Gå til sidens indhold

VARER_UNDER_FREMSTILLING

Langt navn

Varer under fremstilling, lagerværdi

Generel Beskrivelse

Den indberettede værdi af lagrene af varer under fremstilling, opgjort ultimo indberetningsperioden. Værdien er angivet i 1000 kr.

Detaljeret beskrivelse

Den indberettede værdi af lagrene af varer under fremstilling, opgjort ultimo indberetningsperioden. Værdien er angivet i 1000 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel