Gå til sidens indhold

GF_OMS

Langt navn

Omsætning

Generel Beskrivelse

Indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser, der kommer fra firmaets primære drift. Målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

Omsætningen hentes primært fra regnskabsstatistikken. For de brancher, der ikke er dækket af regnskabsoplysninger, inddrages omsætningen fra statistikken over firmaers køb og salg, dvs. firmaernes momsindbetalinger. Det drejer sig om brancherne inden for landbrug, fiskeri, forlystelser og kultur. Desuden indeholder den generelle firmastatistik en omsætning for de selvstændige læger og tandlæger, som er udregnet i forhold til de beløb, der indbetales i forbindelse med lønsumsafgiften.

Omsætningsbeløbet opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdi- og punktafgifter.

For omsætning hentet fra regnskabsstatistikken gælder det at:

GF_OMS = OMS+AUER AUER = Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver. Denne post omfatter materialer, lønninger mv. til fx forbedring af egne bygninger og maskiner. Begge variable (OMS og AUER) hentes fra regnskabsstatistikken.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning, jf. nedenfor under "Population".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel