Gå til sidens indhold

VAEGT_ARBEJDSOMFANG

Langt navn

Den vægt det individuelle ansættelsesforhold skal indgå med,

Generel Beskrivelse

Er den vægt det individuelle ansættelsesforhold skal indgå med, i beregningen af den gennemsnitlige timeløn i et basisindeks. Vægten fortæller noget om hvor meget ansættelsesforholder fylder i forhold til en fuldtidsansat med værdien 1. Vægten svarer nogenlunde til beskæftigelsesgraden, som er et begreb der allerede anvendes i fx lønstrukturstatistikken.

Detaljeret beskrivelse

Er den vægt det individuelle ansættelsesforhold skal indgå med, i beregningen af den gennemsnitlige timeløn i et basisindeks. Vægten fortæller noget om hvor meget ansættelsesforholder fylder i forhold til en fuldtidsansat med værdien 1. Vægten svarer nogenlunde til beskæftigelsesgraden, som er et begreb der allerede anvendes i fx lønstrukturstatistikken.

For fastlønnede dannes vægten ved at trække overtimer fra betalte timer, og derefter sættes disse timer i forhold til 160,33. Arbejder man 160,33 timer får man værdien 1. Arbejder man mere end 160,33 timer, trunkeres værdien ned til 1, som er den maksimale vægt man må have.

For timelønnede er den beregnede fuldtidsnorm på ca. 139 timer, hvor der både er trukket feriedage og søgnehelligdage fra de 160,33 timer, da timelønnede ikke får betalt under ferie. Denne fuldtidsnorm bruges som udgangspunkt når der beregnes en vægt for de timelønnede. Som for de fastlønnede, trækkes overtimer fra, inden der beregnes en vægt hvor timerne sættes i forhold til de 139 timer. Arbejder man 139 timer eller mere, får man vægten 1. Vaegt_arbejdsomfang skal ganges med Vaegt_design for ansatte i Virksomheder og Organisationer for at få den samlede (individuelle) vægt ved beregning af gennemsnitlig timeløn i et basisindeks.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel