Gå til sidens indhold

ANS2911K

Langt navn

Ansat ansat ultimo november

Generel Beskrivelse

Variablen angiver om personen er ansat ultimo november.

Detaljeret beskrivelse

Variablen ANS2911K er en krydsmarkering på oplysningssedlen, der angiver, om den enkelte lønmodtager har været ansat ultimo november. Hvis det er udfyldt fremgår det af felt 9 på oplysningssedlen. Variablen bruges sammen med variablen EJANSNOV (Ej ansat ultimo november) til at afgøre, om ansættelsesforholdet er gældende ultimo november i det aktuelle år. Hvis ansættelsesforholdet kun har været gældende en del af kalenderåret, men i flere perioder skal det angives, om ansættelsesforholdet var gældende ultimo november ved at markere et af felterne ANS2911K (ansat ultimo november) eller EJANSNOV (ej ansat ultimo november), og de øvrige variable til periodemarkering skal ikke udfyldes. I registret kan variablen ANS2911K kan antage to værdier:

0: Der er ikke krydset af i feltet "ja" til spørgsmålet om ansættelsesforholdet var gældende ultimo november 1: Der er krydset af i feltet "ja" til spørgsmålet om ansættelsesforholdet var gældende ultimo november

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel