Gå til sidens indhold

REFERENCETYPE

Langt navn

Referencetype

Generel Beskrivelse

Denne variabel er en af de obligatoriske Moduldataoplysninger.

REFERENCETYPE udtrykker noget om dataindholdet og udgør to informationer - Opgørelsestype og Periodeangivelse. - Opgørelsestype kan antage værdierne STATUS, PERIODE, HÆNDELSE, FORLØB eller STIKPRØVE. - Periodeangivelse kan antage værdierne DAG, MÅNED, KVARTAL eller ÅR.

REFERENCETYPE skal sammenholdes med tidsangivelsen i REFERENCETID.

Detaljeret beskrivelse

Hermed beskrivelse af og eksempler på de 5 Opgørelsestyper samt de 4 Periodeangivelser

De 5 Opgørelsestyper

 1. STATUS En population dannet som statusopgørelse, er et øjebliksbillede per et givent tidspunkt (REFERENCETID), og retter sig mod antallet af observationer/rækker i datasættet.

Eksempel: Befolkningen pr. 31.12.YYYY - altså hvem var i befolkningen præcis den 31.12.YYYY.

 1. PERIODE En population dannet som periodeopgørelse, indeholder alle observationer/rækker, der har været aktuelle i den givne periodeangivelse.

Eksempel: Befolkningen 2017 - altså hvem har været i befolkningen fra 1.1.YYYY - 31.12.YYYY (inkl. døde, ind- og udvandrede).

 1. FORLØB En forløbsbaseret population indeholder en observation/række pr. forløbstype med angivelse af start- og slutdato/tid.

Eksempel: Nedenstående eksempel beskriver et barns anbringelsesforløb

     Anbringelsestype        Startdato   Slutdato    Ophørgrund

Obs.1 - Barn 1 Tvangsanbragt 12-01-2005 15-05-2009 Kommer hjem Obs.2 - Barn 1 Anbragt m samtykke 27-10-2012 08-03-2014 Skifter pgf. Obs.3 - Barn 1 Aflastning 09-03-2014 31-12-9999

 1. HÆNDELSER En hændelsesbaseret population indeholder en observation/række pr. hændelse med tidsangivelse for hændelsens indtræden og en angivelse af hvilken type hændelse, der er tale om. Der kan dermed for en enhed være flere hændelsestyper på samme tidspunkt eller flere ens hændelsestyper med forskelligt tidspunkt.

Eksempel: Disse hændelser beskriver en person, der skifter civilstand fra gift (CIVST=1) til enke (CIVST=2) og flytter senere på året på plejehjem (FLYTTET=1) personen og dør sidst på året (DØD=1).

  Hændelsesdato  Hændelsestype  Ændring

Obs.1 - Person 1 12-01-YYYY H_TYPE = 1 CIVST = 1 Obs.2 - Person 1 27-10-YYYY H_TYPE = 1 CIVST = 2 Obs.3 - Person 1 27-10-YYYY H_TYPE = 3 FLYTTET = 1 Obs.4 - Person 1 30-11-YYYY H_TYPE = 2 DØD = 1

 1. STIKPRØVE En stikprøve er en delmængde af en population. Hvis ikke stikprøven er for lille, vil resultatet med en vis sikkerhed være repræsentativt for populationen. Statistikkens opgave er at redegøre for, hvor sikre de konklusioner, som uddrages af stikprøven, egentlig er - udtrykt ved et signifikansniveau. En stikprøve kan være attraktiv, fordi det er dyrt at undersøge hele populationen. Bruges især til interviewundersøgelser.

De 4 Periodeangivelser

Periode angives som enten DAG, MÅNED, KVARTAL eller ÅR og retter sig mod indholdet i variablene. (REFERENCETID) vil typisk være angivet som den sidste dato for periodeangivelsen

Eksempler: DAG: Variable indeholder oplysninger præcis denne dag (REFERENCETID = 01-10-YYYY) MÅNED: Variable indeholder oplysninger for okt. - (1.10. - 31.10.YYYY) (REFERENCETID = 31-10-YYYY) KVARTAL: Variable indeholder oplysninger for 3. kvt. - (1.7. - 30.9.YYYY) (REFERENCETID = 30-09-YYYY) ÅR: Variable indeholder oplysninger for året - (1.1. - 31.12.YYYY) (REFERENCETID = 31-12-YYYY)

Værdisæt

D111111.TXT_REFERENCETYPE - Referencetype
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
FORLØB Observation pr. forløbstype med angivelse af start- og slutdato/tid
HÆNDELSER En observation pr. hændelsestype pr. startdato
PERIODE_KVARTAL Alle observationer for et kvartal
PERIODE_MÅNED Alle observationer for en måned
PERIODE_ÅR Alle observationer for et år
STATUS_DAG Observationer pr. referencetidspunkt
STATUS_KVARTAL Observationer for kvartalet pr. den sidste dato i kvartalet
STATUS_MÅNED Observationer for måneden pr. den sidste dato i måneden
STATUS_ÅR Observationer for året pr. den sidste dato i året
STIKPRØVE Observationer udtrukket som stikprøve
01-01-2023 LEVETID Observationer som forløb i hele dataseriens levetid