Gå til sidens indhold

MAALGRUPPE

Langt navn

Ydelsesmodtagerens målgruppe

Generel Beskrivelse

Denne kode angiver ydelsesmodtagerens målgruppe. En målgruppe angiver på hvilken baggrund den enkelte ydelse er tildelt, dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper.an

Detaljeret beskrivelse

Denne kode angiver ydelsesmodtagerens målgruppe. En målgruppe angiver på hvilken baggrund den enkelte ydelse er tildelt, dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper.an

Værdisæt

D280703.TXT_MAALGRUPPE - Ydelsesmodtagerens målgruppe
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-07-2013 31-12-2017 1.1.1 Mobilitets-nedsættelse
01-07-2013 31-12-2017 1.1.2 Synsnedsættelse
01-07-2013 31-12-2017 1.1.3 Hørenedsættelse
01-07-2013 31-12-2017 1.1.4 Kommunikations-nedsættelse
01-07-2013 31-12-2017 1.1.5 Døvblindhed
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1 Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1.1 Demens
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1.2 Hjerneskade
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1.2.1 Medfødt hjerneskade
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1.2.2 Erhvervet hjerneskade
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1.3 Udviklingsforstyrrelse
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1.3.1 Opmærksomheds-forstyrrelse
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1.3.2 Autismespektrum
01-07-2013 31-12-2017 1.2.1.4 Udviklingshæmning
01-07-2013 31-12-2017 1.2.2 Sindslidelse
01-07-2013 31-12-2017 1.2.2.1 Angst
01-07-2013 31-12-2017 1.2.2.2 Depression
01-07-2013 31-12-2017 1.2.2.3 Forandret virkelighedsopfattelse
01-07-2013 31-12-2017 1.2.2.4 Personligheds-forstyrrelse
01-07-2013 31-12-2017 1.2.2.5 Spiseforstyrrelse
01-07-2013 31-12-2017 1.2.2.6 Tilknytningsforstyrrelse
01-07-2013 31-12-2017 1.2.2.7 Stressbelastning
01-07-2013 31-12-2017 2.1 Hjemløshed
01-07-2013 31-12-2017 2.2 Indadreagerende adfærd
01-07-2013 31-12-2017 2.3 Kriminalitet
01-07-2013 31-12-2017 2.3.1 Ikke-personfarlig kriminalitet
01-07-2013 31-12-2017 2.3.2 Personfarlig kriminalitet
01-07-2013 31-12-2017 2.4 Selvmordsforsøg eller selvmordstanker
01-07-2013 31-12-2017 2.5 Misbrug
01-07-2013 31-12-2017 2.5.1 Alkoholmisbrug
01-07-2013 31-12-2017 2.5.2 Stofmisbrug
01-07-2013 31-12-2017 2.6 Omsorgssvigt
01-07-2013 31-12-2017 2.7 Overgreb
01-07-2013 31-12-2017 2.7.1 Seksuelt overgreb
01-07-2013 31-12-2017 2.7.2 Voldeligt overgreb
01-07-2013 31-12-2017 2.8 Prostitution
01-07-2013 31-12-2017 2.9 Seksuelt krænkende adfærd
01-07-2013 31-12-2017 2.10 Selvskadende adfærd
01-07-2013 31-12-2017 2.11 Udadreagerende adfærd
01-07-2013 31-12-2017 2.12 Social isolation
01-07-2013 31-12-2017 2 Socialt problem
01-07-2022 4 Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
01-01-2018 1.2.2 Psykisk funktionsnedsættelse - Sindslidelse
01-01-2018 1.2.1 Psykisk funktionsnedsættelse - Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
01-01-2018 1.1.6 Fysisk funktionsnedsættelse - Anden fysisk funktionsnedsættelse
01-01-2018 1.1.4 Fysisk funktionsnedsættelse - Kommunikationsnedsættelse
01-01-2018 1.1.3 Fysisk funktionsnedsættelse - Hørenedsættelse
01-01-2018 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse - Synsnedsættelse
01-01-2018 1.1.1 Fysisk funktionsnedsættelse - Mobilitetsnedsættelse
01-01-2018 2 Socialt problem
01-07-2022 3 Multipel funktionsnedsættelse
01-07-2020 10 Uoplyst målgruppe (denne kan kun angives ved §§ 82a og 82b i lov om social service)
01-01-2018 1.1.5 Fysisk funktionsnedsættelse - Døvblindhed