Gå til sidens indhold

BDP_SAGSNUMMER

Langt navn

Identifikation af flere sammenhørende oplysninger

Generel Beskrivelse

Sagsnummeret bruges til at identificere flere sammenhørende oplysninger vedrørende den samme barselsorlov. Variablen bruges ikke til statistikformål.

Detaljeret beskrivelse

Sagsnummeret bruges til at identificere flere sammenhørende oplysninger vedrørende den samme barselsorlov. Et fraværsforløb på grund af barselsorlov kan have flere sideløbende sagsnumre (fx hvis der er mere end en arbejdsgiver, eller hvis der den samme dag bliver udbetalt både refusion til arbejdsgiveren og dagpenge til borgeren). En lidt længere pause i en barselsorlov vil afstedkomme et skift i sagsnummer. (Den gamle sag afsluttes og en ny oprettes). Sagsnummeret er medtaget i registeret for at gøre det muligt at udvide udtræk fra Barselsdagpenge med oplysninger, der ikke permanent er en del af Barselsdagpengeregisteret. Variablen bruges ikke til statistikformål.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel