Gå til sidens indhold

FRITVALGSEFFEKTER

Langt navn

Fritvalgseffekter omfattet af DA

Generel Beskrivelse

Fritvalgseffekter er en beregnet faktor, som indeholder forbedringer i fritvalgsordninger som er forhandlet frem i overenskomster for medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening.

Fritvalgseffekten ændres hvert 2. kvartal, og skal dermed kun indregnes for disse kvartaler.

Detaljeret beskrivelse

Fritvalgseffekter er en beregnet faktor, som indeholder forbedringer i fritvalgsordninger som er forhandlet frem i overenskomster for medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening.

Fritvalgseffekten ændres hvert 2. kvartal, og skal dermed kun indregnes for disse kvartaler.

Der er i beregningen taget højde for, hvor meget virksomheder som er medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening fylder i forhold til hele branchen. Faktoren skal ganges på styr_kvartal='INDEVÆRENDE KVARTAL' for sektor='1' for alle tkvartal=2. Faktoren kan både ganges på timelønnen for de enkelte ansættelsesforhold, eller på de aggregerede kvartalsstigninger for de homogene grupper.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel