Gå til sidens indhold

RID

Langt navn

Type af farligt gods

Generel Beskrivelse

Farligt gods klassificeret efter Regulations concerning the international railway transport of dangerous goods (RID)

Detaljeret beskrivelse

RID har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Klassifikation af farligt gods
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2013 31-12-9999 1 Eksplosivstoffer og genstande med eksplosivstof
01-01-2013 31-12-9999 2 Komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste gasser
01-01-2013 31-12-9999 3 Brandfarlige væsker
01-01-2013 31-12-9999 4,1 Brandfarlige faste stoffer
01-01-2013 31-12-9999 4,2 Selvantændelige stoffer
01-01-2013 31-12-9999 4,3 Stoffer som ved kontakt med vand udvikler farlige gasser
01-01-2013 31-12-9999 5,1 Oxiderende (brandnærende) stoffer
01-01-2013 31-12-9999 5,2 Organiske peroxider
01-01-2013 31-12-9999 6,1 Giftige stoffer
01-01-2013 31-12-9999 6,2 Smittefarlige stoffer
01-01-2013 31-12-9999 7 Radioaktive stoffer
01-01-2013 31-12-9999 8 Ætsende stoffer
01-01-2013 31-12-9999 9 Diverse farlige stoffer og genstande