Gå til sidens indhold

DISCO_KODE

Langt navn

Disco kode for lønmodtagere

Generel Beskrivelse

Discokode for lønmodtagerjob.

Detaljeret beskrivelse

DISCO_KODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Disco kode 08
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2010 31-12-9999 000000 Ikke lønmodtager - oprettet af hensyn til statens arkiv
01-01-2010 31-12-9999 011000 Militært arbejde på officersniveau
01-01-2010 31-12-9999 021000 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2010 31-12-9999 031000 Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2010 31-12-9999 100000 Ledelsesarbejde
01-01-2010 31-12-9999 110000 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
01-01-2010 31-12-9999 111000 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer
01-01-2010 31-12-9999 111100 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
01-01-2010 31-12-9999 111200 Øverste ledelse i offentlige virksomheder
01-01-2010 31-12-9999 111400 Øverste ledelse i interesseorganisationer
01-01-2010 31-12-9999 112000 Øverste virksomhedsledelse
01-01-2010 31-12-9999 112010 Øverste administrerende virksomhedsledelse
01-01-2010 31-12-9999 112020 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner
01-01-2010 31-12-9999 120000 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121000 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121100 Ledelse inden for økonomifunktioner
01-01-2010 31-12-9999 121200 Ledelse inden for HR-funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121300 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2010 31-12-9999 121310 Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2010 31-12-9999 121320 Administrativ ledelse i den offentlige sektor
01-01-2010 31-12-9999 121900 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121910 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
01-01-2010 31-12-9999 121920 Ledelse af logistikfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 121990 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 122000 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 122100 Ledelse af salg og marketing
01-01-2010 31-12-9999 122200 Ledelse af reklame og PR
01-01-2010 31-12-9999 122300 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
01-01-2010 31-12-9999 130000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 131000 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 131100 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
01-01-2010 31-12-9999 131200 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 132000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.
01-01-2010 31-12-9999 132100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
01-01-2010 31-12-9999 132200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
01-01-2010 31-12-9999 132300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 132400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
01-01-2010 31-12-9999 133000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 133010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business)
01-01-2010 31-12-9999 133020 Ledelse af intern IT
01-01-2010 31-12-9999 134000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2010 31-12-9999 134100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
01-01-2010 31-12-9999 134200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 134300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældrepleje
01-01-2010 31-12-9999 134400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
01-01-2010 31-12-9999 134500 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
01-01-2010 31-12-9999 134600 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet
01-01-2010 31-12-9999 134900 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2010 31-12-9999 134910 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
01-01-2010 31-12-9999 134990 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 140000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
01-01-2010 31-12-9999 141000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
01-01-2010 31-12-9999 141100 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
01-01-2010 31-12-9999 141200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
01-01-2010 31-12-9999 142000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
01-01-2010 31-12-9999 142010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
01-01-2010 31-12-9999 142020 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
01-01-2010 31-12-9999 143000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2010 31-12-9999 143100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
01-01-2010 31-12-9999 143900 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2010 31-12-9999 200000 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
01-01-2010 31-12-9999 210000 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 211000 Arbejde inden for fysik og geologi
01-01-2010 31-12-9999 211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-2010 31-12-9999 211200 Arbejde inden for meteorologi
01-01-2010 31-12-9999 211300 Arbejde inden for kemi
01-01-2010 31-12-9999 211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-2010 31-12-9999 212000 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-2010 31-12-9999 213000 Arbejde inden for biovidenskab
01-01-2010 31-12-9999 213100 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 213110 Arbejde inden for biokemi
01-01-2010 31-12-9999 213120 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 213200 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 213300 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
01-01-2010 31-12-9999 214000 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 214100 Ingeniørarbejde i industri og produktion
01-01-2010 31-12-9999 214200 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-2010 31-12-9999 214300 Ingeniørarbejde inden for miljø
01-01-2010 31-12-9999 214400 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
01-01-2010 31-12-9999 214500 Ingeniørarbejde inden for kemi
01-01-2010 31-12-9999 214600 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 214900 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 215000 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
01-01-2010 31-12-9999 215100 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
01-01-2010 31-12-9999 215200 Ingeniørarbejde inden for elektronik
01-01-2010 31-12-9999 215300 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 216000 Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
01-01-2010 31-12-9999 216100 Arbejde med bygningsarkitektur
01-01-2010 31-12-9999 216200 Arbejde med landskabsarkitektur
01-01-2010 31-12-9999 216300 Arbejde med produkt- og tøjdesign
01-01-2010 31-12-9999 216400 Arbejde med by- og trafikplanlægning
01-01-2010 31-12-9999 216500 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 216600 Arbejde med grafisk og multimediedesign
01-01-2010 31-12-9999 220000 Arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 221000 Lægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 221100 Almindeligt lægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 221200 Speciallægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 222000 Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
01-01-2010 31-12-9999 222100 Sygeplejerskearbejde
01-01-2010 31-12-9999 222110 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 222120 Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 222130 Sundhedsplejerskearbejde
01-01-2010 31-12-9999 222200 Jordemoderarbejde
01-01-2010 31-12-9999 223000 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2010 31-12-9999 224000 Paramedicinsk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 225000 Dyrlægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 226000 Andet sundhedsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226100 Tandlægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 226200 Farmaceutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226300 Arbejde indenfor arbejdsmiljø og hygiejne
01-01-2010 31-12-9999 226400 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226410 Fysioterapeutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226420 Afspændingspædagogarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226500 Kost- og ernæringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 226610 Arbejde inden for audiologi
01-01-2010 31-12-9999 226620 Arbejde inden for logopædi
01-01-2010 31-12-9999 226700 Optiker/ortometristarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226900 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 226910 Ergoterapeutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226920 Fodterapeutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226930 Kiropraktikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226990 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 230000 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 231000 Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
01-01-2010 31-12-9999 231010 Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
01-01-2010 31-12-9999 231020 Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser
01-01-2010 31-12-9999 231030 Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
01-01-2010 31-12-9999 232000 Undervisning ved erhvervsuddannelser
01-01-2010 31-12-9999 232010 Undervisnig ved erhvervsuddannelser for unge
01-01-2010 31-12-9999 232020 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-2010 31-12-9999 232030 Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
01-01-2010 31-12-9999 233000 Almen undervisning efter grundskoleniveau
01-01-2010 31-12-9999 233010 Undervisning på gymnasialt niveau
01-01-2010 31-12-9999 233020 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
01-01-2010 31-12-9999 234000 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 234100 Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
01-01-2010 31-12-9999 234110 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
01-01-2010 31-12-9999 234120 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
01-01-2010 31-12-9999 234130 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
01-01-2010 31-12-9999 234200 Undervisning før grundskoleniveau
01-01-2010 31-12-9999 234300 Pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 234310 Pædagogisk arbejde med unge og voksne
01-01-2010 31-12-9999 234320 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
01-01-2010 31-12-9999 234330 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
01-01-2010 31-12-9999 234340 Pædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2010 31-12-9999 234390 Andet pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 235000 Andet undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 235100 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
01-01-2010 31-12-9999 235200 Specialundervisning
01-01-2010 31-12-9999 235210 Specialundervisning, unge og voksne
01-01-2010 31-12-9999 235220 Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
01-01-2010 31-12-9999 235230 Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
01-01-2010 31-12-9999 235300 Anden sprogundervisning
01-01-2010 31-12-9999 235400 Anden musik- og sangundervisning
01-01-2010 31-12-9999 235500 Anden undervisning inden for kreative fag
01-01-2010 31-12-9999 235600 Anden undervisning inden for informationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 235700 Specialpædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 235710 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
01-01-2010 31-12-9999 235720 Specialpædaogisk arbejde, akivering mv.
