Gå til sidens indhold

MODT_YDELSE_KODE

Langt navn

Ydelse efter Lov om Social Service

Generel Beskrivelse

Variablen beskriver den ydelse som en person har modtaget.

Detaljeret beskrivelse

Variablen beskriver den ydelse som en person har modtaget. Variablen er kategorisk og kan kun indeholde værdier der optræder i værdisættet.

Værdisæt

D280703.TXT_YDELSE - Ydelse efter Lov om Social Service
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-07-2013 31-12-2017 1.1 Aktivitets- og samværsydelse
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1 Befordring til og fra et tilbud
01-07-2013 31-12-2017 1.2.2 Individuel befordring
01-07-2013 31-12-2017 1.3.1 Psykologisk behandling
01-07-2013 31-12-2017 1.3.2 Speciallægelig behandling
01-07-2013 31-12-2017 1.3.3 Misbrugs-behandling
01-07-2013 31-12-2017 1.3.4 Terapi
01-07-2013 31-12-2017 1.4 Beskyttet beskæftigelsesydelse
01-07-2013 31-12-2017 1.5 Dagaflastning
01-07-2013 31-12-2017 1.6.1 Arbejdsvederlag
01-07-2013 31-12-2017 1.6.2 Dækning af merudgift
01-07-2013 31-12-2017 1.7.1 Fastholdelse
01-07-2013 31-12-2017 1.7.2 Kontrol med færden
01-07-2013 31-12-2017 1.8.1 Længerevarende ophold
01-07-2013 31-12-2017 1.8.2 Midlertidigt ophold
01-07-2013 31-12-2017 1.8.3 Døgnaflastning
01-07-2013 31-12-2017 1.9 Personlig hjælp og pleje
01-07-2013 31-12-2017 1.10 Praktisk hjælp
01-07-2013 31-12-2017 1.11 Rådgivning
01-07-2013 31-12-2017 1.12 Socialpædagogisk støtte
01-07-2013 31-12-2017 1.12.1 Støtte til administration
01-07-2013 31-12-2017 1.12.2 Støtte til indkøb og kost
01-07-2013 31-12-2017 1.12.3 Støtte til kontakt og samvær
01-07-2013 31-12-2017 1.12.4 Støtte til medicinhåndtering
01-07-2013 31-12-2017 1.12.5 Støtte til personlig pleje
01-07-2013 31-12-2017 1.12.6 Støtte til praktiske opgaver i hjemmet
01-07-2013 31-12-2017 1.12.7 Støtte til uddannelse og beskæftigelse
01-07-2013 31-12-2017 1.12.8 Støtte til varetagelse af forældrerollen
01-07-2013 31-12-2017 1.13.1 Afløsning
01-07-2013 31-12-2017 1.13.2 Borgerstyret personlig assistance
01-07-2013 31-12-2017 1.13.3 Kontaktperson for døvblinde
01-07-2013 31-12-2017 1.13.4 Ledsageordning
01-07-2013 31-12-2017 1.13.6 Støtte- og kontaktperson
01-07-2013 31-12-2017 1.14.1 Hjælpemiddel
01-07-2013 31-12-2017 1.14.2 Støtte til bil
01-07-2013 31-12-2017 1.14.3 Støtte til boligindretning
01-07-2013 31-12-2017 1.14.4 Støtte til forbrugsgode
01-07-2013 31-12-2017 1.15.1 Genoptræning
01-07-2013 31-12-2017 1.15.2 Vedligeholdelsestræning
01-07-2013 31-12-2017 1.16.1 Kompenserende specialundervisning
01-01-2018 1.17 Kontant tilskud efter § 95 til ansættelse af hjælpere (§§ 83,84)
01-07-2020 1.18.2 Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
01-07-2020 1.18.1 Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte
01-01-2020 1.8.1 Længerevarende botilbud inklusiv tilknyttede ydelser fx §§ 83, 85
01-01-2018 1.12.0.1 Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialt
01-01-2018 1.1 Aktivitets- og samværstilbud
01-01-2018 1.13.2 Borgerstyret personlig assistance (BPA)
01-01-2018 1.3 Behandling
01-01-2018 1.4 Beskyttet beskæftigelse
01-01-2018 1.8.2 Midlertidige botilbud inklusiv tilknyttede ydelser fx §§ 83, 85
01-01-2018 1.12.0.2 Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbuds
01-01-2018 1.13.3 Kontaktperson for døvblinde
01-01-2018 1.13.4 Ledsageordning
01-07-2013 31-12-2017 1.3 Psykologisk behandling
01-07-2013 31-12-2017 1.16.2 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov