Gå til sidens indhold

MODT_TILB_KODE

Langt navn

Type af tilbud der har leveret ydelsen

Generel Beskrivelse

Hvis ydelsen er et ophold, beskriver denne variabel hviken type af tilbud, der har leveret opholdsydelsen.

Detaljeret beskrivelse

Hvis ydelsen er et ophold, beskriver denne variabel hviken type af tilbud, der har leveret opholdsydelsen. Eksempelvis kan en person have modtaget en opholdsydelse, med koden 1.8.1 for længevarende ophold med tilbudskoden 3.3.0, som angiver at der er tale om en almen bolig. Variablen er kun obligatorisk for opholdsydelser. Hvis andre ydelsestyper har tilknyttet en tilbudskode, aniver denne, hvilket tilbud der har leveret den pågældende ydelse.

Værdisæt

D280703.TXT_TILBUD - Type af tilbud der har leveret ydelsen
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-07-2013 31-12-2017 1.1 Aktivitets- og samværstilbud
01-07-2013 31-12-2017 1.2 Dagbehandlings-tilbud for voksne
01-07-2013 31-12-2017 1.3 Beskyttet beskæftigelsestilbud
01-07-2013 31-12-2017 1.4 Uddannelsestilbud
01-07-2013 31-12-2017 2.1 Ambulant behandlingstilbud til voksne
01-07-2013 31-12-2017 3.1.0 Længerevarende botilbud til voksne
01-07-2013 31-12-2017 3.1.1 Sikret tilbud
01-07-2013 31-12-2017 3.2 Plejehjem
01-07-2013 31-12-2017 3.3.0 Almen bolig
01-07-2013 31-12-2017 3.3.1 Plejebolig
01-07-2013 31-12-2017 3.4 Bofællesskab
01-07-2013 31-12-2017 3.5 Midlertidigt botilbud til voksne
01-07-2013 31-12-2017 3.6 Forsorgshjem/herberg
01-07-2013 31-12-2017 3.7 Krisecentre
01-07-2013 31-12-2017 3.8 Rehabiliteringstilbud
01-07-2013 31-12-2017 3.9 Døgnbehandlings-tilbud til voksne
01-07-2013 31-12-2017 4 Udgående tilbud
01-07-2013 31-12-2017 5 Tilbud med myndighedsbeføjelse