Gå til sidens indhold

STDGRP036_DB07

Langt navn

Standard branchegruppering 36 (DB07)

Generel Beskrivelse

Officielle 36 branchegruppering (summering af db07)

Detaljeret beskrivelse

STDGRP036_DB07 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D520100.TXT_STDGRP036_DB07 - Standard branchegruppering 36 (DB07)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2008 A Landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2008 B Råstofindvinding
01-01-2008 CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
01-01-2008 CB Tekstil- og læderindustri
01-01-2008 CC Træ- og papirindustri, trykkerier
01-01-2008 CD Olieraffinaderier mv.
01-01-2008 CE Kemisk industri
01-01-2008 CF Medicinalindustri
01-01-2008 CG Plast-, glas- og betonindustri
01-01-2008 CH Metalindustri
01-01-2008 CI Elektronikindustri
01-01-2008 CJ Fremst. af elektrisk udstyr
01-01-2008 CK Maskinindustri
01-01-2008 CL Transportmiddelindustri
01-01-2008 CM Møbel og anden industri mv.
01-01-2008 D Energiforsyning
01-01-2008 E Vandforsyning og renovation
01-01-2008 F Bygge og anlæg
01-01-2008 G Handel
01-01-2008 H Transport
01-01-2008 I Hoteller og restauranter
01-01-2008 JA Forlag, tv og radio
01-01-2008 JB Telekommunikation
01-01-2008 JC It- og informationstjenester
01-01-2008 K Finansiering og forsikring
01-01-2008 L Ejendomshandel og udlejning
01-01-2008 MA Rådgivning mv.
01-01-2008 MB Forskning og udvikling
01-01-2008 MC Reklame og øvrig erhvervsservice
01-01-2008 N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
01-01-2008 O Offentlig administration, forsvar og politi
01-01-2008 P Undervisning
01-01-2008 QA Sundhedsvæsen
01-01-2008 QB Socialeinstitutioner
01-01-2008 R Kultur og fritid
01-01-2008 S Andre serviceydelser mv.
01-01-2008 X Uoplyst aktivitet