Gå til sidens indhold

AKTIVERINGSSTED_KODE

Langt navn

Entydig kode for aktiveringssted

Generel Beskrivelse

Variablen AKTIVERINGSSTED_KODE angiver hvor aktivering eller støttet beskæftigelse finder sted.

Detaljeret beskrivelse

Variablen AKTIVERINGSSTED_KODE er endnu ikke medtaget i statistikbanken. Indtil videre tilknyttes variablen udelukkende for personer i fleksjob, skånejob, servicejob, voksenlærlinge, ansættelse med løntilskud samt virksomhedspraktik for de kontanthjælpsberettigede. Der arbejdes dog på snarest at få variablen ind for eksempelvis personer i vejledning og opkvalificering. Det bemærkes at variablen udelukkende er medtaget i de seneste årsversioner af moduldata. Dvs. version 3 af 2007, version 2 af 2008 samt version 2 af 2009.

Værdisæt

D700001.TXT_AKTIVERINGSSTED - Entydig kode for aktiveringssted
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Uoplyst
51 BFL, Stat
52 BFL, Regioner
53 BFL, Kommuner
54 BFL, Sociale kasser og fonde
55 BFL, Offentlige virksomheder
56 BFL, Private virksomheder
57 BFL, Private non-profit organisationer
58 BFL, Uoplyst
60 Privat virksomhed
61 Offentlig arbejdsplads
62 Beskæftigelsesprojekt
63 Produktionsskole
64 Daghøjskole
65 AMU-center
66 Folkehøjskole, husholdn.- og håndarb.skole
67 Anden kursus-/udd.udbyder og inst.
68 Anden offentlig kursus-/udd.udbyder og inst.
69 Voksenudd.center og anden amtskomm. udd.inst.
70 Privat kursusudbyder
71 Kommunal arbejdsplads
72 Regional arbejdsplads
73 Statslig arbejdsplads
74 Offentlig ikke-kommunal arbejdsplads
75 Erhvervsskole
76 Beskæftigelsesprojekt, privat
77 Beskæftigelsesprojekt, offentlig
78 Fagforeninger og organisationer
79 Sprogcenter
80 Anden offentlig kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution
81 Anden privat kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution
82 Revalideringscenter offentlig
83 Revalideringscenter privat
9 Moduldata, ingen stedkoder i denne version
99 Uoplyst