Gå til sidens indhold

FUNK

Langt navn

Lønmodtagerens arbejdsfunktion

Generel Beskrivelse

Lønmodtagerens arbejdsfunktion (DISCO-kode)

Detaljeret beskrivelse

Arbejdsfunktionskoden (FUNK) indeholder fra 2010 og frem de indberettede DISCO-08 koder. Før 2010 henvises der til den tidligere version, DISCOLØN 2004, som dengang var en revideret version DISCO-88 fra 1996. Da DISCO-08 i 2010 erstattede DISCOLØN 2004, som var den officielle danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations, ISCO-88. Dette skifte har skabt et brud i arbejdsfunktionskoden i 2010.

DISCO-08 er den officielle danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations, ISCO-08. ISCO-08 er udarbejdet af International Labour Organisation, ILO, og anvendes ved internationale statistikker, fx i EUROSTAT. ISCO-08 er den første reviderede fagklassifikation siden ISCO-88 fra 1988.

DISCO-08 er opbygget som en hierarkisk struktur med 10 hovedgrupper. Hver hovedgruppe kan underopdeles på 2- og 3-cifrede over- og mellemgrupper, som igen kan opdeles i 4-cifrede undergrupper. Det sidste niveau i klassifikationen er på 6 cifre.

I lønstatistikken anvendes den 6-cifrede DISCO-08, der muliggør en detaljeret opdeling på arbejdsfunktioner. Klassifikationen grupperer arbejdsfunktionerne, således at klassifikationen på det mest detaljerede niveau er på 6 cifre og består af i alt 558 arbejdsfunktionskoder.

DISCO-koden indberettes af private virksomheder og statslige institutioner. For kommunerne og regionerne anvendes en konverteringsnøgle mellem DISCO-koden og kommunernes lønklasser. Konverteringen laves af KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) tidligere kaldet FLD (Det fælleskommunale Løndatakontor). Siden 2014 har alle de kommunale og regionale lønsystemers brugere mulighed for selv at indsætte arbejdsfunktionskoder på deres medarbejdere. Statslige institutioner indberettede den 6-cifrede DISCO-løn kode første gang i 1999.

DISCO-08 klassifikationen samt tilhørende materiale findes på https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/disco-08-i-loenstatistikken Under fanebladet 'alle versioner' kan man linke til alle versioner af DISCO i lønstatistikken.

Under fanebladet 'koder og kategorier' kan man downloade csv- og ddi-filer med koder og tilhørende tekster. Kode-tekst tabeller med de enkelte versioner findes på:

DB_PSD: D161900:TXT:DISCO_08_LON DB_PSD: D161900:TXT:DISCO_04_LON DB_PSD: D161900:TXT:DISCO_88_LON

Det gælder generelt, at der kan ske større eller mindre forskydninger mellem arbejdsfunktionsgrupper, hvis virksomheder eller offentlige indberetter ændrer væsentligt i de ansattes arbejdsfunktioner. DISCO-koden bruges kun til statistiske formål, hvorfor incitamentet for virksomheder og institutioner til at vedligeholde koden kan være begrænset. Dette kan give sig udslag i kvaliteten.

Værdisæt

D161900.TXT_DISCO_08_LON_VIW_AKTUEL - Lønmodtagerens arbejdsfunktion
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2012 0 Militært arbejde
01-01-2012 01 Militært arbejde på officersniveau
01-01-2012 011 Militært arbejde på officersniveau
01-01-2012 0110 Militært arbejde på officersniveau
01-01-2012 011000 Militært arbejde på officersniveau
01-01-2012 02 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2012 021 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2012 0210 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2012 021000 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2012 03 Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2012 031 Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2012 0310 Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2012 031000 Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2012 1 Ledelsesarbejde
01-01-2012 11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
01-01-2012 111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer
01-01-2012 1111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
01-01-2012 111100 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
01-01-2012 1112 Øverste ledelse i offentlige virksomheder
01-01-2012 111200 Øverste ledelse i offentlige virksomheder
01-01-2012 1114 Øverste ledelse i interesseorganisationer
01-01-2012 111400 Øverste ledelse i interesseorganisationer
01-01-2012 112 Øverste virksomhedsledelse
01-01-2012 1120 Øverste virksomhedsledelse
01-01-2012 112010 Øverste administrerende virksomhedsledelse
01-01-2012 112020 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner
01-01-2012 12 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
01-01-2012 121 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
01-01-2012 1211 Ledelse inden for økonomifunktioner
01-01-2012 121100 Ledelse inden for økonomifunktioner
01-01-2012 1212 Ledelse inden for HR-funktioner
01-01-2012 121200 Ledelse inden for HR-funktioner
01-01-2012 1213 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2012 121310 Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2012 121320 Administrativ ledelse i den offentlige sektor
01-01-2012 1219 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
01-01-2012 121910 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
01-01-2012 121920 Ledelse af logistikfunktioner
01-01-2012 121990 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
01-01-2012 122 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
01-01-2012 1221 Ledelse af salg og marketing
01-01-2012 122100 Ledelse af salg og marketing
01-01-2012 1222 Ledelse af reklame og PR
01-01-2012 122200 Ledelse af reklame og PR
01-01-2012 1223 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
01-01-2012 122300 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
01-01-2012 13 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
01-01-2012 131 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 1311 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
01-01-2012 131100 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
01-01-2012 1312 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
01-01-2012 131200 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
01-01-2012 132 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.
01-01-2012 1321 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
01-01-2012 132100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
01-01-2012 1322 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
01-01-2012 132200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
01-01-2012 1323 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2012 132300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2012 1324 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
01-01-2012 132400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
01-01-2012 133 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 1330 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 133010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business)
01-01-2012 133020 Ledelse af intern IT
01-01-2012 134 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2012 1341 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
01-01-2012 134100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
01-01-2012 1342 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
01-01-2012 134200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
01-01-2012 1343 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
01-01-2012 134300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
01-01-2012 1344 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
01-01-2012 134400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
01-01-2012 1345 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
01-01-2012 134500 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
01-01-2012 1346 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet
01-01-2012 134600 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet
01-01-2012 1349 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2012 134910 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
01-01-2012 134990 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
01-01-2012 14 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
01-01-2012 141 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
01-01-2012 1411 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
01-01-2012 141100 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
01-01-2012 1412 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
01-01-2012 141200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
01-01-2012 142 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
01-01-2012 1420 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
01-01-2012 142010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
01-01-2012 142020 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
01-01-2012 143 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2012 1431 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
01-01-2012 143100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
01-01-2012 1439 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2012 143900 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2012 2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
01-01-2012 21 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2012 211 Arbejde inden for fysik og geologi
01-01-2012 2111 Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-2012 211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-2012 2112 Arbejde inden for meteorologi
01-01-2012 211200 Arbejde inden for meteorologi
01-01-2012 2113 Arbejde inden for kemi
01-01-2012 211300 Arbejde inden for kemi
01-01-2012 2114 Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-2012 211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-2012 212 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-2012 2120 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-2012 212000 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-2012 213 Arbejde inden for biovidenskab
01-01-2012 2131 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2012 213110 Arbejde inden for biokemi
01-01-2012 213120 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2012 2132 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 213200 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 2133 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
01-01-2012 213300 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
01-01-2012 214 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
01-01-2012 2141 Ingeniørarbejde i industri og produktion
01-01-2012 214100 Ingeniørarbejde i industri og produktion
01-01-2012 2142 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-2012 214200 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-2012 2143 Ingeniørarbejde inden for miljø
01-01-2012 214300 Ingeniørarbejde inden for miljø
01-01-2012 2144 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
01-01-2012 214400 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
01-01-2012 2145 Ingeniørarbejde inden for kemi
01-01-2012 214500 Ingeniørarbejde inden for kemi
01-01-2012 2146 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
01-01-2012 214600 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
01-01-2012 2149 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
01-01-2012 214900 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
01-01-2012 215 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
01-01-2012 2151 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
01-01-2012 215100 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
01-01-2012 2152 Ingeniørarbejde inden for elektronik
01-01-2012 215200 Ingeniørarbejde inden for elektronik
01-01-2012 2153 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
01-01-2012 215300 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
01-01-2012 216 Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
01-01-2012 2161 Arbejde med bygningsarkitektur
01-01-2012 216100 Arbejde med bygningsarkitektur
01-01-2012 2162 Arbejde med landskabsarkitektur
01-01-2012 216200 Arbejde med landskabsarkitektur
01-01-2012 2163 Arbejde med produkt- og tøjdesign
01-01-2012 216300 Arbejde med produkt- og tøjdesign
01-01-2012 2164 Arbejde med by- og trafikplanlægning
01-01-2012 216400 Arbejde med by- og trafikplanlægning
