Gå til sidens indhold

BRUTTOLEDIGHED_KODE

Langt navn

Kode for angivelse af om personen er bruttoledig

Generel Beskrivelse

Fra og med offentliggørelsen af moduldata for 2010 tilføjes denne variabel til angivelse af om personerne indgår i den registrerede bruttoledighed eller ej. Værdisættet er følgende:

Koden 0 angiver, at rækken/personen ikke indgår i bruttoledigheden. Koden 1 angiver, at rækken/personen indgår i bruttoledigheden. Koden 9 svarer til uoplyst og angiver at variablen ikke er implementeret i den pågældende version af moduldata.

Detaljeret beskrivelse

Fra og med offentliggørelsen af moduldata for 2010 tilføjes denne variabel til angivelse af om personerne indgår i den registrerede bruttoledighed eller ej. Værdisættet er følgende:

Koden 0 angiver, at rækken/personen ikke indgår i bruttoledigheden. Koden 1 angiver, at rækken/personen indgår i bruttoledigheden. Koden 9 svarer til uoplyst og angiver at variablen ikke er implementeret i den pågældende version af moduldata.

Værdisæt

Bruttoledighed_kode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0 Ikke bruttoledig
01-01-1600 31-12-9999 1 Bruttoledig
01-01-1600 31-12-9999 9 Koden ikke påført denne moduldata-version