Gå til sidens indhold

BREDT_LOENBELOEB_EBS

Langt navn

Bredt lønbeløb i erhvervsbeskæfigelsen

Generel Beskrivelse

BREDT_LOENBELOEB_EBS består A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, dvs. løn, honorarer mv. herunder feriepenge, løn under sygdom og barsel, løntilskud fa enhverv art, vederlag til medlemmer af bestyrelser, udvalg mv. samt pensionslignende ydelser til tidligere ansate, alle beløb inklusiv arbejdsmarkedsbidrag. I lønsummen indgår også ATP-bidrag og den skattemæssige værdi af frynsegoder. Desuden indgår de samlede faktiske bidrag til pensionsordninger fra SKAT's Centrale Pensions System (CPS). Refusion af barsels- og sygedagpenge til arbejdsgiveren er fratrukket ved beregning af lønsummen. Beløbet er angivet i kroner.

Detaljeret beskrivelse

BREDT_LOENBELOEB_EBS har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel