Gå til sidens indhold

KB_D_HJEMMEKONKUR_FAK

Langt navn

Spørgsmål - Konkurrencesituation på hjemmemarkedet - faktisk

Generel Beskrivelse

Konkurrencesituation på hjemmemarkedet:

Hvordan vurderer du, at udviklingen har været for virksonheden over de seneste 3 måneder.

0 = Ikke svaret 1 = Faldende/forringet 2 = Omtrent uændret 3 = Stigende/forbedret

Detaljeret beskrivelse

Konkurrencesituation på hjemmemarkedet:

Hvordan vurderer du, at udviklingen har været for virksonheden over de seneste 3 måneder.

0 = Ikke svaret 1 = Faldende/forringet 2 = Omtrent uændret 3 = Stigende/forbedret

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel