Gå til sidens indhold

GODSTYPE

Langt navn

Godstype

Generel Beskrivelse

Godsets type i forhold til hvordan det transporteres.

Detaljeret beskrivelse

GODSTYPE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Klassifikation af godsets type
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2013 31-12-9999 1 Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter
01-01-2013 31-12-9999 10 Metalvarer
01-01-2013 31-12-9999 11 Maskiner, hvidevarer, el-artikler, instrumenter mv.
01-01-2013 31-12-9999 12 Transportmidler og dele dertil
01-01-2013 31-12-9999 13 Møbler og andre færdigvarer
01-01-2013 31-12-9999 14 Jord og affald
01-01-2013 31-12-9999 15 Brev- og pakkepost
01-01-2013 31-12-9999 16 Tomme containere og veksellad, returpaller o.l.
01-01-2013 31-12-9999 17 Flyttegods
01-01-2013 31-12-9999 18 Stykgods
01-01-2013 31-12-9999 19 Uidentificeret gods i containere og veksellad
01-01-2013 31-12-9999 2 Kul, råolie og naturgas
01-01-2013 31-12-9999 20 Andet gods ikke specificeret andetsteds
01-01-2013 31-12-9999 3 Malme, jern og metal; Grus, sten, sand, ler, salt, asfalt
01-01-2013 31-12-9999 4 Fødevarer, foderstoffer, drikkevarer, tobak
01-01-2013 31-12-9999 5 Tekstilvarer og beklædningsgenstande, lædervarer
01-01-2013 31-12-9999 6 Forarbejdet træ, papir og papirvarer
01-01-2013 31-12-9999 7 Benzin og andre mineralolieprodukter mv.
01-01-2013 31-12-9999 8 Kemiske produkter, gødningsstoffer, plast, gummi
01-01-2013 31-12-9999 9 Glas, cement o.a. ikke-metalliske byggematerialer