Gå til sidens indhold

GF_KOB

Langt navn

Består af indenlandsk køb plus import. Alle beløb er i kroner uden moms.

Generel Beskrivelse

Består af indenlandsk køb plus import. Alle beløb er i kroner uden moms.

Detaljeret beskrivelse

Firmaernes køb består af indenlandsk køb af varer og tjenester samt import af varer (men ikke import af tjenester). Købet omfatter ikke blot varer og tjenesteydelser, som indgår i driften, men også investeringsgoder, dvs. anskaffelse af maskineri og anskaffelse og vedligehold af fast ejendom. Denne variabel er ikke helt identisk med den vareimport som opgøres i udenrigshandelsstatistikken, fordi import af tjenesteydelser ikke inkluderes.

Firmaernes køb stammer fra statistikken over firmaernes køb og salg og tilpasses generel firmastatistik ved at sætte "GF" foran variabelnavnet.

Data baseret på "firmaernes køb og salg" findes fra 2002 og frem efter denne statistiks opstart året før.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel