Gå til sidens indhold

GODSNR

Langt navn

Godsets art efter NST2007.

Generel Beskrivelse

Godset art efter EUs klassifikation NST2007.

Detaljeret beskrivelse

GODSNR har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Godsets art
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1999 31-12-9999 0 Ingen godskørsel eller tom tur
01-01-1999 31-12-2007 1 Dyr, levende
01-01-2008 31-12-9999 1 Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter
01-01-1999 31-12-2007 10 Kul og koks mv.
01-01-2008 31-12-9999 10 Byggematerialer, mineralske
01-01-1999 31-12-2007 11 Råolie
01-01-2008 31-12-9999 11 Metalvarer
01-01-1999 31-12-2007 12 Benzin og andre mineralolieprodukter
01-01-2008 31-12-9999 12 Maskiner, hvidevarer, el-artikler, instrumenter mv.
01-01-1999 31-12-2007 13 Jernmalm og skrot af jern og stål
01-01-2008 31-12-9999 13 Transportmidler og dele dertil
01-01-1999 31-12-2007 14 Malm og skrot af andre metaller end jern
01-01-2008 31-12-9999 14 Møbler og andre færdigvarer
01-01-1999 31-12-2007 15 Halvfabrikata af jern og stål
01-01-2008 31-12-9999 15 Jord og affald
01-01-1999 31-12-2007 16 Grus, sand, jord og sten samt salt
01-01-2008 31-12-9999 16 Brev- og pakkepost
01-01-1999 31-12-2007 17 Cement, kalk, mursten mv.
01-01-2008 31-12-9999 17 Tomme containere og veksellad, returpaller o.l.
01-01-1999 31-12-2007 18 Gødningsstoffer
01-01-2008 31-12-9999 18 Flyttegods
01-01-1999 31-12-2007 19 Tjære og asfalt mv
01-01-2008 31-12-9999 19 Stykgods, blandet gods
01-01-1999 31-12-2007 2 Korn
01-01-2008 31-12-9999 2 Kul
01-01-1999 31-12-2007 20 Kemiske produkter
01-01-2008 31-12-9999 20 Ukendt godsart, fx uidentificeret gods i containere
01-01-1999 31-12-2007 21 Cellulose og papiraffald mv.
01-01-2008 31-12-9999 21 Dagrenovation
01-01-1999 31-12-2007 22 Maskiner, traktorer, biler mv. og dele dertil
01-01-1999 31-12-2007 23 Metalvarer
01-01-1999 31-12-2007 24 Glas, keramik mv.
01-01-1999 31-12-2007 25 Møbler, beklædning, papirvarer mv.
01-01-1999 31-12-2007 26 Flyttegods
01-01-1999 31-12-2007 27 Stykgods
01-01-1999 31-12-2007 28 Tomme containere/veksellad
01-01-1999 31-12-2009 29 Tomkørsel
01-01-1999 31-12-2007 3 Kartofler, grøntsager, frugt og blomster
01-01-2008 31-12-9999 3 Malme, jern og andet metal
01-01-1999 31-12-2007 4 Sukkerroer
01-01-2008 31-12-9999 4 Grus, sten, sand, ler, salt, asfalt
01-01-1999 31-12-2007 5 Træ, herunder opskåret træ og affald af træ
01-01-2008 31-12-9999 5 Fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og tobak
01-01-1999 31-12-2007 6 Skind, huder mv. samt råvarer til tekstilindustrien
01-01-2008 31-12-9999 6 Tekstilvarer og beklædningsgenstande, lædervarer
01-01-1999 31-12-2007 7 Levnedsmidler
01-01-2008 31-12-9999 7 Forarbejdet træ, papir og papirvarer
01-01-1999 31-12-2007 8 Foder og halm
01-01-2008 31-12-9999 8 Benzin og andre mineralolieprodukter
01-01-1999 31-12-2007 9 Fedtstoffer mv. af planter og dyr samt olieholdige frø
01-01-2008 31-12-9999 9 Kemiske produkter, gødningsstoffer, plast og gummi