01-01-2012 2165 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
01-01-2012 216500 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
01-01-2012 2166 Arbejde med grafisk og multimediedesign
01-01-2012 216600 Arbejde med grafisk og multimediedesign
01-01-2012 22 Arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 221 Lægearbejde
01-01-2012 2211 Almindeligt lægearbejde
01-01-2012 221100 Almindeligt lægearbejde
01-01-2012 2212 Speciallægearbejde
01-01-2012 221200 Speciallægearbejde
01-01-2012 222 Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
01-01-2012 2221 Sygeplejerskearbejde
01-01-2012 222110 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
01-01-2012 222120 Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
01-01-2012 222130 Sundhedsplejerskearbejde
01-01-2012 2222 Jordemoderarbejde
01-01-2012 222200 Jordemoderarbejde
01-01-2012 223 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 2230 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 223000 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 224 Paramedicinsk arbejde
01-01-2012 2240 Paramedicinsk arbejde
01-01-2012 224000 Paramedicinsk arbejde
01-01-2012 225 Dyrlægearbejde
01-01-2012 2250 Dyrlægearbejde
01-01-2012 225000 Dyrlægearbejde
01-01-2012 226 Andet sundhedsarbejde
01-01-2012 2261 Tandlægearbejde
01-01-2012 226100 Tandlægearbejde
01-01-2012 2262 Farmaceutarbejde
01-01-2012 226200 Farmaceutarbejde
01-01-2012 2263 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
01-01-2012 226300 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
01-01-2012 2264 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
01-01-2012 226410 Fysioterapeutarbejde
01-01-2012 226420 Afspændingspædagogarbejde
01-01-2012 2265 Kost- og ernæringsarbejde
01-01-2012 226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
01-01-2012 226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
01-01-2012 2266 Arbejde inden for audiologi og logopædi
01-01-2012 226610 Arbejde inden for audiologi
01-01-2012 226620 Arbejde inden for logopædi
01-01-2012 2267 Optiker/optometristarbejde
01-01-2012 226700 Optiker/optometristarbejde
01-01-2012 2269 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 226910 Ergoterapeutarbejde
01-01-2012 226920 Fodterapeutarbejde
01-01-2012 226930 Kiropraktikerarbejde
01-01-2012 226990 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 23 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2012 231 Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
01-01-2012 2310 Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter
01-01-2012 231010 Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
01-01-2012 231020 Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser
01-01-2012 231030 Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
01-01-2012 232 Undervisning ved erhvervsuddannelser
01-01-2012 2320 Undervisning ved erhvervsuddannelser
01-01-2012 232010 Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge
01-01-2012 232020 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-2012 232030 Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
01-01-2012 233 Almen undervisning efter grundskoleniveau
01-01-2012 2330 Almen undervisning efter grundskoleniveau
01-01-2012 233010 Undervisning på gymnasialt niveau
01-01-2012 233020 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
01-01-2012 234 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2012 2341 Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
01-01-2012 234110 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
01-01-2012 234120 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
01-01-2012 234130 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
01-01-2012 2342 Undervisning før grundskoleniveau
01-01-2012 234200 Undervisning før grundskoleniveau
01-01-2012 2343 Pædagogisk arbejde
01-01-2012 234310 Pædagogisk arbejde med unge og voksne
01-01-2012 234320 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
01-01-2012 234330 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
01-01-2012 234340 Pædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2012 234390 Andet pædagogisk arbejde
01-01-2012 235 Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
01-01-2012 2351 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
01-01-2012 235100 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
01-01-2012 2352 Specialundervisning
01-01-2012 235210 Specialundervisning, unge og voksne
01-01-2012 235220 Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
01-01-2012 235230 Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
01-01-2012 2353 Anden sprogundervisning
01-01-2012 235300 Anden sprogundervisning
01-01-2012 2354 Anden musik- og sangundervisning
01-01-2012 235400 Anden musik- og sangundervisning
01-01-2012 2355 Anden undervisning inden for kreative fag
01-01-2012 235500 Anden undervisning inden for kreative fag
01-01-2012 2356 Anden undervisning inden for informationsteknologi
01-01-2012 235600 Anden undervisning inden for informationsteknologi
01-01-2012 2357 Specialpædagogisk arbejde
01-01-2012 235710 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
01-01-2012 235720 Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.
01-01-2012 235730 Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
01-01-2012 235740 Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne
01-01-2012 235750 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
01-01-2012 235760 Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2012 235790 Andet specialpædagogisk arbejde
01-01-2012 2359 Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 235910 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2012 235920 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2012 24 Arbejde inden for økonomi, administration og salg
01-01-2012 241 Arbejde inden for finans og økonomi
01-01-2012 2411 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
01-01-2012 241100 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
01-01-2012 2412 Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering
01-01-2012 241210 Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 241220 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 241230 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 241240 Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
01-01-2012 2413 Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 241310 Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring
01-01-2012 241320 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter
01-01-2012 242 Arbejde inden for virksomhedsadministration - privat og offentlig
01-01-2012 2421 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
01-01-2012 242100 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
01-01-2012 2422 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
01-01-2012 242200 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
01-01-2012 2423 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
01-01-2012 242300 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
01-01-2012 2424 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
01-01-2012 242400 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
01-01-2012 243 Arbejde inden for salg, marketing og PR
01-01-2012 2431 Arbejde inden for reklame og marketing
01-01-2012 243100 Arbejde inden for reklame og marketing
01-01-2012 2432 Arbejde inden for PR
01-01-2012 243200 Arbejde inden for PR
01-01-2012 2433 Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2012 243310 Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2012 243320 Arbejde inden for medicinsk salg
01-01-2012 2434 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 243400 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 25 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 251 Udvikling og analyse af software og applikationer
01-01-2012 2511 Systemanalytikerarbejde
01-01-2012 251110 Arbejde med overordnet IT-arkitektur
01-01-2012 251120 Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
01-01-2012 2512 Softwareudvikling
01-01-2012 251210 IT-projektstyring
01-01-2012 251220 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
01-01-2012 2513 Web- og multimedieudvikling
01-01-2012 251300 Web- og multimedieudvikling
01-01-2012 2514 Vedligeholdelse og dokumentation af software
01-01-2012 251400 Vedligeholdelse og dokumentation af software
01-01-2012 2519 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
01-01-2012 251900 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
01-01-2012 252 Arbejde med databaser og netværk
01-01-2012 2521 Design og administration af databaser
01-01-2012 252100 Design og administration af databaser
01-01-2012 2522 Systemadministration
01-01-2012 252200 Systemadministration
01-01-2012 2523 Arbejde med computernetværk
01-01-2012 252300 Arbejde med computernetværk
01-01-2012 2529 Andet arbejde med databaser og netværk
01-01-2012 252900 Andet arbejde med databaser og netværk
01-01-2012 26 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2012 261 Juridisk arbejde
01-01-2012 2611 Advokatarbejde
01-01-2012 261110 Advokatarbejde
01-01-2012 261120 Advokatfuldmægtigarbejde
01-01-2012 2612 Dommerarbejde
01-01-2012 261200 Dommerarbejde
01-01-2012 2619 Andet juridisk arbejde
01-01-2012 261900 Andet juridisk arbejde
01-01-2012 262 Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2012 2621 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2012 262100 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2012 2622 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
