastbilchauffører med flytteopgaver
01-01-2010 833260 Lastbilchauffører med farligt gods
01-01-2010 834000 Førere af mobile maskiner
01-01-2010 834100 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2010 834200 Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-2010 834300 Kran- og liftførerarbejde
01-01-2010 834310 Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
01-01-2010 834320 Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
01-01-2010 834400 Truckførerarbejde
01-01-2010 835000 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-2010 900000 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 910000 Rengøringsarbejde
01-01-2010 911000 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
01-01-2010 911100 Rengøringsarbejde i private hjem
01-01-2010 911200 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
01-01-2010 911210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
01-01-2010 911220 Rengøring på hospitaler o.l.
01-01-2010 911230 Rengøring af industrilokaliteter
01-01-2010 911240 Rengøring på hoteller o.l.
01-01-2010 911250 Rengøring af passagerområder i transportmidler
01-01-2010 911260 Tværgående serviceopgaver
01-01-2010 912000 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
01-01-2010 912100 Manuel vask og presning af tøj
01-01-2010 912200 Rengøring af transportmidler
01-01-2010 912300 Vinduespudsning
01-01-2010 912900 Andet rengøringsarbejde
01-01-2010 912910 Rengøring ved skadeservice
01-01-2010 912990 Andet rengøringsarbejde
01-01-2010 920000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 921000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 921100 Manuelt arbejde inden for agerbrug
01-01-2010 921200 Manuelt arbejde inden for husdyravl
01-01-2010 921300 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
01-01-2010 921400 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
01-01-2010 921500 Manuelt skovarbejde
01-01-2010 921600 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
01-01-2010 930000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
01-01-2010 931000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
01-01-2010 931100 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
01-01-2010 931200 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
01-01-2010 931210 Asfaltarbejde
01-01-2010 931220 Medhjælp med brolæggerarbejde
01-01-2010 931230 Kabelarbejde
01-01-2010 931240 Montage af luftledninger
01-01-2010 931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
01-01-2010 931300 Manuelt arbejde inden for byggesektoren
01-01-2010 931310 Medhjælp ved isoleringsarbejde
01-01-2010 931320 Medhjælp ved tagdækningsarbejde
01-01-2010 931330 Medhjælp ved murerarbejde
01-01-2010 931340 Beton- jernbeton og montagearbejde
01-01-2010 931350 Opsætning og nedtagning af stilladser
01-01-2010 931390 Medhjælp ved andet bygningsarbejde
01-01-2010 932000 Manuelt produktionsarbejde
01-01-2010 932100 Pakkeriarbejde
01-01-2010 932900 Andet manuelt produktionsarbejde
01-01-2010 933000 Transport- og lagerarbejde
01-01-2010 933100 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
01-01-2010 933200 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
01-01-2010 933300 Arbejde med lastning og losning
01-01-2010 933400 Arbejde med opfyldning af lager og butik
01-01-2010 933410 Lager- og pakhusarbejde
01-01-2010 933420 Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
01-01-2010 940000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2010 941000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2010 941100 Tilberedning af fastfood
01-01-2010 941200 Køkkenhjælp mv.
01-01-2010 941210 Medhjælp i køkken
01-01-2010 941220 Afrydning i restaurationer o.l.
01-01-2010 950000 Gadesalg og -service
01-01-2010 951000 Servicearbejde på gaden
01-01-2010 952000 Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2010 960000 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
01-01-2010 961000 Renovationsarbejde
01-01-2010 961100 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
01-01-2010 961200 Arbejde med affaldssortering
01-01-2010 961300 Gadefejning og beslægtet arbejde
01-01-2010 962000 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 962100 Kurérarbejde og transport af bagage
01-01-2010 962110 Kurérarbejde
01-01-2010 962120 Transport af bagage
01-01-2010 962200 Forefaldende arbejde
01-01-2010 962300 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
01-01-2010 962900 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 000000 Militært arbejde
01-01-2010 010000 Militært arbejde på officersniveau
01-01-2010 011000 Militært arbejde på officersniveau
01-01-2010 020000 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2010 021000 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2010 030000 Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2010 031000 Militært arbejde, øvrige rangordener