Gå til sidens indhold

KB_D_SAMLETORDREIND_FOR

Langt navn

Spørgsmål - Samlet ordreindgang - forventet

Generel Beskrivelse

Samlet ordreindgang:

Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksonheden over de næste 3 måneder.

0 = Ikke svaret 1 = Faldende/forringet 2 = Omtrent uændret 3 = Stigende/forbedret

Detaljeret beskrivelse

Samlet ordreindgang:

Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksonheden over de næste 3 måneder.

0 = Ikke svaret 1 = Faldende/forringet 2 = Omtrent uændret 3 = Stigende/forbedret

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel