Gå til sidens indhold

BDP_GRAD_ARBEJDSTID

Langt navn

Brøk mellem 0 og 1 der angiver ugentlig arbejdstid divideret med 37.

Generel Beskrivelse

Grad_Arbejdstid angiver om borgeren arbejder på deltid og beregnes, forenklet sagt, som normal ugentlig arbejdstid divideret med 37.

    BDP_Grad_Arbejdstid  = Ugentlig arbejdstid/37 

Detaljeret beskrivelse

Grad_Arbejdstid angiver om borgeren arbejder på deltid og beregnes, forenklet sagt, som normal ugentlig arbejdstid divideret med 37.

    BDP_Grad_Arbejdstid  = Ugentlig arbejdstid/37 

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel