Gå til sidens indhold

STDGRP127_DB07

Langt navn

Standard branchegruppering 127 (DB07)

Generel Beskrivelse

Officielle 127 branchegruppering (summering af db07)

Detaljeret beskrivelse

STDGRP127_DB07 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D520100.TXT_STDGRP127_DB07 - Standard branchegruppering 127 (DB07)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2008 01000 Landbrug og gartneri
01-01-2008 02000 Skovbrug
01-01-2008 03000 Fiskeri
01-01-2008 06000 Indvinding af olie og gas
01-01-2008 08009 Indvinding af grus og sten
01-01-2008 09000 Service til råstofindvinding
01-01-2008 10001 Slagterier
01-01-2008 10002 Fiskeindustri
01-01-2008 10003 Mejerier
01-01-2008 10004 Bagerier, brødfabrikker mv.
01-01-2008 10005 Anden fødevareindustri
01-01-2008 11000 Drikkevareindustri
01-01-2008 12000 Tobaksindustri
01-01-2008 13000 Tekstilindustri
01-01-2008 14000 Beklædningsindustri
01-01-2008 15000 Læder- og fodtøjsindustri
01-01-2008 16000 Træindustri
01-01-2008 17000 Papirindustri
01-01-2008 18000 Trykkerier mv.
01-01-2008 19000 Olieraffinaderier mv.
01-01-2008 20001 Fremst. af basiskemikalier
01-01-2008 20002 Fremst. af maling og sæbe mv.
01-01-2008 21000 Medicinalindustri
01-01-2008 22000 Plast- og gummiindustri
01-01-2008 23001 Glasindustri og keramisk industri
01-01-2008 23002 Betonindustri og teglværker
01-01-2008 24000 Fremst. af metal
01-01-2008 25000 Metalvareindustri
01-01-2008 26001 Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv.
01-01-2008 26002 Fremst. af andet elektronisk udstyr
01-01-2008 27001 Fremst. af elektriske motorer mv.
01-01-2008 27002 Fremst. af ledninger og kabler
01-01-2008 27003 Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv.
01-01-2008 28001 Fremst. af motorer, vindmøller og pumper
01-01-2008 28002 Fremst. af andre maskiner
01-01-2008 29000 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil
01-01-2008 30000 Fremst. af skibe og andre transportmidler
01-01-2008 31000 Møbelindustri
01-01-2008 32001 Fremst. af medicinske instrumenter mv.
01-01-2008 32002 Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed
01-01-2008 33000 Reparation og installation af maskiner og udstyr
01-01-2008 35001 Elforsyning
01-01-2008 35002 Gasforsyning
01-01-2008 35003 Varmeforsyning
01-01-2008 36000 Vandforsyning
01-01-2008 37000 Kloak- og rensningsanlæg
01-01-2008 38000 Renovation og genbrug
01-01-2008 39000 Rensning af jord og grundvand
01-01-2008 41000 Byggeentreprenører
01-01-2008 42000 Anlægsentreprenører
01-01-2008 43001 Bygningsinstallation
01-01-2008 43002 Bygningsfærdiggørelse
01-01-2008 43009 Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbej
01-01-2008 45001 Bilhandel
01-01-2008 45002 Bilværksteder mv.
01-01-2008 46001 Agenturhandel
01-01-2008 46002 Engrosh. med korn og foderstof
01-01-2008 46003 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2008 46004 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr
01-01-2008 46005 Engrosh. med it-udstyr
01-01-2008 46006 Engrosh. med andre maskiner
01-01-2008 46007 Anden engroshandel
01-01-2008 47001 Supermarkeder og varehuse mv.
01-01-2008 47002 Specialbutikker med fødevarer
01-01-2008 47003 Tankstationer
01-01-2008 47004 Detailh. med forbrugerelektronik
01-01-2008 47005 Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv.
01-01-2008 47006 Detailh. med kultur- og fritidsprodukter
01-01-2008 47007 Detailh. med beklædning og fodtøj
01-01-2008 47008 Internethandel, postordre mv.
01-01-2008 49001 Regional- og fjerntog
01-01-2008 49002 Lokaltog, bus og taxi mv.
01-01-2008 49003 Fragtvognmænd og rørtransport
01-01-2008 50000 Skibsfart
01-01-2008 51000 Luftfart
01-01-2008 52000 Hjælpevirksomhed til transport
01-01-2008 53000 Post og kurertjeneste
01-01-2008 55000 Hoteller mv.
01-01-2008 56000 Restauranter
01-01-2008 58001 Forlag
01-01-2008 58002 Udgivelse af computerspil og anden software
01-01-2008 59000 Produktion af film, tv og musik mv.
01-01-2008 60000 Radio- og tv-stationer
01-01-2008 61000 Telekommunikation
01-01-2008 62000 It-konsulenter mv.
01-01-2008 63000 Informationstjenester
01-01-2008 64001 Pengeinstitutter
01-01-2008 64002 Kreditforeninger mv.
01-01-2008 65000 Forsikring og pension
01-01-2008 66000 Finansiel service
01-01-2008 68001 Ejendomsmæglere mv.
01-01-2008 68002 Boligudlejning
01-01-2008 68003 Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-2008 69001 Advokatvirksomhed
01-01-2008 69002 Revision og bogføring
01-01-2008 70000 Virksomhedskonsulenter
01-01-2008 71000 Arkitekter og rådgivende ingeniører
01-01-2008 72000 Forskning og udvikling
01-01-2008 73000 Reklame- og analysebureauer
01-01-2008 74000 Anden videnservice
01-01-2008 75000 Dyrlæger
01-01-2008 77000 Udlejning og leasing af materiel
01-01-2008 78000 Arbejdsformidling og vikarbureauer
01-01-2008 79000 Rejsebureauer
01-01-2008 80000 Vagt og sikkerhedstjeneste
01-01-2008 81000 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere
01-01-2008 82000 Anden operationel service
01-01-2008 84001 Offentlig administration
01-01-2008 84002 Forsvar, politi og retsvæsen mv.
01-01-2008 85001 Grundskoler
01-01-2008 85002 Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
01-01-2008 85003 Videregående uddannelsesinstitutioner
01-01-2008 85004 Voksenundervisning mv.
01-01-2008 86001 Hospitaler
01-01-2008 86002 Læger, tandlæger mv.
01-01-2008 87000 Plejehjem mv.
01-01-2008 88000 Daginstitutioner og dagcentre mv.
01-01-2008 90000 Teater, musik og kunst
01-01-2008 91000 Biblioteker, museer mv.
01-01-2008 92000 Lotteri og andet spil
01-01-2008 93001 Sport
01-01-2008 93002 Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter
01-01-2008 94000 Organisationer og foreninger
01-01-2008 95000 Reparation af husholdningsudstyr
01-01-2008 96000 Frisører, vaskerier og andre serviceydelser
01-01-2008 97000 Private husholdninger med ansat medhjælp
01-01-2008 99000 Internationale organisationer og ambassader
01-01-2008 99999 Uoplyst aktivitet