Gå til sidens indhold

FRIVIL_MARK

Langt navn

Angivelse af om centret er et kvindekrisecenter (obligatorisk indberetning) eller et ambulant tilbud (frivillig indberetning)

Generel Beskrivelse

Angiver om der er tale om en obligatorisk eller frivilig indberetning. Værdier: 0=obligatorisk indberetning og 1=frivillig indberetning

Detaljeret beskrivelse

FRIVIL_MARK har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D214910.TXT_FRIVIL_MARK - Angivelse af om centret er et kvindekrisecenter (obligatorisk indberetning) eller et ambulant tilbud (frivillig indberetning)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Obligatorisk indberetning til Danmarks Statistik (kvindekrisecenter)
1 Frivillig indberetning til Danmarks Statistik (ambulant tilbud)