Gå til sidens indhold

AKTIVERINGSSTED_KODE

Langt navn

Entydig kode for aktiveringssted

Generel Beskrivelse

Variablen AKTIVERINGSSTED_KODE angiver hvor aktivering eller støttet beskæftigelse finder sted.

Detaljeret beskrivelse

Variablen AKTIVERINGSSTED_KODE er endnu ikke medtaget i statistikbanken. Indtil videre tilknyttes variablen udelukkende for personer i fleksjob, skånejob, servicejob, voksenlærlinge, ansættelse med løntilskud samt virksomhedspraktik for de kontanthjælpsberettigede. Der arbejdes dog på snarest at få variablen ind for eksempelvis personer i vejledning og opkvalificering. Det bemærkes at variablen udelukkende er medtaget i de seneste årsversioner af moduldata. Dvs. version 3 af 2007, version 2 af 2008 samt version 2 af 2009.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 51 BFL, Stat
01-01-1600 31-12-9999 52 BFL, Regioner
01-01-1600 31-12-9999 53 BFL, Kommuner
01-01-1600 31-12-9999 54 BFL, Sociale kasser og fonde
01-01-1600 31-12-9999 55 BFL, Offentlige virksomheder
01-01-1600 31-12-9999 56 BFL, Private virksomheder
01-01-1600 31-12-9999 57 BFL, Private non-profit organisationer
01-01-1600 31-12-9999 58 BFL, Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 60 Privat virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 61 Offentlig arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 62 Beskæftigelsesprojekt
01-01-1600 31-12-9999 63 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 64 Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 65 AMU-center
01-01-1600 31-12-9999 66 Folkehøjskole, husholdn.- og håndarb.skole
01-01-1600 31-12-9999 67 Anden kursus-/udd.udbyder og inst.
01-01-1600 31-12-9999 68 Anden offentlig kursus-/udd.udbyder og inst.
01-01-1600 31-12-9999 69 Voksenudd.center og anden amtskomm. udd.inst.
01-01-1600 31-12-9999 70 Privat kursusudbyder
01-01-1600 31-12-9999 71 Kommunal arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 72 Regional arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 73 Statslig arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 74 Offentlig ikke-kommunal arbejdsplads
01-01-1600 31-12-9999 75 Erhvervsskole
01-01-1600 31-12-9999 76 Beskæftigelsesprojekt, privat
01-01-1600 31-12-9999 77 Beskæftigelsesprojekt, offentlig
01-01-1600 31-12-9999 78 Fagforeninger og organisationer
01-01-1600 31-12-9999 79 Sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 80 Anden offentlig kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution
01-01-1600 31-12-9999 81 Anden privat kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution
01-01-1600 31-12-9999 82 Revalideringscenter offentlig
01-01-1600 31-12-9999 83 Revalideringscenter privat
01-01-1600 31-12-9999 9 Moduldata, ingen stedkoder i denne version
01-01-1600 31-12-9999 99 Uoplyst