Gå til sidens indhold

GF_RFEP_1

Langt navn

Ordinært resultat

Generel Beskrivelse

Resultatet af den ordinære drift, dvs. af den primære og sekundære aktivitet målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

"Fremkommer som indtægter ved den primære drift (omsætningen) og den sekundære drift (andre driftsindtægter) fratrukket flg. omkostninger: forbrug af varer og tjenesteydelser til den ordinære drift, lønninger og gager, pensionsomkostninger og andre omkostninger til social sikring, af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt nedskrivninger af omsætningsaktiver i det omfang, de overstiger normale nedskrivninger.

I den generelle højkvalitetsdokumentation af statistikområdet regnskabsstatistik kan i firma-skemaerne (under bilag) ses en fuldstændig liste over de regnskabsposter, som indgår i RFEP.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning i Regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under ""Population"". "

Denne variabel er udgået i forbindelse med oprettelsen af serviceregistret for Generel Firmastatistik i 2017. Herefter er de gamle variable i stedet fortsat som standardversioner. Se ny variabel GF_RFEP.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel