Gå til sidens indhold

BDP_FRAVAERSTIMER

Langt navn

Periodens antal timer med fravær fra arbejde

Generel Beskrivelse

BDP_FRAVAERSTIMER angiver periodens antal timer med fravær fra arbejdet.

Detaljeret beskrivelse

BDP_FRAVAERSTIMER angiver periodens antal timer med fravær fra arbejdet. Variablen kan beregnes ud fra BDP_GRAD_FRAVAER og er således redundant. Antallet af fraværstimer er dog så væsentlig en oplysning, at den er angivet eksplicit i registeret. Fraværstimer beregnes som hovedregel som:

Udbetalt beløb divideret med det mindste af beløbene maksimalt beløb for dagpenge pr. time sammenlignet med borgerens timeløn. Fraværstimer reguleres op i perioder med nedsatte dagpenge på grund af forlængelse af barselsorloven.

Der skal ved optælling af Fraværstimer ikke tages hensyn til et eventuelt overlap. Fraværstimer er i tilfælde af overlap fordelt, så summen kommer til at passe.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel