Gå til sidens indhold

ARB_FUNKKODE

Langt navn

Funktionskode for arbejdsstedet

Generel Beskrivelse

Funktionskode (til sektoropdeling). Variablen knytter sig til arbejdsstedet.

Funktionskoden giver mulighed for at foretage en afgrænsning mellem privat og of-fentlig sektor i overensstemmelse med de internationale aftaler, der er fastlagt i SNA (System of National Accounts) før 2010. PSD_RAS, PSD_RAS_FRA_2008 og PSD_RAS_2004_TIL_2007 indeholder variablen funktionskoden ultimo november. PSD_AMR_UN og PSD_AMR_TN indeholder variablen funkttionskoden ultimo måneden.

Detaljeret beskrivelse

ARB_FUNKKODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 31-12-9999 31 Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 32 Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 33 Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-9999 33 Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-1900 31-12-9999 34 Sociale kasser eller fonde
01-01-1900 31-12-9999 41 Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 42 Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 43 Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-9999 43 Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-1900 31-12-9999 51 Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 52 Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 53 Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-9999 53 Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-1900 31-12-9999 61 Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-1900 31-12-9999 62 Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-1900 31-12-9999 63 Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 31-12-9999 70 Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-1900 31-12-9999 80 Private område
01-01-1900 31-12-9999 90 Udland
01-01-1900 31-12-9999 99 Ikke oplyst