Gå til sidens indhold

SEKTOR

Langt navn

Sektor

Generel Beskrivelse

Sektorangivelse for henholdsvis det private, det statslige, det regionale og det kommunale.

Detaljeret beskrivelse

Sektorangivelse viser hvilken sektor en enhed ligger i, fx i Virksomheder og organisationer (den private sektor), Statslig, Kommunale og Regionale sektoren.

I forbindelse med offentliggørelsen i 2013 var sektorafgrænsningen for første gang i overensstemmelse med den europæiske nationalregnskabsmanual ESA2010. I Danmark anvendes værdisættet fra sektorvariablen i erhvervsregisteret (ESR) jf. https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/esr-sektorer, og som bruges til at gruppere i 4 sektorer, som er beskrevet i TXT_SEKTOR_LOENINDEX.

Ved ændringer af sektorafgrænsning blev navngivningen af sektorerne ændret, så den private sektor er blevet til virksomheder og organisationer, og statslig-, kommunal- og regional sektor, er blevet til offentlig forvaltning og service. Ud over den ændrede navngivning, er der med sektorafgrænsningen også sket nogle indholdsmæssige forandringer, hvor en række offentlige virksomheder og institutioner, der tidligere ved medregnet i den offentlige sektor, fra 2013 og indgår Virksomheder og organisationer på lige fod med private virksomheder. Omvendt er visse virksomheder og institutioner, der før 2013 var medregnet i den private sektor derefter en del af sektorerne staten, kommuner eller regioner.

For data før 2013 anvendes funktionskoden i erhvervsregisteret til at danne sektoropdelingen, der ligeledes var opdelt i 4 sektorer - statslig, kommunal, regional eller privat.

Før 2008 var kommuner og regioner samlet under sektor=3 (kommune og region), jf. TXT_SEKTOR_LOEN_AAR.

Værdisæt

D161900.TXT_SEKTOR_LOEN_AAR - Sektor
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2002 31-12-2012 1 Privat
01-01-2002 31-12-2012 2 Stat
01-01-2002 31-12-2012 3 Kommune/region