01-01-2012 262200 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
01-01-2012 263 Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
01-01-2012 2631 Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-2012 263100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-2012 2632 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
01-01-2012 263200 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
01-01-2012 2633 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
01-01-2012 263300 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
01-01-2012 2634 Arbejde inden for psykologi
01-01-2012 263400 Arbejde inden for psykologi
01-01-2012 2635 Socialrådgivningsarbejde
01-01-2012 263500 Socialrådgivningsarbejde
01-01-2012 2636 Arbejde inden for religion
01-01-2012 263600 Arbejde inden for religion
01-01-2012 264 Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2012 2641 Forfatterarbejde
01-01-2012 264100 Forfatterarbejde
01-01-2012 2642 Journalistisk arbejde
01-01-2012 264200 Journalistisk arbejde
01-01-2012 2643 Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2012 264310 Translatørarbejde
01-01-2012 264320 Tolkearbejde
01-01-2012 264390 Andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2012 265 Arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2012 2651 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
01-01-2012 265100 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
01-01-2012 2652 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
01-01-2012 265200 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
01-01-2012 2653 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
01-01-2012 265300 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
01-01-2012 2654 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
01-01-2012 265400 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
01-01-2012 2655 Skuespilarbejde
01-01-2012 265500 Skuespilarbejde
01-01-2012 2656 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
01-01-2012 265600 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
01-01-2012 2659 Andet arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2012 265900 Andet arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2012 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-2012 31 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
01-01-2012 311 Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2012 3111 Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab
01-01-2012 311110 Laborantarbejde
01-01-2012 311120 Assistentarbejde i laboratorier
01-01-2012 311130 Laboratorieteknikerarbejde
01-01-2012 311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
01-01-2012 3112 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
01-01-2012 311200 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
01-01-2012 3113 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
01-01-2012 311300 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
01-01-2012 3114 Teknikerarbejde inden for det elektroniske område
01-01-2012 311400 Teknikerarbejde inden for det elektroniske område
01-01-2012 3115 Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
01-01-2012 311510 Teknikerarbejde inden for VVS
01-01-2012 311590 Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
01-01-2012 3116 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
01-01-2012 311600 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
01-01-2012 3117 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
01-01-2012 311700 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
01-01-2012 3118 Teknisk tegnearbejde
01-01-2012 311800 Teknisk tegnearbejde
01-01-2012 3119 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2012 311900 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2012 313 Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2012 3131 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
01-01-2012 313100 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
01-01-2012 3132 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
01-01-2012 313200 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
01-01-2012 3133 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
01-01-2012 313300 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
01-01-2012 3134 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
01-01-2012 313400 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
01-01-2012 3135 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
01-01-2012 313500 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
01-01-2012 3139 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2012 313900 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2012 314 Teknikerarbejde inden for biovidenskab
01-01-2012 3141 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
01-01-2012 314100 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
01-01-2012 3142 Landbrugsteknikerarbejde
01-01-2012 314200 Landbrugsteknikerarbejde
01-01-2012 3143 Skovbrugsteknikerarbejde
01-01-2012 314300 Skovbrugsteknikerarbejde
01-01-2012 315 Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
01-01-2012 3151 Teknikerarbejde inden for skibsfart
01-01-2012 315100 Teknikerarbejde inden for skibsfart
01-01-2012 3152 Skibsførerarbejde
01-01-2012 315200 Skibsførerarbejde
01-01-2012 3153 Flypilotarbejde
01-01-2012 315300 Flypilotarbejde
01-01-2012 3154 Flyvelederarbejde
01-01-2012 315410 Flyvelederarbejde
01-01-2012 315420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-2012 3155 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
01-01-2012 315500 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
01-01-2012 32 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 321 Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
01-01-2012 3211 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
01-01-2012 321100 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
01-01-2012 3212 Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2012 321210 Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
01-01-2012 321220 Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
01-01-2012 321230 Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
01-01-2012 321290 Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2012 3213 Arbejde inden for farmaci
01-01-2012 321310 Farmakonomarbejde
01-01-2012 321390 Andet arbejde inden for farmaci
01-01-2012 3214 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
01-01-2012 321400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
01-01-2012 322 Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
01-01-2012 3221 Assisterende arbejde inden for sygepleje
01-01-2012 322100 Assisterende arbejde inden for sygepleje
01-01-2012 3222 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
01-01-2012 322200 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
01-01-2012 323 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 3230 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2012 324 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2012 3240 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2012 324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2012 325 Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 3251 Arbejde med tandpleje
01-01-2012 325110 Tandklinikassistentarbejde
01-01-2012 325120 Tandplejerarbejde
01-01-2012 3252 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
01-01-2012 325200 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
01-01-2012 3253 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
01-01-2012 325300 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
01-01-2012 3254 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
01-01-2012 325400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
01-01-2012 3255 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
01-01-2012 325500 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
01-01-2012 3256 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 325600 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 3257 Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
01-01-2012 325710 Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
01-01-2012 325720 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
01-01-2012 325730 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
01-01-2012 3258 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
01-01-2012 325800 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
01-01-2012 3259 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 325900 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 33 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
01-01-2012 331 Arbejde med finans, regnskab og matematik
01-01-2012 3311 Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
01-01-2012 331110 Handel med værdipapirer og valuta
01-01-2012 331120 Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
01-01-2012 3312 Arbejde med kredit- og långivning
01-01-2012 331210 Arbejde med kreditbevilling og - analyse
01-01-2012 331220 Arbejde med erhverskunder - standardprodukter
01-01-2012 331230 Arbejde med privatkunder - standardprodukter
01-01-2012 331240 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder - standardprodukter
01-01-2012 3313 Regnskabsarbejde
01-01-2012 331300 Regnskabsarbejde
01-01-2012 3314 Arbejde med statistik og matematik
