Gå til sidens indhold

BDP_GRAD_ARBEJDE

Langt navn

Brøk mellem 0 og 1 der angiver præsterede arbejdstimer divideret med 37 timer

Generel Beskrivelse

Det er muligt at holde deltidsbarselsorlov, således at man en del af ugen er på arbejde og en del af ugen holder barselsorlov. BDP_GRAD_ARBEJDE angiver i hvilket omfang, arbejdet er genoptaget i forhold til en fuld arbejdsuge på 37 timer.

Detaljeret beskrivelse

Det er muligt at holde deltidsbarselsorlov, således at man en del af ugen er på arbejde og en del af ugen holder barselsorlov. BDP_Grad_Arbejde angiver i hvilket omfang, arbejdet er genoptaget i forhold til en fuld arbejdsuge. BDP_GRAD_ARBEJDE beregnes som antallet af timer i perioden, hvor arbejdet er genoptaget divideret med 7,4 og divideret med PERIODEORLOVSDAGE.

BDP_GRAD_ARBEJDE= sum af timer på arbejdet/(7,4*BDP_PERIODEORLOVSDAGE)
eller forenklet sagt:  BDP_GRAD_ARBEJDE=(antal timer på arbejdet i en uge)/37

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel