Gå til sidens indhold

GF_VIRKFKOD_1

Langt navn

Virksomhedsform

Generel Beskrivelse

Angiver firmaets ejerform i hht. det Centrale VirksomhedsRegister (CVR), som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Detaljeret beskrivelse

Angiver kode for virksomhedsform.

Alle virksomheder i det Centrale VirksomhedsRegister (CVR-registret), der blev oprettet 17. oktober 1999, har også fået tildelt en VIRKsomhedsFORM-kode.

Variablen er udelukkende tilpasset Generel firmastatistik ved at sætte "GF" foran variabelnavnet.

Værdisættet indeholder de koder der benyttes i variablen.

Variablen er udgået. Se variabel Jur_virk_form.

Værdisæt

D120105.TXT_GF_VIRKFKOD_1 - Virksomhedsform
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 10 Enkeltmandsvirksomhed
01-01-1900 100 Erhvervsdrivende fond
01-01-1900 110 Forening
01-09-2005 115 Frivillig forening
01-01-1900 130 Andelsselskab (-forening)
01-01-1900 140 Andelsselskab (-forening) begr. ansvar
01-01-1900 150 Forening eller selskab med begr. ansvar
01-01-1900 160 Europæisk Økonomisk Firmagruppe
01-01-1900 170 Filial, udenl. aktieselsk/kommaditsels
01-01-1900 180 Filial, udenl. anpart/tilsvar. retsform
01-01-1900 190 Filial af udenl.virksomhed m. bgr. ansv
18-08-2006 195 SCE-selskab
18-08-2006 196 Filial af udenlansk SCE-selskab
01-01-1900 20 Dødsbo
01-01-1900 200 Filial af anden udenl. virksomhedsform
01-01-1900 210 Anden udenlandsk virksomhed
01-01-1900 220 Fast forret.sted,Europæisk Øko.Firmagrp
01-01-1900 230 Statslig administrativ enhed
01-01-1900 31-12-2006 240 Amtskommune
01-01-2007 245 Region
01-01-1900 250 Primærkommune
01-01-1900 260 Meningshedsråd
01-01-1900 270 Enhed under oprettelse i E&S
01-01-1900 280 Øvrige virksomhedsformer
19-05-2004 290 Europæiske Selskaber (SE)
01-01-1900 30 Interessentskab
01-01-1900 40 Kommanditselskab
01-01-1900 50 Partrederi
01-01-1900 60 Aktieselskab
01-01-1900 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
01-01-1900 80 Anpartselskab
01-01-1900 90 Fond
01-01-1900 990 Uoplyst virksomhedsform