Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

LEDARS

Langt navn

Ledighedsårsag (DUR)

Generel Beskrivelse

Variablen LEDARS angiver dagpengemodtagerens ledighedsårsag i en given uge (har selv sagt op eller opsagt af arbejdsgiver).

Detaljeret beskrivelse

Variablen LEDARS stammer fra Arbejdsdirektoratet, og værdisættet er væsentligt anderledes (mere detaljeret) end larsagxx fra CRAM, som alene angiver typen af ledighed (dagpengeledighed, kontanthjælpsledigheds eller feriedagepengeledighed). Denne variabel dækker kun de forsikrede ledige og den viser, hvorfor personen er blevet ledig.

Bemærk, at niveauet for antallet af medlemmer, der var ledige ved etableringen af DUR pr. 1. juli 1997 (ledighedsårsag uoplyst), faldt kraftigt fra 1998 til 1999, hvilket medførte en tilsvarende stigning i 1999 for de øvrige årsagskoder.

Danmarks Statistik foretager ikke validering af, om den indberettede ledighedsårsag er korrekt, men vil vurdere, at den giver en overordnet indikator for ledighedsårsagen.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 00 Medlemmet var ledig ved etableringen af DUR pr. 1. juli 1997 (ledighedsårsag uoplyst)
01-01-1600 31-12-9999 01 Medlemmet er opsagt af arbejdsgiver
01-01-1600 31-12-9999 02 Medlemmet er midlertidigt hjemsendt
01-01-1600 31-12-9999 03 Medlemmet har selv sagt op
01-01-1600 31-12-9999 04 Medlemmet er gået fra fuld beskæftigelse til beskæftigelse på fast nedsat tid med frigørelsesattest eller i en arbejdsfordelingsordning
01-01-1600 31-12-9999 05 Medlemmet er ophørt med fuldført aktivering
01-01-1600 31-12-9999 06 Medlemmet er dimittend eller har afsluttet værnepligt
01-01-1600 31-12-9999 07 Medlemmet er ophørt med orlov til uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 08 Medlemmet er ophørt med orlov til børnepasning eller orlov til sabbat
01-01-1600 31-12-9999 09 Medlemmet er ophørt efter barsel
01-01-1600 31-12-9999 10 Medlemmet er ophørt efter midlertidig udtræden af arbejdsmarkedet
01-01-1600 31-12-9999 11 Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed ved salg eller lukning
01-01-1600 31-12-9999 12 Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. bortforpagtning
01-01-1600 31-12-9999 13 Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. ægtefælleudtræden
01-01-1600 31-12-9999 14 Medlemmet er ophørt med sin hovedbeskæftigelse og overgået til bibeskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 15 Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed med etableringsydelse
01-01-1600 31-12-9999 16 Medlemmet er ophørt fra selvstændig virksomhed og modtager midlertidige dagpenge for selvstændige
01-01-1600 31-12-9999 17 Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed i virksomhed, der fortsættes af anden person end ægtefællen
01-01-1600 31-12-9999 98 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 99 Andet