Gå til sidens indhold

I_ALT

Langt navn

Lagrenes værdi i alt

Generel Beskrivelse

Den samlede værdi af de indberettede lagre af alle varetyper, opgjort ultimo indberetningsperioden. Værdien er angivet i 1000 kr.

Detaljeret beskrivelse

Den samlede værdi af de indberettede lagre af alle varetyper, opgjort ultimo indberetningsperioden. Værdien er angivet i 1000 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel