Gå til sidens indhold

GODSNR_F

Langt navn

Farligt gods

Generel Beskrivelse

Typen af farligt gods efter ADR koder.

Detaljeret beskrivelse

GODSNR_F har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Klassifikation af farligt gods
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1999 31-12-9999 00 Ikke kategoriseret som farligt gods
01-01-1999 31-12-9999 10 Eksplosive stoffer og genstande
01-01-1999 31-12-9999 20 Gasser, komprimerede, flydende mv.
01-01-1999 31-12-9999 30 Brandfarlige flydende stoffer
01-01-1999 31-12-9999 41 Brandfarlige faste stoffer
01-01-1999 31-12-9999 42 Selvantændelige stoffer
01-01-1999 31-12-9999 43 Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige stoffer
01-01-1999 31-12-9999 51 Brandnærende stoffer
01-01-1999 31-12-9999 52 Organiske stoffer
01-01-1999 31-12-9999 61 Giftige stoffer
01-01-1999 31-12-9999 62 Infektionsfremkaldende stoffer
01-01-1999 31-12-9999 70 Radioaktive stoffer
01-01-1999 31-12-9999 80 Ætsende stoffer
01-01-1999 31-12-9999 90 Diverse farlige stoffer og genstande