Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

YDTYPE1

Langt navn

Ydelsestype

Generel Beskrivelse

Variablen YDTYPE1 angiver, hvilken ydelsestype personer har modtaget i det enkelte foranstaltningsforløb eller hvilken ydelsestype, der er tilknyttet personen (fx løntilskud).

Detaljeret beskrivelse

1. juli 2003 trådte en ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats i kraft, som bl.a. betød at ydelsestyperne blev forenklet. De er dog først benyttet i vores system fra og med 2004, idet Danmarks Statistik først har implementeret dem i forbindelse med nye årskørsler.

Ledighedsydelse (kode 42) indført i statistikken fra og med 1. januar 2004.

Koderne 36 - 41 er også kommet i forbindelse med lovændringen. I den forbindelse er løntilskud (kode 12) og overenskomstmæssig løn (kode 13) erstattet af de nye løntilskudskoder.

Bemærk, at der i 2001, ud for kode 20, er angivet 1.455 på arbejdsløshedsdagpenge, men ingen de tidligere eller efterfølgende år. Denne observation skyldes indberetnigskilden i 2001. Arbejdsløshedsdagpenge (kode 20) bør derfor ses sideløbende med uddannelsesgodtgørelse (kode 23) og aktiveringsydelse (kode 34), da alle tre koder henfører til aktiverede dagpengeberettigede som har været i vejledning eller uddannelse.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 00 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 10 Kontanthjælp, Oplæringsyd., Aktiveringsydelse
01-01-1600 31-12-9999 11 Udligningstillæg (par. 17)
01-01-1600 31-12-9999 12 Løntilskud
01-01-1600 31-12-9999 13 Overenskonstmæssig løn
01-01-1600 31-12-9999 14 Oplæringsydelse
01-01-1600 31-12-9999 15 Projektydelse
01-01-1600 31-12-9999 16 Godtgørelse (par. 20)
01-01-1600 31-12-9999 17 Kursus- og deltagergodtgørelse
01-01-1600 31-12-9999 18 Igangsætningsydelse
01-01-1600 31-12-9999 19 Forsøgsydelse ("stipendium")
01-01-1600 31-12-9999 20 Arbejdsløshedsdagpenge
01-01-1600 31-12-9999 21 Etableringsydelse
01-01-1600 31-12-9999 22 Orlovsydelse
01-01-1600 31-12-9999 23 Uddannelsesgodtgørelse
01-01-1600 31-12-9999 24 Efterløn
01-01-1600 31-12-9999 25 Overgangsydelse
01-01-1600 31-12-9999 26 Voksenuddannelsesstøtte
01-01-1600 31-12-9999 27 Uddannelsesydelse
01-01-1600 31-12-9999 28 Iværksætterydelse
01-01-1600 31-12-9999 29 Bruttorevalideringsydelse (par 43.2)
01-01-1600 31-12-9999 30 EGU - skoleydelse
01-01-1600 31-12-9999 31 EGU praktikløn i kommune
01-01-1600 31-12-9999 32 Beskæftigelestillæg
01-01-1600 31-12-9999 33 Introduktionsydelse
01-01-1600 31-12-9999 34 Aktiveringsydelse AF
01-01-1600 31-12-9999 36 Løntilskud under integrationsloven
01-01-1600 31-12-9999 37 Starthjælp
01-01-1600 31-12-9999 38 Løntilskud for dagpengeberettigede
01-01-1600 31-12-9999 39 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere
01-01-1600 31-12-9999 40 Løntilskud skånejob
01-01-1600 31-12-9999 41 Løntilskud fleksjob
01-01-1600 31-12-9999 42 Ledighedsydelse
01-01-1600 31-12-9999 97 Sygedagpenge
01-01-1600 31-12-9999 98 Andet
01-01-1600 31-12-9999 99 Uoplyst