Gå til sidens indhold

KB_D_BESKAEFTIGELSE_FOR

Langt navn

Spørgsmål - Beskæftigelse ult. periode - forventet

Generel Beskrivelse

Beskæftigelse:

Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder.

0 = Ikke svaret 1 = Faldende/forringet 2 = Omtrent uændret 3 = Stigende/forbedret

Detaljeret beskrivelse

Beskæftigelse:

Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder.

0 = Ikke svaret 1 = Faldende/forringet 2 = Omtrent uændret 3 = Stigende/forbedret

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel