Gå til sidens indhold

Hjemmesygepleje

Beskrivelse

Data indkommer månedligt til Danmarks Statistik fra de kommunale omsorgssystemer. Indsamlingen iværksattes i 2010 ifm. med implementering af dokumentationsprojekt om kommunale sundhedsindikatorer, som led i Økonomiaftale for 2006. Projektets finansiering af driften af de kommunale sundhedsindikatorer sluttede i 2013. Hjemmesygeplejestatistikken er en revitalisering af kommunernes data, hvor det af Danmarks Statistik er valgt i marts 2016 at offentliggøre månedlige data i første omgang for perioden fra januar 2014 til december 2015. Idet der ikke foreligger data for samtlige kommuner, giver statistikken ikke et komplet billede af sygeplejeaktiviteten, og der kan derfor ikke opgøres data for regioner og hele landet. Desuden kan kommunerne anvende forskellig registreringspraksis, hvilket især er synligt, når der ses på ydelsestyper. Statistikken publiceres i tre statistikbanktabeller med ydelser, modtagere og besøg i tabellerne HJSP01, HJSP02 og HJSP03

Der findes ingen delopgaver under Hjemmesygepleje

Variable