Gå til sidens indhold

ANSTIL

Langt navn

Ansat til dato i det aktuelle år.

Generel Beskrivelse

Slutdato for ansættelsesforholdet i det aktuelle år.

Detaljeret beskrivelse

Slutdato for ansættelsesforholdet i det aktuelle år. Hvis slutdatoen er udfyldt på oplysningssedlen fremgår det af felt 8. Slutdatoen angives som "dag måned". Sammen med ANSFRA (Ansat fra dato i det aktuelle år) bruges variablen til at afgøre, om ansættelsesforholdet er gældende ultimo november. ANSFRA og ANSTIL er kun information for det enkelte år, og siger som sådan ikke noget om, hvornår den enkelte lønmodtager oprindelig er ansat i virksomheden.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel