Gå til sidens indhold

BDP_PERIODESTARTDATO

Langt navn

Første dag i en fraværsperiode (orlovsperiode)

Generel Beskrivelse

Et fraværsforløb er delt op i perioder angivet ved PeriodeStartdato og PeriodeSlutdato. PeriodeStartdato skifter værdi efter følgende regler:

1. Ved skift i værdien for Sagsnummer, Periodetype, Ydelsestype, 
    Grad_Arbejde og Grad_Nedsatte_dagpenge
2. Ved huller i indberetningerne af dage med orlov
3. Ved månedsskifte

Detaljeret beskrivelse

Et fraværsforløb er delt op i perioder angivet ved PeriodeStartdato og PeriodeSlutdato. PeriodeStartdato skifter værdi efter følgende regler:

1. Ved skift i værdien for Sagsnummer, Periodetype, Ydelsestype, 
     Grad_Arbejde og Grad_Nedsatte_dagpenge
2. Ved huller i indberetningerne af dage med orlov
3. Ved månedsskifte

Ad 2. Skift på grund af Grad_Arbejde sker dog kun, når Grad_Arbejde går fra at være nul til at have en værdi. Grad_Arbejde går kun tilbage til nul, hvis en ny periode foranlediget af skift i en af ovenstående variable ikke indeholder arbejdstimer.

Overlappende dage kan forekomme, men da grad-variablene er reguleret i forhold til overlap, skal der ikke foretages overlapsbehandling (også kaldet komprimering).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel