Gå til sidens indhold

Konjunkturbarometer serviceerhverv

Beskrivelse

Formål og historie

Konjunkturbarometer for serviceerhverv er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger inden for udvalgte brancher inden for serviceerhvervene. Danmarks Statistik har etableret konjunkturbarometer for serviceerhverv fra og med april 2000. Undersøgelsen er månedlig, og tilsvarende undersøgelser udarbejdes i de øvrige EU-medlemslande. Undersøgelsen følger de tilsvarende barometre for industri, bygge- og anlægsvirksomhed og detailhandel.

Brugere og anvendelsesområder Brugere er primært virksomheder, brancheorganisationer, banker, politikere og offentlige myndigheder. Statistikken kan danne grundlag for serviceopgaver. Konjunkturbarometret supplerer den traditionelle konjunkturstatistik blandt andet gennem oplysninger om forventninger til den nærmeste fremtid.

Delopgaver

Der findes ingen variable under Konjunkturbarometer serviceerhverv