Gå til sidens indhold

ANC_GRP2

Langt navn

Anciennitet opdelt i 2 grupper afh. af lønmodtagerens alder og arbejdsfunktion.

Generel Beskrivelse

ANC_GRP2 er en opdeling af "anciennitet", hvor værdisættet har 2 værdier: - Lavere anciennitet - Højere anciennitet

ANC_GRP2 er dannet på baggrund af en sammenhæng mellem lønmodtagernes arbejdsfunktion (fordelt på hovedgrupper, dvs. første ciffer i DISCO-08 i lønstatistikken, her kaldet DISCO_GRP_1) og lønmodtagerens alder opdelt i 2 grupper, men hvor aldersopdelingen afhænger af DISCO_GRP1. Sammenhængen mellem de to variable er beskrevet i D161903.TXT_ANC_GRP2@DB_PSD.

Kode-tekst tabellen for DISCO_GRP1 er vist nedenfor.

Detaljeret beskrivelse

ANC_GRP2 er en opdeling af "anciennitet", hvor værdisættet har 2 værdier: - Lavere anciennitet - Højere anciennitet

ANC_GRP2 er dannet på baggrund af en sammenhæng mellem lønmodtagernes arbejdsfunktion (fordelt på hovedgrupper, dvs. første ciffer i DISCO-08 i lønstatistikken, her kaldet DISCO_GRP_1) og lønmodtagerens alder opdelt i 2 grupper, men hvor aldersopdelingen afhænger af DISCO_GRP1. Sammenhængen mellem de to variable er beskrevet i D161903.TXT_ANC_GRP2@DB_PSD.

Kode-tekst tabellen for DISCO_GRP1 er vist nedenfor.

Værdisæt

D161903.TXT_DISCO_GRP_1 - Anciennitet opdelt i 2 grupper afh. af lønmodtagerens alder og arbejdsfunktion.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2011 0 Militært arbejde
01-01-2011 1 Ledelsesarbejde
01-01-2011 2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
01-01-2011 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-2011 4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2011 5 Service- og salgsarbejde
01-01-2011 6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
01-01-2011 7 Håndværkspræget arbejde
01-01-2011 8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
01-01-2011 9 Andet manuelt arbejde