01-01-2010 31-12-9999 235730 Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
01-01-2010 31-12-9999 235740 Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne
01-01-2010 31-12-9999 235750 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
01-01-2010 31-12-9999 235760 Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2010 31-12-9999 235790 Andet specialpædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 235900 Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 235910 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2010 31-12-9999 235920 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2010 31-12-9999 240000 Arbejde inden for økonomi, administration og salg
01-01-2010 31-12-9999 241000 Arbejde inden for finans og økonomi
01-01-2010 31-12-9999 241100 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 241200 Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering
01-01-2010 31-12-9999 241210 Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241220 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241230 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241240 Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
01-01-2010 31-12-9999 241300 Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241310 Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241320 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter
01-01-2010 31-12-9999 242000 Arbejde inden for virksomhedsadministration - privat og offentlig
01-01-2010 31-12-9999 242100 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
01-01-2010 31-12-9999 242200 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
01-01-2010 31-12-9999 242300 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
01-01-2010 31-12-9999 242400 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
01-01-2010 31-12-9999 243000 Arbejde inden for salg, marketing og PR
01-01-2010 31-12-9999 243100 Arbejde inden for reklame og marketing
01-01-2010 31-12-9999 243200 Arbejde inden for PR
01-01-2010 31-12-9999 243300 Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 243310 Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 243320 Arbejde inden for medicinsk salg
01-01-2010 31-12-9999 243400 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 250000 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 251000 Udvikling og analyse af software og applikatoner
01-01-2010 31-12-9999 251100 Systemanalytikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 251110 Arbejde med overordnet IT-arkitektur
01-01-2010 31-12-9999 251120 Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
01-01-2010 31-12-9999 251200 Softwareudvikling
01-01-2010 31-12-9999 251210 IT-projektstyring
01-01-2010 31-12-9999 251220 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
01-01-2010 31-12-9999 251300 Web- og multimedieudvikling
01-01-2010 31-12-9999 251400 Vedligeholdelse og dokumentation af software
01-01-2010 31-12-9999 251900 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
01-01-2010 31-12-9999 252000 Arbejde med databaser og netværk
01-01-2010 31-12-9999 252100 Design og administration af databaser
01-01-2010 31-12-9999 252200 Systemadministration
01-01-2010 31-12-9999 252300 Arbejde med computernetværk
01-01-2010 31-12-9999 252900 Andet arbejde med databaser og netværk
01-01-2010 31-12-9999 260000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2010 31-12-9999 261000 Juridisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 261100 Advokatarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261110 Advokatarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261120 Advokatfuldmægtigarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261200 Dommerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261900 Andet juridisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 262000 Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 262100 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 262200 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 263000 Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
01-01-2010 31-12-9999 263100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-2010 31-12-9999 263200 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 263300 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
01-01-2010 31-12-9999 263400 Arbejde inden for psykologi
01-01-2010 31-12-9999 263500 Socialrådgivningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 263600 Arbejde inden for religion
01-01-2010 31-12-9999 264000 Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 264100 Forfatterarbejde
01-01-2010 31-12-9999 264200 Journalistisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 264300 Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 264310 Translatørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 264320 Tolkearbejde
01-01-2010 31-12-9999 264390 Andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 265000 Arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2010 31-12-9999 265100 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
01-01-2010 31-12-9999 265200 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
01-01-2010 31-12-9999 265300 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
01-01-2010 31-12-9999 265400 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 265500 Skuespilarbejde
01-01-2010 31-12-9999 265600 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
01-01-2010 31-12-9999 265900 Andet arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2010 31-12-9999 300000 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-2010 31-12-9999 310000 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
01-01-2010 31-12-9999 311000 Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 311100 Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab
01-01-2010 31-12-9999 311110 Laborantarbejde
01-01-2010 31-12-9999 311120 Assistentarbejde i laboratorier
01-01-2010 31-12-9999 311130 Laboratorieteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
01-01-2010 31-12-9999 311200 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
01-01-2010 31-12-9999 311300 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
01-01-2010 31-12-9999 311400 Teknikerarbejde inden for det elektronisk område
01-01-2010 31-12-9999 311500 Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
01-01-2010 31-12-9999 311510 Teknikerarbejde inden for VVS
01-01-2010 31-12-9999 311590 Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
01-01-2010 31-12-9999 311600 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
01-01-2010 31-12-9999 311700 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
01-01-2010 31-12-9999 311800 Teknisk tegnearbejde
01-01-2010 31-12-9999 311900 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 312000 Tilsynsførende inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 312100 Tilsynsførende inden for råstofudvinding
01-01-2010 31-12-9999 312200 Tilsynsførende inden for fremstillingsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 312300 Tilsynsførende inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 313000 Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2010 31-12-9999 313100 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
01-01-2010 31-12-9999 313200 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 313300 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 313400 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
01-01-2010 31-12-9999 313500 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
01-01-2010 31-12-9999 313900 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2010 31-12-9999 314000 Teknikerarbejde inden for biovidenskab
01-01-2010 31-12-9999 314100 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
01-01-2010 31-12-9999 314200 Landbrugsteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 314300 Skovbrugsteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315000 Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
01-01-2010 31-12-9999 315100 Teknikerarbejde inden for skibsfart
01-01-2010 31-12-9999 315200 Skibsførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315300 Flypilotarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315400 Flyvelederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315410 Flyvelederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 315500 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
01-01-2010 31-12-9999 320000 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 321000 Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
01-01-2010 31-12-9999 321100 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
01-01-2010 31-12-9999 321200 Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2010 31-12-9999 321210 Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 321220 Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 321230 Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
01-01-2010 31-12-9999 321290 Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2010 31-12-9999 321300 Arbejde inden for farmaci
01-01-2010 31-12-9999 321310 Farmakonomarbejde
01-01-2010 31-12-9999 321390 Andet arbejde inden for farmaci
01-01-2010 31-12-9999 321400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
01-01-2010 31-12-9999 322000 Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
01-01-2010 31-12-9999 322100 Assisterende arbejde inden for sygepleje
01-01-2010 31-12-9999 322200 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
01-01-2010 31-12-9999 323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2010 31-12-9999 324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 325000 Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 325100 Arbejde med tandpleje
01-01-2010 31-12-9999 325110 Tandklinikassistentarbejde
01-01-2010 31-12-9999 325120 Tandplejerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 325200 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
01-01-2010 31-12-9999 325300 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
01-01-2010 31-12-9999 325400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
01-01-2010 31-12-9999 325500 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
01-01-2010 31-12-9999 325600 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 325700 Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
01-01-2010 31-12-9999 325710 Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
01-01-2010 31-12-9999 325720 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
01-01-2010 31-12-9999 325730 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 325800 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
01-01-2010 31-12-9999 325900 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 330000 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
01-01-2010 31-12-9999 331000 Arbejde med finans, regnskab og matematik
01-01-2010 31-12-9999 331100 Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
01-01-2010 31-12-9999 331110 Handel med værdipapirer og valuta
01-01-2010 31-12-9999 331120 Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
01-01-2010 31-12-9999 331200 Arbejde med kredit- og långivning
01-01-2010 31-12-9999 331210 Arbejde med kreditbevilling og ¿analyse
01-01-2010 31-12-9999 331220 Arbejde med erhverskunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 31-12-9999 331230 Arbejde med privatkunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 31-12-9999 331240 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 31-12-9999 331300 Regnskabsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 331400 Arbejde med statistik og matematik
01-01-2010 31-12-9999 331500 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 332000 Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
01-01-2010 31-12-9999 332100 Forsikringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 332110 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
01-01-2010 31-12-9999 332120 Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
01-01-2010 31-12-9999 332130 Forsikringsteknisk vurdering
01-01-2010 31-12-9999 332200 Salgsarbejde (agenter)
01-01-2010 31-12-9999 332300 Indkøbsarbejde (agenter)
01-01-2010 31-12-9999 332400 Erhvervsmæglerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333000 Arbejde inden for forretningsservice
01-01-2010 31-12-9999 333100 Speditørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333110 Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
01-01-2010 31-12-9999 333120 Speditørarbejde vedr. skibsfart
01-01-2010 31-12-9999 333190 Speditørarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 333200 Konference- og eventplanlægning
01-01-2010 31-12-9999 333300 Jobformidling
01-01-2010 31-12-9999 333400 Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333410 Ejendomsmæglerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333420 Ejendomshandlerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333430 Ejendomsadministratorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333900 Andet arbejde inden for forretningsservice
01-01-2010 31-12-9999 334000 Administrativt sekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334100 Kontorlederarbejder
01-01-2010 31-12-9999 334200 Advokatsekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334300 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334310 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334320 Oversættelse af korrespondance
01-01-2010 31-12-9999 334400 Lægesekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 335000 Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2010 31-12-9999 335100 Told- og grænsebetjentarejde
01-01-2010 31-12-9999 335200 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
01-01-2010 31-12-9999 335300 Formidling af offentlige ydelser
01-01-2010 31-12-9999 335400 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
01-01-2010 31-12-9999 335500 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-2010 31-12-9999 335900 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2010 31-12-9999 340000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2010 31-12-9999 341000 Arbejde inden for jura og samfundsforhold
01-01-2010 31-12-9999 341100 Juridisk arbejde på mellemniveau
01-01-2010 31-12-9999 341200 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
01-01-2010 31-12-9999 341300 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
01-01-2010 31-12-9999 342000 Arbejde med sport og fitness
01-01-2010 31-12-9999 342100 Sportsudøvere
01-01-2010 31-12-9999 342200 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
01-01-2010 31-12-9999 342300 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 343000 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2010 31-12-9999 343100 Fotografarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343200 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343300 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343400 Køkkenchefarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343500 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2010 31-12-9999 350000 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 351000 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351100 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351200 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351300 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351400 Internetteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 352000 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 352100 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
01-01-2010 31-12-9999 352200 Teknikerarbejde inden for telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 400000 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 410000 Almindeligt kontor- og sekretærearbejde
01-01-2010 31-12-9999 411000 Almindeligt kontorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 412000 Almindeligt sekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 413000 Indtastningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 413100 Tekstbehandlingsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 413200 Dataregistreringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 420000 Kundeservice
01-01-2010 31-12-9999 421000 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 421100 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder
01-01-2010 31-12-9999 421200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 421300 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 421400 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 422000 Kundeinformationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422100 Rejsebureauarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422200 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
01-01-2010 31-12-9999 422300 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422400 Hotelreceptionistarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422500 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422600 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422700 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
01-01-2010 31-12-9999 422900 Andet kundeinformationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 430000 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 431000 Almindeligt beregningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 431100 Almindeligt regnskabs-- og bogføringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 431200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 431210 Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
01-01-2010 31-12-9999 431220 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
01-01-2010 31-12-9999 431230 Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspapirer
01-01-2010 31-12-9999 431240 Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader
01-01-2010 31-12-9999 431300 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
01-01-2010 31-12-9999 432000 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
01-01-2010 31-12-9999 432100 Lagerekspeditionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 432200 Registreringsarbejde inden for produktion
01-01-2010 31-12-9999 432300 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
01-01-2010 31-12-9999 432310 Tilrettelæggelse af jernbanetransport
01-01-2010 31-12-9999 432320 Tilrettelæggelse af lufttransport ¿ ikke flyveledere
01-01-2010 31-12-9999 432330 Tilrettelæggelse af godstransport til lands
01-01-2010 31-12-9999 432340 Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 432390 Anden tilrettelæggelse af transport
01-01-2010 31-12-9999 440000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 441000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 441100 Biblioteksservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 441200 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 441210 Postbudarbejde
01-01-2010 31-12-9999 441220 Betjentarbjede, intern postsortering og omdeling
01-01-2010 31-12-9999 441300 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 441500 Arbejde med arkivering og kopiering
01-01-2010 31-12-9999 441600 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
01-01-2010 31-12-9999 441900 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 500000 Service- og salgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 510000 Servicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 511000 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
01-01-2010 31-12-9999 511100 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
01-01-2010 31-12-9999 511110 Passagerbetjening under rejser
01-01-2010 31-12-9999 511120 Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
01-01-2010 31-12-9999 511200 Kontrolarbejde under rejser
01-01-2010 31-12-9999 511300 Turist- og rejselederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 512000 Kokkearbejde
01-01-2010 31-12-9999 513000 Tjenere og bartendere
01-01-2010 31-12-9999 513100 Tjenerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 513200 Bartenderarbejde
01-01-2010 31-12-9999 514000 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 514100 Frisørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 514200 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 515000 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
01-01-2010 31-12-9999 515100 Rengøringsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 515200 Husbestyrerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 515300 Ejendomsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516000 Andet servicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 516100 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 516200 Kammertjenerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516300 Bedemandsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516400 Arbejde med kæledyr
01-01-2010 31-12-9999 516500 Kørelærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516900 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 520000 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
01-01-2010 31-12-9999 521000 Salgsarbejde på gade og marked
01-01-2010 31-12-9999 521100 Stade- og markedssalg
01-01-2010 31-12-9999 521200 Gadesalg af fødevarer
01-01-2010 31-12-9999 522000 Salgsarbejde i butik
01-01-2010 31-12-9999 522100 Butiksejere
01-01-2010 31-12-9999 522200 Butikslederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 522300 Salgsarbejde i butik
01-01-2010 31-12-9999 523000 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2010 31-12-9999 524000 Andet salgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 524100 Modelarbejde
01-01-2010 31-12-9999 524200 Demonstrationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 524400 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
01-01-2010 31-12-9999 524500 Salgsarbejde på servicestationer
01-01-2010 31-12-9999 524600 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
01-01-2010 31-12-9999 524900 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 530000 Omsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531000 Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531100 Børneomsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531110 Dagplejearbejde
01-01-2010 31-12-9999 531120 Pædagogisk medhjælp
01-01-2010 31-12-9999 531190 Andet børneomsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531200 Hjælpelærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 532000 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 532100 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
01-01-2010 31-12-9999 532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
01-01-2010 31-12-9999 532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
01-01-2010 31-12-9999 532130 Portørarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2010 31-12-9999 532190 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2010 31-12-9999 532200 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
01-01-2010 31-12-9999 532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
01-01-2010 31-12-9999 532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
01-01-2010 31-12-9999 532900 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 540000 Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541000 Rednings- og overvågningsarbjede
01-01-2010 31-12-9999 541100 Brandslukningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541200 Politiarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541300 Fængselsbetjentarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541400 Sikkerhedsvagtarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541900 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
01-01-2010 31-12-9999 600000 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
01-01-2010 31-12-9999 610000 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
01-01-2010 31-12-9999 611000 Arbejde med plantevækst
01-01-2010 31-12-9999 611100 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
01-01-2010 31-12-9999 611200 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
01-01-2010 31-12-9999 611300 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611310 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611320 Anlægsgartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611390 Andet gartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611400 Dyrkning af blandede afgrøder
01-01-2010 31-12-9999 612000 Arbejde med dyreopdræt
01-01-2010 31-12-9999 612100 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 612300 Arbejde med bi- og silkeavl
01-01-2010 31-12-9999 612900 Andet arbejde med dyreopdræt
01-01-2010 31-12-9999 613000 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-2010 31-12-9999 620000 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
01-01-2010 31-12-9999 621000 Skovbrugsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 622000 Arbejde med fiskeri og jagt
01-01-2010 31-12-9999 622100 Arbejde inden for akvakultur
01-01-2010 31-12-9999 622200 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
01-01-2010 31-12-9999 622300 Arbejde med havfiskeri
01-01-2010 31-12-9999 622400 Jagtarbejde
01-01-2010 31-12-9999 700000 Håndværkspræget arbejde
01-01-2010 31-12-9999 710000 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
01-01-2010 31-12-9999 711200 Murer- og brolægningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711210 Murerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711220 Brolægningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711300 Stenhuggerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711400 Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
01-01-2010 31-12-9999 711410 Struktørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711420 Terrazzoarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711500 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711510 Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
01-01-2010 31-12-9999 711520 Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
01-01-2010 31-12-9999 711900 Andet bygningsarbejde ¿ basis
01-01-2010 31-12-9999 711910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
01-01-2010 31-12-9999 711990 Andet bygningsarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 712000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
01-01-2010 31-12-9999 712100 Arbejde med tagdækning
01-01-2010 31-12-9999 712200 Arbejde med gulv- og klinkelægning
01-01-2010 31-12-9999 712300 Stukkatørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 712400 Arbejde med isolering af bygninger
01-01-2010 31-12-9999 712500 Glarmesterarbejde
01-01-2010 31-12-9999 712600 VVS-arbejde
01-01-2010 31-12-9999 712700 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
01-01-2010 31-12-9999 713000 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
01-01-2010 31-12-9999 713100 Malerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713120 Skibsmalerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713200 Sprøjtelakererarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713300 Rensning af bygninger
01-01-2010 31-12-9999 713310 Skorstensfejerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713320 Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
01-01-2010 31-12-9999 720000 Metal- og maskinarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721000 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 721100 Formning og støbning af emner i metal
01-01-2010 31-12-9999 721200 Svejsearbejde og skærebrænding
01-01-2010 31-12-9999 721300 Pladesmedarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721400 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721500 Riggerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 722000 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 722100 Smedearbejde
01-01-2010 31-12-9999 722200 Værktøjsmagerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 722300 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 722400 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
01-01-2010 31-12-9999 723000 Mekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 723100 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
01-01-2010 31-12-9999 723110 Mekanikerarbejde, person- og varevogne
01-01-2010 31-12-9999 723120 Mekanikerarbejde, lastvogne
01-01-2010 31-12-9999 723190 Mekanikerarbejde, andre områder
01-01-2010 31-12-9999 723200 Flymekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 723300 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
01-01-2010 31-12-9999 723400 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
01-01-2010 31-12-9999 730000 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 731000 Præcisionshåndværk
01-01-2010 31-12-9999 731100 Finmekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 731200 Håndfremstilling af musikinstrumenter
01-01-2010 31-12-9999 731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-2010 31-12-9999 731400 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 731500 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
01-01-2010 31-12-9999 731610 Skiltemalerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 731620 Porcelænsmalerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 731690 Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
01-01-2010 31-12-2018 731700 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
01-01-2010 31-12-9999 731800 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
01-01-2010 31-12-9999 731900 Andet præcisionshåndværk
01-01-2010 31-12-9999 732000 Grafisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 732100 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
01-01-2010 31-12-9999 732200 Trykkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 732300 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
01-01-2010 31-12-9999 740000 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
01-01-2010 31-12-9999 741000 Installation- og reparation af elektrisk udstyr
01-01-2010 31-12-9999 741100 Elektrikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 741200 Elektromekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 741300 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 742000 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 742100 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 742200 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 750000 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
01-01-2010 31-12-9999 751000 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
01-01-2010 31-12-9999 751100 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
01-01-2010 31-12-9999 751110 Slagterarbejde i detailhandelen
01-01-2010 31-12-9999 751120 Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
01-01-2010 31-12-9999 751190 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
01-01-2010 31-12-9999 751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
01-01-2010 31-12-9999 751300 Fremstilling af mejeriprodukter
01-01-2010 31-12-9999 751400 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
01-01-2010 31-12-9999 751500 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2010 31-12-9999 751600 Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2010 31-12-9999 752000 Håndværkspræget arbejde i træindustri
01-01-2010 31-12-9999 752100 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 752200 Møbelsnedkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 752300 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 753000 Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 753100 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 753200 Tilskærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 753300 Syarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 753400 Møbelpolstrerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 753500 Forarbejdning af skind
01-01-2010 31-12-9999 753600 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 754000 Andet håndværkspræget arbejde
01-01-2010 31-12-9999 754100 Dykkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 754200 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
01-01-2010 31-12-9999 754300 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
01-01-2010 31-12-9999 754400 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2010 31-12-9999 754900 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 800000 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
01-01-2010 31-12-9999 810000 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 811100 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 811200 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
01-01-2010 31-12-9999 811300 Boreanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 811400 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
01-01-2010 31-12-9999 812000 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
01-01-2010 31-12-9999 812100 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
01-01-2010 31-12-9999 812200 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
01-01-2010 31-12-9999 813000 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
01-01-2010 31-12-9999 813100 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
01-01-2010 31-12-9999 813110 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
01-01-2010 31-12-9999 813120 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
01-01-2010 31-12-9999 813200 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
01-01-2010 31-12-9999 814000 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
01-01-2010 31-12-9999 814100 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
01-01-2010 31-12-9999 814200 Operatørarbejde ved fremstilling af plast
01-01-2010 31-12-9999 814210 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 814220 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
01-01-2010 31-12-9999 814300 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
01-01-2010 31-12-9999 815100 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
01-01-2010 31-12-9999 815200 Operatørarbejde ved vævning og strikning
01-01-2010 31-12-9999 815300 Operatørarbejde af symaskiner
01-01-2010 31-12-9999 815400 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
01-01-2010 31-12-9999 815500 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
01-01-2010 31-12-9999 815600 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
01-01-2010 31-12-9999 815700 Operatørarbejde af vaskemaskiner
01-01-2010 31-12-9999 815900 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2010 31-12-9999 816000 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2010 31-12-9999 816010 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
01-01-2010 31-12-9999 816020 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 816030 Behandling af råvarer i fiskeindustri
01-01-2010 31-12-9999 816040 Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-2010 31-12-9999 817000 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
01-01-2010 31-12-9999 817100 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
01-01-2010 31-12-9999 817200 Operatørarbejde ved træforarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 818000 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 818100 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
01-01-2010 31-12-9999 818200 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2010 31-12-9999 818210 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
01-01-2010 31-12-9999 818290 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2010 31-12-9999 818300 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
01-01-2010 31-12-9999 818900 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 818910 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændnings- og rensningsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 818990 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 820000 Monteringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 821000 Monteringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 821100 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
01-01-2010 31-12-9999 821200 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
01-01-2010 31-12-9999 821900 Andet monteringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 830000 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
01-01-2010 31-12-9999 831000 Lokomotivførerarbejde og tograngering
01-01-2010 31-12-9999 831100 Lokomotivførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 831200 Tograngering
01-01-2010 31-12-9999 832000 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
01-01-2010 31-12-9999 832100 Motorcykelførere
01-01-2010 31-12-9999 832200 Chauffører af biler, taxier og varevogne
01-01-2010 31-12-9999 832210 Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
01-01-2010 31-12-9999 832220 Varevognschaufførarbejde
01-01-2010 31-12-9999 832230 Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 832240 Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833000 Chauffører af busser og lastbiler
01-01-2010 31-12-9999 833100 Buschauffører
01-01-2010 31-12-9999 833110 Buschauffører, national rutefart
01-01-2010 31-12-9999 833120 Buschauffører, national turistfart
01-01-2010 31-12-9999 833130 Buschauffører, international rutefart
01-01-2010 31-12-9999 833140 Buschauffører, international turistfart
01-01-2010 31-12-9999 833200 Lastbilchauffører
01-01-2010 31-12-9999 833210 Lastbilchauffører, national transport
01-01-2010 31-12-9999 833220 Lastbilchauffører, international transport
01-01-2010 31-12-9999 833230 Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833240 Lastbilchauffører med renovationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833250 Lastbilchauffører med flytteopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833260 Lastbilchauffører med farligt gods
01-01-2010 31-12-9999 834000 Førere af mobile maskiner
01-01-2010 31-12-9999 834100 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 834200 Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 834300 Kran- og liftførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 834310 Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
01-01-2010 31-12-9999 834320 Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
01-01-2010 31-12-9999 834400 Truckførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 835000 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-2010 31-12-9999 900000 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 910000 Rengøringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 911000 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
01-01-2010 31-12-9999 911100 Rengøringsarbejde i private hjem
01-01-2010 31-12-9999 911200 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
01-01-2010 31-12-9999 911210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
01-01-2010 31-12-9999 911220 Rengøring på hospitaler o.l.
01-01-2010 31-12-9999 911230 Rengøring af industrilokaliteter
01-01-2010 31-12-9999 911240 Rengøring på hoteller o.l.
01-01-2010 31-12-9999 911250 Rengøring af passagerområder i transportmidler
01-01-2010 31-12-9999 911260 Tværgående serviceopgaver
01-01-2010 31-12-9999 912000 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
01-01-2010 31-12-9999 912100 Manuel vask og presning af tøj
01-01-2010 31-12-9999 912200 Rengøring af transportmidler
01-01-2010 31-12-9999 912300 Vinduespudsning
01-01-2010 31-12-9999 912900 Andet rengøringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 912910 Rengøring af skadeservice
01-01-2010 31-12-9999 912990 Andet rengøringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 920000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 921000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 921100 Manuelt arbejde inden for agerbrug
01-01-2010 31-12-9999 921200 Manuelt arbejde inden for husdyravl
01-01-2010 31-12-9999 921300 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
01-01-2010 31-12-9999 921400 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
01-01-2010 31-12-9999 921500 Manuelt skovarbejde
01-01-2010 31-12-9999 921600 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
01-01-2010 31-12-9999 930000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
01-01-2010 31-12-9999 931000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
01-01-2010 31-12-9999 931100 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
01-01-2010 31-12-9999 931200 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
01-01-2010 31-12-9999 931210 Asfaltarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931220 Medhjælp med brolæggerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931230 Kabelarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931240 Montage af luftledninger
01-01-2010 31-12-9999 931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931300 Manuelt arbejde inden for byggesektoren
01-01-2010 31-12-9999 931310 Medhjælp ved isoleringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931320 Medhjælp ved tagdækningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931330 Medhjælp ved murerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931340 Beton-, jernbeton- og montagearbejde
01-01-2010 31-12-9999 931350 Opsætning og nedtagning af stilladser
01-01-2010 31-12-9999 931390 Medhjælp ved andet bygningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 932000 Manuelt produktionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 932100 Pakkeriarbejde
01-01-2010 31-12-9999 932900 Andet manuelt produktionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 933000 Transport- og lagerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 933100 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
01-01-2010 31-12-9999 933200 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
01-01-2010 31-12-9999 933300 Arbejde med lastning og losning
01-01-2010 31-12-9999 933400 Arbejde med opfyldning af lager og butik
01-01-2010 31-12-9999 933410 Lager- og pakhusarbejde
01-01-2010 31-12-9999 933420 Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
01-01-2010 31-12-9999 940000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2010 31-12-9999 941000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2010 31-12-9999 941100 Tilberedning af fastfood
01-01-2010 31-12-9999 941200 Køkkenhjælp mv.
01-01-2010 31-12-9999 941210 Medhjælp i køkken
01-01-2010 31-12-9999 941220 Afrydning i restaurationer o.l.
01-01-2010 31-12-9999 950000 Gadesalg og -service
01-01-2010 31-12-9999 951000 Servicearbejde på gaden
01-01-2010 31-12-9999 952000 Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2010 31-12-9999 960000 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 961000 Renovationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 961100 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
01-01-2010 31-12-9999 961200 Arbejde med affaldssortering
01-01-2010 31-12-9999 961300 Gadefejning og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 962000 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 962100 Kurérarbejde og transport af bagage
01-01-2010 31-12-9999 962110 Kurérarbejde
01-01-2010 31-12-9999 962120 Transport af bagage
01-01-2010 31-12-9999 962200 Forefaldende arbejde
01-01-2010 31-12-9999 962300 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
01-01-2010 31-12-9999 962900 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 999999 Uoplyst