01-01-2012 331400 Arbejde med statistik og matematik
01-01-2012 3315 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2012 331500 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2012 332 Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
01-01-2012 3321 Forsikringsarbejde
01-01-2012 332110 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
01-01-2012 332120 Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
01-01-2012 332130 Forsikringsteknisk vurdering
01-01-2012 3322 Salgsarbejde (agenter)
01-01-2012 332200 Salgsarbejde (agenter)
01-01-2012 3323 Indkøbsarbejde (agenter)
01-01-2012 332300 Indkøbsarbejde (agenter)
01-01-2012 3324 Erhvervsmæglerarbejde
01-01-2012 332400 Erhvervsmæglerarbejde
01-01-2012 333 Arbejde inden for forretningsservice
01-01-2012 3331 Speditørarbejde
01-01-2012 333110 Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
01-01-2012 333120 Speditørarbejde vedr. skibsfart
01-01-2012 333190 Speditørarbejde i øvrigt
01-01-2012 3332 Konference- og eventplanlægning
01-01-2012 333200 Konference- og eventplanlægning
01-01-2012 3333 Jobformidling
01-01-2012 333300 Jobformidling
01-01-2012 3334 Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
01-01-2012 333410 Ejendomsmæglerarbejde
01-01-2012 333420 Ejendomshandlerarbejde
01-01-2012 333430 Ejendomsadministratorarbejde
01-01-2012 3339 Andet arbejde inden for forretningsservice
01-01-2012 333900 Andet arbejde inden for forretningsservice
01-01-2012 334 Administrativt sekretærarbejde
01-01-2012 3342 Advokatsekretærarbejde
01-01-2012 334200 Advokatsekretærarbejde
01-01-2012 3343 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2012 334310 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2012 334320 Oversættelse af korrespondance
01-01-2012 3344 Lægesekretærarbejde
01-01-2012 334400 Lægesekretærarbejde
01-01-2012 335 Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2012 3351 Told- og grænsebetjentarbejde
01-01-2012 335100 Told- og grænsebetjentarbejde
01-01-2012 3352 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
01-01-2012 335200 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
01-01-2012 3353 Formidling af offentlige ydelser
01-01-2012 335300 Formidling af offentlige ydelser
01-01-2012 3354 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
01-01-2012 335400 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
01-01-2012 3355 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-2012 335500 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-2012 3359 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2012 335900 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2012 34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2012 341 Arbejde inden for jura og samfundsforhold
01-01-2012 3411 Juridisk arbejde på mellemniveau
01-01-2012 341100 Juridisk arbejde på mellemniveau
01-01-2012 3412 Socialrådgivningsarbejde på mellemniveau
01-01-2012 341200 Socialrådgivningsarbejde på mellemniveau
01-01-2012 3413 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
01-01-2012 341300 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
01-01-2012 342 Arbejde med sport og fitness
01-01-2012 3421 Sportsudøvere
01-01-2012 342100 Sportsudøvere
01-01-2012 3422 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
01-01-2012 342200 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
01-01-2012 3423 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
01-01-2012 342300 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
01-01-2012 343 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2012 3431 Fotografarbejde
01-01-2012 343100 Fotografarbejde
01-01-2012 3432 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
01-01-2012 343200 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
01-01-2012 3433 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
01-01-2012 343300 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
01-01-2012 3434 Køkkenchefarbejde
01-01-2012 343400 Køkkenchefarbejde
01-01-2012 3435 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2012 343500 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2012 35 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
01-01-2012 351 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 3511 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 351100 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 3512 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 351200 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 3513 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 351300 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 3514 Internetteknikerarbejde
01-01-2012 351400 Internetteknikerarbejde
01-01-2012 352 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
01-01-2012 3521 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
01-01-2012 352100 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
01-01-2012 3522 Teknikerarbejde inden for telekommunikation
01-01-2012 352200 Teknikerarbejde inden for telekommunikation
01-01-2012 4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2012 41 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
01-01-2012 411 Almindeligt kontorarbejde
01-01-2012 4110 Almindeligt kontorarbejde
01-01-2012 411000 Almindeligt kontorarbejde
01-01-2012 412 Almindeligt sekretærarbejde
01-01-2012 4120 Almindeligt sekretærarbejde
01-01-2012 412000 Almindeligt sekretærarbejde
01-01-2012 413 Indtastningsarbejde
01-01-2012 4131 Tekstbehandlingsarbejde
01-01-2012 413100 Tekstbehandlingsarbejde
01-01-2012 4132 Dataregistreringsarbejde
01-01-2012 413200 Dataregistreringsarbejde
01-01-2012 42 Kundeservice
01-01-2012 421 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2012 4211 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder
01-01-2012 421100 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder
01-01-2012 4212 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2012 421200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2012 4213 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 421300 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 4214 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 421400 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 422 Kundeinformationsarbejde
01-01-2012 4221 Rejsebureauarbejde
01-01-2012 422100 Rejsebureauarbejde
01-01-2012 4222 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
01-01-2012 422200 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
01-01-2012 4223 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2012 422300 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2012 4224 Hotelreceptionistarbejde
01-01-2012 422400 Hotelreceptionistarbejde
01-01-2012 4225 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
01-01-2012 422500 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
01-01-2012 4226 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
01-01-2012 422600 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
01-01-2012 4227 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
01-01-2012 422700 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
01-01-2012 4229 Andet kundeinformationsarbejde
01-01-2012 422900 Andet kundeinformationsarbejde
01-01-2012 43 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
01-01-2012 431 Almindeligt beregningsarbejde
01-01-2012 4311 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
01-01-2012 431100 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
01-01-2012 4312 Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
01-01-2012 431210 Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
01-01-2012 431220 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
01-01-2012 431230 Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pensions- og forsikringspolicer
01-01-2012 431240 Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv.
01-01-2012 4313 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
01-01-2012 431300 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
01-01-2012 432 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
01-01-2012 4321 Lagerekspeditionsarbejde
01-01-2012 432100 Lagerekspeditionsarbejde
01-01-2012 4322 Registreringsarbejde inden for produktion
01-01-2012 432200 Registreringsarbejde inden for produktion
01-01-2012 4323 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
01-01-2012 432310 Tilrettelæggelse af jernbanetransport
01-01-2012 432320 Tilrettelæggelse af lufttransport - ikke flyveledere
01-01-2012 432330 Tilrettelæggelse af godstransport til lands
01-01-2012 432340 Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste
01-01-2012 432390 Anden tilrettelæggelse af transport
01-01-2012 44 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2012 441 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2012 4411 Biblioteksservicearbejde
01-01-2012 441100 Biblioteksservicearbejde
01-01-2012 4412 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
01-01-2012 441210 Postbudarbejde
01-01-2012 441220 Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling
01-01-2012 4413 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
01-01-2012 441300 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
01-01-2012 4415 Arbejde med arkivering og kopiering
01-01-2012 441500 Arbejde med arkivering og kopiering
01-01-2012 4416 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
01-01-2012 441600 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
01-01-2012 4419 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 441900 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 5 Service- og salgsarbejde
01-01-2012 51 Servicearbejde
01-01-2012 511 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
01-01-2012 5111 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
01-01-2012 511110 Passagerbetjening under rejser
01-01-2012 511120 Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
01-01-2012 5112 Kontrolarbejde under rejser
01-01-2012 511200 Kontrolarbejde under rejser
01-01-2012 5113 Turist- og rejselederarbejde
01-01-2012 511300 Turist- og rejselederarbejde
01-01-2012 512 Kokkearbejde
01-01-2012 5120 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
01-01-2012 512000 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
01-01-2012 513 Tjenere og bartendere
01-01-2012 5131 Tjenerarbejde
01-01-2012 513100 Tjenerarbejde
01-01-2012 5132 Bartenderarbejde
01-01-2012 513200 Bartenderarbejde
01-01-2012 514 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2012 5141 Frisørarbejde
01-01-2012 514100 Frisørarbejde
01-01-2012 5142 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 514200 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 515 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
01-01-2012 5151 Rengøringsinspektørarbejde
01-01-2012 515100 Rengøringsinspektørarbejde
01-01-2012 5152 Husbestyrerarbejde
01-01-2012 515200 Husbestyrerarbejde
01-01-2012 5153 Ejendomsinspektørarbejde
01-01-2012 515300 Ejendomsinspektørarbejde
01-01-2012 516 Andet servicearbejde
01-01-2012 5161 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 516100 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 5162 Kammertjenerarbejde
01-01-2012 516200 Kammertjenerarbejde
01-01-2012 5163 Bedemandsarbejde
01-01-2012 516300 Bedemandsarbejde
01-01-2012 5164 Arbejde med kæledyr
01-01-2012 516400 Arbejde med kæledyr
01-01-2012 5165 Kørelærerarbejde
01-01-2012 516500 Kørelærerarbejde
01-01-2012 5169 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 516900 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 52 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
01-01-2012 521 Salgsarbejde på gade og marked
01-01-2012 5211 Stade- og markedssalg
01-01-2012 521100 Stade- og markedssalg
01-01-2012 5212 Gadesalg af fødevarer
01-01-2012 521200 Gadesalg af fødevarer
01-01-2012 522 Salgsarbejde i butik
01-01-2012 5223 Salgsarbejde i butik
01-01-2012 522300 Salgsarbejde i butik
01-01-2012 523 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2012 5230 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2012 523000 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2012 524 Andet salgsarbejde
01-01-2012 5241 Modelarbejde
01-01-2012 524100 Modelarbejde
01-01-2012 5242 Demonstrationsarbejde
01-01-2012 524200 Demonstrationsarbejde
01-01-2012 5244 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
01-01-2012 524400 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
01-01-2012 5245 Salgsarbejde på servicestationer
01-01-2012 524500 Salgsarbejde på servicestationer
01-01-2012 5246 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
01-01-2012 524600 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
01-01-2012 5249 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 524900 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 53 Omsorgsarbejde
01-01-2012 531 Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde
01-01-2012 5311 Børneomsorgsarbejde
01-01-2012 531110 Dagplejearbejde
01-01-2012 531120 Pædagogisk medhjælp
01-01-2012 531190 Andet børneomsorgsarbejde
01-01-2012 5312 Hjælpelærerarbejde
01-01-2012 531200 Hjælpelærerarbejde
01-01-2012 532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 5321 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
01-01-2012 532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
01-01-2012 532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
01-01-2012 532130 Portørarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2012 532190 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2012 5322 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
01-01-2012 532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
01-01-2012 532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
01-01-2012 5329 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 532900 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2012 54 Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2012 541 Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2012 5411 Brandslukningsarbejde
01-01-2012 541100 Brandslukningsarbejde
01-01-2012 5412 Politiarbejde
01-01-2012 541200 Politiarbejde
01-01-2012 5413 Fængselsbetjentarbejde
01-01-2012 541300 Fængselsbetjentarbejde
01-01-2012 5414 Sikkerhedsvagtarbejde
01-01-2012 541400 Sikkerhedsvagtarbejde
01-01-2012 5419 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
01-01-2012 541900 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
01-01-2012 6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
01-01-2012 61 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
01-01-2012 611 Arbejde med plantevækst
01-01-2012 6111 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
01-01-2012 611100 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
01-01-2012 6112 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
01-01-2012 611200 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
01-01-2012 6113 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
01-01-2012 611310 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
01-01-2012 611320 Anlægsgartnerarbejde
01-01-2012 611390 Andet gartnerarbejde
01-01-2012 6114 Dyrkning af blandede afgrøder
01-01-2012 611400 Dyrkning af blandede afgrøder
01-01-2012 612 Arbejde med dyreopdræt
01-01-2012 6121 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
01-01-2012 612100 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
01-01-2012 6122 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-2012 612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-2012 6123 Arbejde med bi- og silkeavl
01-01-2012 612300 Arbejde med bi- og silkeavl
01-01-2012 6129 Andet arbejde med dyreopdræt
01-01-2012 612900 Andet arbejde med dyreopdræt
01-01-2012 613 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-2012 6130 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-2012 613000 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-2012 62 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
01-01-2012 621 Skovbrugsarbejde
01-01-2012 6210 Skovbrugsarbejde - Skovbrugsarbejde
01-01-2012 621000 Skovbrugsarbejde - Skovbrugsarbejde
01-01-2012 622 Arbejde med fiskeri og jagt
01-01-2012 6221 Arbejde inden for akvakultur
01-01-2012 622100 Arbejde inden for akvakultur
01-01-2012 6222 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
01-01-2012 622200 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
01-01-2012 6223 Arbejde med havfiskeri
01-01-2012 622300 Arbejde med havfiskeri
01-01-2012 6224 Jagtarbejde
01-01-2012 622400 Jagtarbejde
01-01-2012 7 Håndværkspræget arbejde
01-01-2012 71 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
01-01-2012 711 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
01-01-2012 7112 Murer- og brolægningsarbejde
01-01-2012 711210 Murerarbejde
01-01-2012 711220 Brolægningsarbejde
01-01-2012 7113 Stenhuggerarbejde
01-01-2012 711300 Stenhuggerarbejde
01-01-2012 7114 Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
01-01-2012 711410 Struktørarbejde
01-01-2012 711420 Terrazzoarbejde
01-01-2012 7115 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
01-01-2012 711510 Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
01-01-2012 711520 Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
01-01-2012 7119 Andet bygningsarbejde - basis
01-01-2012 711910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
01-01-2012 711990 Andet bygningsarbejde i øvrigt
01-01-2012 712 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
01-01-2012 7121 Arbejde med tagdækning
01-01-2012 712100 Arbejde med tagdækning
01-01-2012 7122 Arbejde med gulv- og klinkelægning
01-01-2012 712200 Arbejde med gulv- og klinkelægning
01-01-2012 7123 Stukkatørarbejde
01-01-2012 712300 Stukkatørarbejde
01-01-2012 7124 Arbejde med isolering af bygninger
01-01-2012 712400 Arbejde med isolering af bygninger
01-01-2012 7125 Glarmesterarbejde
01-01-2012 712500 Glarmesterarbejde
01-01-2012 7126 VVS-arbejde
01-01-2012 712600 Vvs-arbejde
01-01-2012 7127 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
01-01-2012 712700 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
01-01-2012 713 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
01-01-2012 7131 Malerarbejde
01-01-2012 713110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
01-01-2012 713120 Skibsmalerarbejde
01-01-2012 7132 Sprøjtelakererarbejde
01-01-2012 713200 Sprøjtelakererarbejde
01-01-2012 7133 Rensning af bygninger
01-01-2012 713310 Skorstensfejerarbejde
01-01-2012 713320 Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
01-01-2012 72 Metal- og maskinarbejde
01-01-2012 721 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
01-01-2012 7211 Formning og støbning af emner i metal
01-01-2012 721100 Formning og støbning af emner i metal
01-01-2012 7212 Svejsearbejde og skærebrænding
01-01-2012 721200 Svejsearbejde og skærebrænding
01-01-2012 7213 Pladesmedarbejde
01-01-2012 721300 Pladesmedarbejde
01-01-2012 7214 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-2012 721400 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-2012 7215 Riggerarbejde
01-01-2012 721500 Riggerarbejde
01-01-2012 722 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
01-01-2012 7221 Smedearbejde
01-01-2012 722100 Smedearbejde
01-01-2012 7222 Værktøjsmagerarbejde
01-01-2012 722200 Værktøjsmagerarbejde
01-01-2012 7223 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-2012 722300 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-2012 7224 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
01-01-2012 722400 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
01-01-2012 723 Mekanikerarbejde
01-01-2012 7231 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
01-01-2012 723110 Mekanikerarbejde, person- og varevogne
01-01-2012 723120 Mekanikerarbejde, lastvogne
01-01-2012 723190 Mekanikerarbejde, andre områder
01-01-2012 7232 Flymekanikerarbejde
01-01-2012 723200 Flymekanikerarbejde
01-01-2012 7233 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
01-01-2012 723300 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
01-01-2012 7234 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
01-01-2012 723400 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
01-01-2012 73 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
01-01-2012 731 Præcisionshåndværk
01-01-2012 7311 Finmekanikerarbejde
01-01-2012 731100 Finmekanikerarbejde
01-01-2012 7312 Håndfremstilling af musikinstrumenter
01-01-2012 731200 Håndfremstilling af musikinstrumenter
01-01-2012 7313 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-2012 731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-2012 7314 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 731400 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2012 7315 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
01-01-2012 731500 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
01-01-2012 7316 Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
01-01-2012 731610 Skiltemalerarbejde
01-01-2012 731620 Porcelænsmalerarbejde
01-01-2012 731690 Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
01-01-2012 7317 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
01-01-2012 731700 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
01-01-2012 7318 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
01-01-2012 731800 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
01-01-2012 7319 Andet præcisionshåndværk
01-01-2012 731900 Andet præcisionshåndværk
01-01-2012 732 Grafisk arbejde
01-01-2012 7321 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
01-01-2012 732100 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
01-01-2012 7322 Trykkerarbejde
01-01-2012 732200 Trykkerarbejde
01-01-2012 7323 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
01-01-2012 732300 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
01-01-2012 74 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
01-01-2012 741 Installation- og reparation af elektrisk udstyr
01-01-2012 7411 Elektrikerarbejde
01-01-2012 741100 Elektrikerarbejde
01-01-2012 7412 Elektromekanikerarbejde
01-01-2012 741200 Elektromekanikerarbejde
01-01-2012 7413 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
01-01-2012 741300 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
01-01-2012 742 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
01-01-2012 7421 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-2012 742100 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-2012 7422 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 742200 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2012 75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
01-01-2012 751 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
01-01-2012 7511 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
01-01-2012 751110 Slagterarbejde i detailhandelen
01-01-2012 751120 Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
01-01-2012 751190 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
01-01-2012 7512 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
01-01-2012 751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
01-01-2012 7513 Fremstilling af mejeriprodukter
01-01-2012 751300 Fremstilling af mejeriprodukter
01-01-2012 7514 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
01-01-2012 751400 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
01-01-2012 7515 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2012 751500 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2012 7516 Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2012 751600 Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2012 752 Håndværkspræget arbejde i træindustri
01-01-2012 7521 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
01-01-2012 752100 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
01-01-2012 7522 Møbelsnedkerarbejde
01-01-2012 752200 Møbelsnedkerarbejde
01-01-2012 7523 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
01-01-2012 752300 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
01-01-2012 753 Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-2012 7531 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 753100 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 7532 Tilskærerarbejde
01-01-2012 753200 Tilskærerarbejde
01-01-2012 7533 Syarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 753300 Syarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 7534 Møbelpolstrerarbejde
01-01-2012 753400 Møbelpolstrerarbejde
01-01-2012 7535 Forarbejdning af skind
01-01-2012 753500 Forarbejdning af skind
01-01-2012 7536 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 753600 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2012 754 Andet håndværkspræget arbejde
01-01-2012 7541 Dykkerarbejde
01-01-2012 754100 Dykkerarbejde
01-01-2012 7542 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
01-01-2012 754200 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
01-01-2012 7543 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
01-01-2012 754300 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
01-01-2012 7544 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2012 754400 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2012 7549 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 754900 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2012 8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
01-01-2012 81 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2012 811 Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding
01-01-2012 8111 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-2012 811100 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-2012 8112 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
01-01-2012 811200 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
01-01-2012 8113 Boreanlægsarbejde
01-01-2012 811300 Boreanlægsarbejde
01-01-2012 8114 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
01-01-2012 811400 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
01-01-2012 812 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
01-01-2012 8121 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
01-01-2012 812100 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
01-01-2012 8122 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
01-01-2012 812200 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
01-01-2012 813 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
01-01-2012 8131 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
01-01-2012 813110 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
01-01-2012 813120 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
01-01-2012 8132 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
01-01-2012 813200 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
01-01-2012 814 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
01-01-2012 8141 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
01-01-2012 814100 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
01-01-2012 8142 Operatørarbejde ved fremstilling af plast
01-01-2012 814210 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
01-01-2012 814220 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
01-01-2012 8143 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
01-01-2012 814300 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
01-01-2012 815 Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2012 8151 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
01-01-2012 815100 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
01-01-2012 8152 Operatørarbejde ved vævning og strikning
01-01-2012 815200 Operatørarbejde ved vævning og strikning
01-01-2012 8153 Operatørarbejde af symaskiner
01-01-2012 815300 Operatørarbejde af symaskiner
01-01-2012 8154 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
01-01-2012 815400 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
01-01-2012 8155 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
01-01-2012 815500 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
01-01-2012 8156 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
01-01-2012 815600 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
01-01-2012 8157 Operatørarbejde af vaskemaskiner
01-01-2012 815700 Operatørarbejde af vaskemaskiner
01-01-2012 8159 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2012 815900 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2012 816 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2012 8160 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2012 816010 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
01-01-2012 816020 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
01-01-2012 816030 Behandling af råvarer i fiskeindustri
01-01-2012 816040 Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-2012 817 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
01-01-2012 8171 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
01-01-2012 817100 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
01-01-2012 8172 Operatørarbejde ved træforarbejdning
01-01-2012 817200 Operatørarbejde ved træforarbejdning
01-01-2012 818 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2012 8181 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
01-01-2012 818100 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
01-01-2012 8182 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2012 818210 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
01-01-2012 818290 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2012 8183 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
01-01-2012 818300 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
01-01-2012 8189 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2012 818910 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg
01-01-2012 818990 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2012 82 Monteringsarbejde
01-01-2012 821 Monteringsarbejde - Monteringsarbejde
01-01-2012 8211 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
01-01-2012 821100 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
01-01-2012 8212 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
01-01-2012 821200 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
01-01-2012 8219 Andet monteringsarbejde
01-01-2012 821900 Andet monteringsarbejde
01-01-2012 83 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
01-01-2012 831 Lokomotivførerarbejde og tograngering
01-01-2012 8311 Lokomotivførerarbejde
01-01-2012 831100 Lokomotivførerarbejde
01-01-2012 8312 Tograngering
01-01-2012 831200 Tograngering
01-01-2012 832 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
01-01-2012 8321 Motorcykelførere
01-01-2012 832100 Motorcykelførere
01-01-2012 8322 Chauffører af biler, taxier og varevogne
01-01-2012 832210 Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
01-01-2012 832220 Varevognschaufførarbejde
01-01-2012 832230 Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2012 832240 Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
01-01-2012 833 Chauffører af busser og lastbiler
01-01-2012 8331 Buschauffører
01-01-2012 833110 Buschauffører, national rutefart
01-01-2012 833120 Buschauffører, national turistfart
01-01-2012 833130 Buschauffører, international rutefart
01-01-2012 833140 Buschauffører, international turistfart
01-01-2012 8332 Lastbilchauffører
01-01-2012 833210 Lastbilchauffører, national transport
01-01-2012 833220 Lastbilchauffører, international transport
01-01-2012 833230 Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2012 833240 Lastbilchauffører med renovationsopgaver
01-01-2012 833250 Lastbilchauffører med flytteopgaver
01-01-2012 833260 Lastbilchauffører med farligt gods
01-01-2012 834 Førere af mobile maskiner
01-01-2012 8341 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2012 834100 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2012 8342 Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-2012 834200 Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-2012 8343 Kran- og liftførerarbejde
01-01-2012 834310 Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
01-01-2012 834320 Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
01-01-2012 8344 Truckførerarbejde
01-01-2012 834400 Truckførerarbejde
01-01-2012 835 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-2012 8350 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-2012 835000 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-2012 9 Andet manuelt arbejde
01-01-2012 91 Rengøringsarbejde
01-01-2012 911 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
01-01-2012 9111 Rengøringsarbejde i private hjem
01-01-2012 911100 Rengøringsarbejde i private hjem
01-01-2012 9112 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
01-01-2012 911210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
01-01-2012 911220 Rengøring på hospitaler o.l.
01-01-2012 911230 Rengøring af industrilokaliteter
01-01-2012 911240 Rengøring på hoteller o.l.
01-01-2012 911250 Rengøring af passagerområder i transportmidler
01-01-2012 911260 Tværgående serviceopgaver
01-01-2012 912 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
01-01-2012 9121 Manuel vask og presning af tøj
01-01-2012 912100 Manuel vask og presning af tøj
01-01-2012 9122 Rengøring af transportmidler
01-01-2012 912200 Rengøring af transportmidler
01-01-2012 9123 Vinduespudsning
01-01-2012 912300 Vinduespudsning
01-01-2012 9129 Andet rengøringsarbejde
01-01-2012 912910 Rengøring ved skadeservice
01-01-2012 912990 Andet rengøringsarbejde
01-01-2012 92 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 921 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2012 9211 Manuelt arbejde inden for agerbrug
01-01-2012 921100 Manuelt arbejde inden for agerbrug
01-01-2012 9212 Manuelt arbejde inden for husdyravl
01-01-2012 921200 Manuelt arbejde inden for husdyravl
01-01-2012 9213 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
01-01-2012 921300 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
01-01-2012 9214 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
01-01-2012 921400 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
01-01-2012 9215 Manuelt skovarbejde
01-01-2012 921500 Manuelt skovarbejde
01-01-2012 9216 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
01-01-2012 921600 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
01-01-2012 93 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
01-01-2012 931 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
01-01-2012 9311 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
01-01-2012 931100 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
01-01-2012 9312 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
01-01-2012 931210 Asfaltarbejde
01-01-2012 931220 Medhjælp med brolæggerarbejde
01-01-2012 931230 Kabelarbejde
01-01-2012 931240 Montage af luftledninger
01-01-2012 931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
01-01-2012 9313 Manuelt arbejde inden for byggesektoren
01-01-2012 931310 Medhjælp ved isoleringsarbejde
01-01-2012 931320 Medhjælp ved tagdækningsarbejde
01-01-2012 931330 Medhjælp ved murerarbejde
01-01-2012 931340 Beton- jernbeton og montagearbejde
01-01-2012 931350 Opsætning og nedtagning af stilladser
01-01-2012 931390 Medhjælp ved andet bygningsarbejde
01-01-2012 932 Manuelt produktionsarbejde
01-01-2012 9321 Pakkeriarbejde
01-01-2012 932100 Pakkeriarbejde
01-01-2012 9329 Andet manuelt produktionsarbejde
01-01-2012 932900 Andet manuelt produktionsarbejde
01-01-2012 933 Transport- og lagerarbejde
01-01-2012 9331 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
01-01-2012 933100 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
01-01-2012 9332 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
01-01-2012 933200 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
01-01-2012 9333 Arbejde med lastning og losning
01-01-2012 933300 Arbejde med lastning og losning
01-01-2012 9334 Arbejde med opfyldning af lager og butik
01-01-2012 933410 Lager- og pakhusarbejde
01-01-2012 933420 Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
01-01-2012 94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2012 941 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2012 9411 Tilberedning af fastfood
01-01-2012 941100 Tilberedning af fastfood
01-01-2012 9412 Køkkenhjælp mv.
01-01-2012 941210 Medhjælp i køkken
01-01-2012 941220 Afrydning i restaurationer o.l.
01-01-2012 95 Gadesalg og -service
01-01-2012 951 Servicearbejde på gaden
01-01-2012 9510 Servicearbejde på gaden
01-01-2012 951000 Servicearbejde på gaden
01-01-2012 952 Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2012 9520 Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2012 952000 Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2012 96 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
01-01-2012 961 Renovationsarbejde
01-01-2012 9611 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
01-01-2012 961100 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
01-01-2012 9612 Arbejde med affaldssortering
01-01-2012 961200 Arbejde med affaldssortering
01-01-2012 9613 Gadefejning og beslægtet arbejde
01-01-2012 961300 Gadefejning og beslægtet arbejde
01-01-2012 962 Andet manuelt arbejde
01-01-2012 9621 Kurérarbejde og transport af bagage
01-01-2012 962110 Kurérarbejde
01-01-2012 962120 Transport af bagage
01-01-2012 9622 Forefaldende arbejde
01-01-2012 962200 Forefaldende arbejde
01-01-2012 9623 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
01-01-2012 962300 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
01-01-2012 9629 Andet manuelt arbejde
01-01-2012 962900 Andet manuelt arbejde
01-01-2012 999900 Uoplyst