Gå til sidens indhold

GF_LGAGMV

Langt navn

Løn, pension mv.

Generel Beskrivelse

Omfatter lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring. Målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

Lønninger og gager (refusioner fratrækkes ikke, men anføres under andre driftsindtægter). Omfatter de samlede lønninger, herunder produktionslønninger samt gager og vederlag til arbejdere, funktionærer, direktion og bestyrelse, inkl. ferieløn/-godtgørelse, overtidsbetalinger, løntillæg i form af gratis ydelser eller ydelser til nedsat pris og diverse bonusordninger. Posten skal omfatte løn udbetalt under sygdom og graviditet. Provision til repræsentanter medtages, når der foreligger et ansættelsesforhold, ellers hører det til eksterne udgifter i øvrigt. Refunderede syge- og barselsdagpenge samt løntilskud til fx elever og ledige skal ikke fratrækkes, men anføres i andre driftsindtægter. Pensionsudgifter: arbejdsgiverens bidrag til de ansattes pensionsordninger i form af overenskomstaftalte pensionsordninger, firmapensionsordninger mm. Pensionsudbetalinger til fratrådte medarbejdere anføres ligeledes her. Andre udgifter til social sikring: arbejdsgiverens bidrag til ATP (Arbejdsmarkedets TillægsPension), AER (Arbejdsmarkedets ElevRefusion), BST(BedriftSundhedsTjenesten) etc. og personaleforsikringer i form af syge-, arbejdsskade-, ulykkes- og livsforsikringer mm.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning i Regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under "Population".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel