Gå til sidens indhold

AFLFORM

Langt navn

Aflønningsform

Generel Beskrivelse

Aflønningsform angiver om lønmodtageren er time- eller fastlønnet.

AFLFORM=0 (Fastlønnede) AFLFORM=1 (Tidlønnede)

Detaljeret beskrivelse

Aflønningsform angiver om lønmodtageren er time- eller fastlønnet.

AFLFORM=0 (Fastlønnede) AFLFORM=1 (Tidlønnede)

For perioden 1997-2001 bør man i stedet for Aflform benytte variablen Tmetode, der er defineret for alle sektorer og i indhold svarer til Aflform efter 2002. Hvis man kun er interesseret i data for private sektor, så kan man alternativt omkode den tidligere Aflform kode ved hjælp af følgende for perioden 1997-2001: Hvis gl_aflform in (1,2) så Aflform=1 /* tidlønnede / Hvis gl_aflform in (3,4,5) så Aflform=0 / fastlønnede */ Hvis gl_aflform in (8,9) så Aflform missing.

Værdisæt

D161900.TXT_AFLFORM_FSE - Aflønningsform
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1997 31-12-2001 1 Tidløn (når mere end 50% af løn som tidløn).
01-01-1997 31-12-2001 2 Tidløn, præstationsbaseret (når mere end 50% som akkord, bonus e.l.).
01-01-1997 31-12-2001 3 Fast løn med overtidsbetaling (ekstra betaling for overtid).
01-01-1997 31-12-2001 4 Fast løn uden overtidsbetaling (uden ekstra betaling for overtid).
01-01-1997 31-12-2001 5 Fast løn med provision (mere end 50% af løn er betaling i forhold til omsætning).
01-01-1999 31-12-2000 8 Aflønning fra andre instanser eller pga. revalidering e.l. ikke aflønnes efter alm. regler i virksomheden.
01-01-1999 31-12-2000 9 Ikke lønmodtagere (fx. indehavere og bestyrelsesmedlemmer).
01-01-2002 0 Fastlønnede
01-01-2002 1 Tidlønnede