Gå til sidens indhold

RÅVARER

Langt navn

Råvarelagrenes værdi

Generel Beskrivelse

Den indberettede værdi af lagrene af råvarer, opgjort ultimo indberetningsperioden. Værdien er angivet i 1000 kr.

Detaljeret beskrivelse

Den indberettede værdi af lagrene af råvarer, opgjort ultimo indberetningsperioden. Værdien er angivet i 1000 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel